Utorak, 28 svibnja, 2024

[TURANJ] Izvedena vježba „Požarni alarm u Dječjem vrtiću Cvitić Turanj 2022.“

Sukladno Planu rada civilne zaštite za 2022 godinu te Odluci načelnika Općine Sveti Filip i Jakov Zorana Pelicarića, Dobrovoljno vatrogasno društvo Sv. Filip i Jakov održao je vježbu Sustava civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov pod nazivom “Požarni alarm u Dječjem vrtiću Cvitić Turanj 2022.”.
Temeljem Plana evakuacije i spašavanja djece i djelatnika vrtića Cvitić Turanj, napravljen je Elaborat vježbe operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite u kojem su kao glavne operativne snage sudjelovali vatrogasci DVD-a Sv. Filip i Jakov, a djeca i djelatnici dječjeg vrtića kao suorganizatori.
Upravljačku skupinu vježbe su činili predstavnici: Službe civilne zaštite Zadar, Dječjeg vrtića Cvitić Turanj, Općine Sveti Filip i Jakov, DVD-a Sv Filip i Jakov i Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov.
Komunalni pogon Općine Sv. Filip i Jakov je osigurao i pripremio prostor za održavanje vježbe na parkiralištu u središtu mjesta gdje je ujedno bilo sigurno zborno mjesto za evakuaciju. Planom kronologije događanja u 10:30 uključio se požarni alarm u vrtiću kada ujedno jedna od odgojiteljica naziva Županijski centar 112 koji preusmjerava poziv na 193, odnosno na Županijski vatrogasni operativni centar Zadar i traži vatrogasce, a potom nalaže svima u vrtiću da se provede evakuacija što ujedno čini. Kuharica i čistačica su isključile struju te ponijele sa sobom prvu pomoć. Dolaskom na zborno mjesto obavljena je prozivka gdje je ustanovljeno da su sve osobe iz dječjeg vrtića evakuirane. U međuvremenu su stigli i vatrogasci DVD-a Sv Filip i Jakov. Evakuaciju su nadgledali i osiguravali članovi Službe civilne zaštite Zadar, vatrogasci DVD-a Sv. Filip i Jakov te djelatnici općinskog komunalnog pogona. Kronologija događanja je nastavljena komunikacijski putem na relaciji odgojiteljica Sanja, 112, 193, zapovjednik DVD-a Stjepan Marko Batur, općinski načelnik Zoran Pelicarić, načelnica Stožera Renata Batur i ravnateljica vrtića Mirjana Zalović.Članovi DVD-a Sv. Filip i Jakov upoznali su djecu s vatrogasnim vozilima i opremom te objasnili im kakve radnje vatrogasci htino poduzimaju na znak uzbune. Pritom su odjenuli osobnu zaštitnu opremu te na sebe stavili izolacijski aparat, pokazali rukovanje s leđnom naprtnjačom, brentačom, vodenim štitom, raznim mlaznicama i oblicima mlaza, rad monitorom ili topom s vozila  te pjenom što je djecu najviše oduševilo.
Vježbu su pratili bivši zapovjednik DVD-a Sv. Filip i Jakov Joško Majicai  Igor Pedisić, član uprave DVD-a Sv. Filip i Jakov i predsjednik Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, a gosti su bili djeca iz područne škole Turanj Osnovne škole Sv. Filip i Jakov.  
Odlukom općinskog načelnika i Planom vježbi sustava civilne zaštite općine za 2023. godinu obuhvatit će se područna osnovna škola i dječji vrtić u Raštanama Gornjim u svibnju, a područna osnovna škola u Sikovu u listopadu.Skoči do alatne trake