OGLAS

Komunalac d.o.o. Biograd na Moru, uz potporu svojih osnivača Grada Biograda na Moru i općina Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Pašman i Tkon, kreće u veliki ciklus gradnje i unaprjeđenja vodno-komunalne infrastrukture.

U Biogradu na Moru održan je radni sastanak s temom plana i dinamike te moguće problematike prilikom izvođenja radova u sklopu projekta izgradnje vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području Grada Biograd na Moru, Općine Sveti Filip i Jakov i Općine Pakoštane.

Na sastanku su bili prisutni direktor Komunalca Marin Colić, financijska direktorica Komunalca Jelena Jelić, tehnički direktor Komunalca Krune Pešić, gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, pročelnik Općine Sv. Filip i Jakov Jure Jelenić, u ime Ministarstva unutarnjih poslova Ankica Katuša, u ime Konzervatorskog odjela Zadar Ivan Matković, u ime EVN Croatia plina Mario Dlaka, u ime HEP-a Zdenko Macuka, u ime glavnog izvođača radova Vinko Golem, glavni inženjer gradilišta Toni Torbarina, glavni nadzorni inženjera Josip Krolo i djelatnik Komunalca Mateo Badžoka.

– Stanje na projektu je takvo da su provedeni postupci javne nabave i potpisani ugovor o izvođenju radova u projektima „Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne i kanalizacijske mreže dijela poluotoka u Biogradu na Moru“, kojim će se izgraditi i rekonstruirati vodovodna mreža u duljini od 1.909,8 metara te kanalizacijska mreža u duljini od 939,8 metara. Isto je učinjeno i za „CS Torovi“ s odlaznim vodoopskrbnim cjevovodima prema zoni zanatskih djelatnosti, te izmještanje dijela cjevovoda VS Straža – Pakoštane kojim se gradi vodoopskrbni cjevovod u duljini od 1.055,0 metara s pripadajućom crnom stanicom CS Torovi i izmješta cjevovod VS Straža – Pakoštane u duljini od 655,0 metara. – kažu iz Komunalca.
U tijeku je postupak javne nabave i za projekt „Sustav vodoopskrbe i odvodnje zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov“ kojim se gradi vodovodna mreža u duljini od 2.545 metara i kanalizacijska mreža u duljini od 1.606 metara s pripadajućom crpnom stanicom Zanatska 1.
Tijekom tekućeg mjeseca također se očekuje objava na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno Zakonu o javnoj nabavi u projektu Izgradnja fekalne odvodnje sustava Kosa istok – zapad kojim se planira rekonstruirati vodovodna mreža u duljini od 5.238,9 m i izgraditi kanalizacijska mreža u duljini od 9.708,0 metara. – napominju iz Komunalca.

Brojni prijavljeni projekti

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja prijavljeni su i sljedeći projekti:

  • Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Sveti Filip i Jakov, naselja Sveti Petar na Moru, Turanj i Sveti Filip i Jakov – I. etapa
  • Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Svetog Filipa i Jakova, Biograda na Moru i Pakoštana, vodoopskrba i odvodnja; Područje Općine Svetog Filipa i Jakova, naselja Gornje Raštane, Donje Raštane i Sikovo, odvodnja – II. etapa
  • Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Svetog Filipa i Jakova, Biograda na Moru i Pakoštana, vodoopskrba i odvodnja; Područje Općine Pakoštane, naselja Pakoštane, Drage i Vrana, vodoopskrba i odvodnja – IV. etapa
  • Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Svetog Filipa i Jakova, Biograda na Moru i Pakoštana, vodoopskrba i odvodnja; Područje Općine Pakoštane, naselja Drage i Vrana, vodoopskrba – vodospreme, vodoopskrbni cjevovodi i hidrostanica – V. etapa

Odluka o projektu “Aglomeracija Biograd-Pašman-Tkon”

Ukupna vrijednost navedenih radova je preko 120 milijuna kuna, a do travnja 2023. godine očekuje se i odluka o početku financiranja projekta „Aglomeracija Biograd-Pašman-Tkon u vrijednosti dodatnih milijardu kuna, a za koji je već izrađena sva potrebna dokumentacija, ishođene su građevinske dozvole, Studija izvodljivosti te Studija zaštite okoliša.

– Projekt „Aglomeracija Biograd-Pašman-Tkon“ je Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 2017. godine uvršten na Listu strateških projekata dok je ove godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, zbog složenosti projekta, donijelo Odluku o produženju roka na Listi strateških projekata. – kažu iz Komunalca d.o.o. te dodaju:
– Od iznimne je važnosti za provedbu projekata suradnja s resornim ministarstvom, ministrom Davorom Filipovićem, državnim tajnikom gosp. Mariom Šiljeg, direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem, ravnateljicom Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora Elizabetom Kos te direktoricom VGO Split Irinom Putica.
Dinamika i tijek gradnje uvelike ovisi i o sustavu financiranja od strane Hrvatskih voda, EU fondova i Ministarstva zaštite okoliša, tijeku postupaka javne nabave s obzirom na prava žalbe te na pojedinim dionicama o postupcima izvlaštenja koja su pokrenuta i bez kojih neće biti moguće provesti izgradnju ukoliko se u potpunosti ne razriješe imovinsko pravni poslovi.


OGLAS