Petak, 19 travnja, 2024

[SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV] Prvi rebalans proračuna, usvojene izmjene i dopune prostornog plana, naplata parkiranja i u Sv. Petru, poznati dobitnici općinskih priznanja

U Sv. Filip i Jakovu, pod predsjedanjem predsjednika vijeća Igora Pedisića (HDZ), održana je šesta sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov.
Od trinaestero općinskih vijećnika, sjednici je nazočilo devetero: Igor Pedisić (HDZ), Marin Colić (HDZ), Zelina Kadija (HDZ), Renata Batur (HDZ), Anamarija Matešić (HDZ), Marijana Mrvičić (HDZ),  Nina Pedisić (HDZ), Rafael Baričić (HDZ) te Ingrid Klarica (HSP). Izostali su Marin Katuša (HSP), Željko Galešić (HSP), Josipa Mrkić (HDZ) i Željko Serdarević (HDZ).

Usvojen je prijedlog odluke o proglašenju prometnice od strateškog interesa za Općinu Sv. Filip i Jakov koja će se protezati sjeveroistočnim dijelom građevinskog područja naselja od Svetog Filip i Jakova, preko Turnja do Sv. Petra na Moru, odnosno od Osnovne škole Sv. Filip i Jakov do Sv. Petra na Moru i spoja na Jadransku magistralu. Bit će proglašena županijskom prometnicom čime se ostvaruje ušteda od 55 posto s koliko participiraju Ceste Zadarske županije u izgradnji te prometnice, a preostali dio snosi Općina Sv. Filip i Jakov, pojasnio je općinski načelnik Zoran Pelicarić. Predstavljat će važnu prometnu poveznicu između tri obalna naselja i dugoročno će otvoriti mogućnost proširenja građevinske zone.

Zoran Pelicarić

Usvojen je prvi rebalans općinskog proračuna za 2022. godinu čime je iznos proračuna smanjen za 4 milijuna i 850 tisuća kuna i sada iznosi 95 milijuna i 916 tisuća kuna. Promjene su doživjele najviše stavke kojima se bavi Odsjek za razvoj i društvene djelatnosti: rekonstrukcija ispraćajne dvorane u Sv. Filip i Jakovu, naknada za smanjenje naplate miješanog komunalnog otpada, polupodzemni spremnici, zeleni otok, najam poslovne zgrade Zagrebačkog holdinga, izgradnja dječjeg vrtića u Sv. Filip i Jakovu, rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u Turnju, obnova kule Fortica i popratni turistički sadržaji na otoku Bapcu, manifestacija „Gušti mora“ u Sv. Filip i Jakovu, pomoć Ukrajini, rampa za osobe s invaliditetom na plaži Iza Banja u Sv. Filip i Jakovu, projekt „Zaželi – Sv. Filip i Jakov“ – Faza 3 te uređenje obalnog područja Općine Sv. Filip i Jakov i tako dalje, obrazložila je Vlatka Budanović, voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo.

Prihvaćeno je godišnje izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu. Zoran Pelicarić izvijestio je kako se radi o 37 i po milijuna kuna izvršenih proračunskih sredstava tijekom 2021. godine.
– Analizom susjednih i drugih općina možemo primijetiti da je ostvaren porast izvršenja proračuna, najviše zahvaljujući boljoj naplati. Ova godina za nas nije neki rezultat, možda dobro zvuči ovaj plus od 3 milijuna i 400 tisuća kuna, ali zapravo kad bismo dubinski gledali, to je minus. – rekao je Pelicarić.
Usvojene su devete izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov. Pročelnik Jure Jelenić kazao je kako su uglavnom usvojeni svi zahtjevi stanovnika, a koji su u okviru zakonske regulative. Izmjene i dopune sastoje se od proširenja građevinskog područja, uglavnom u zaobalnom dijelu Općine Sv. Filip i Jakov iako je pristiglo dosta zahtjeva za priobalno područje, međutim, to zakonski nije ostvarivo, pojasnio je Jelenić.
Prihvaćene su druge izmjene Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog građevinskog područja u Sv. Filip i Jakovu Dolac – Brnine. Korekcija plana je odnosila se na promjenu položaja infrastrukture i prometnih koridora.

Isto tako, usvojen je prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a obalnog pojasa u Svetom Petru na Moru. U sklopu ovog plana ucrtana je luka nautičkog turizma. Pri projektiranju luke došlo je do manjih promjena u idejnom rješenju buduće luke u Svetom Petru na Moru. Stoga se pristupa izmjenama i dopunama ovog UPU-a u slučaju potrebe usklađenja s prostorno-planskom dokumentacijom.
Prihvaćen je prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov, odnosno zemljištu na predjelu Rabatin u Sv. Filip i Jakovu površine 2.886 četvornih metara po procijenjenoj početnoj cijeni od 114,00 eura za četvorni metar, obrazložila je Katarina Ralić, pravnica u općinskoj upravi.
Usvojen je prijedlog o poništenju odluke o raspisu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu s obzirom da će o tome od sada odluku donijeti povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta.
Prihvaćen je prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Sv. Filip i Jakov. Česti su upiti, kazao je Darko Mikas, voditelj Odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti, odnose se na nekretnine koje se trajno ne koriste, odnosno najmanje dvanaest mjeseci. U tom slučaju vlasnik nije dužan koristiti javnu uslugu prikupljanja otpada, međutim, potrebno je to i dokazati kroz podatke o očitanju mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na neki drugi način uključujući i očevid lokacije. Cijena obvezne minimalne usluge za kategoriju korisnika kućanstvo iznosi 76,35 kuna bez PDV-a, a za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo – 101,25 kuna bez PDV-a.

Prihvaćen je prijedlog odluke o dodjeli općinskih priznanja Općine Sv. Filip i Jakov za 2022. godinu koja će biti uručena zaslužnim pojedincima i zajednicama na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov. Predloženi su: zajednica časnih sestara župe sv. Mihovila u Sv. Filip i Jakovu – časne sestre Branimira, Ladislava i Rajka, zatim, boćar Denis Galešić, učenice Osnovne škole Sv. Filip i Jakov Cvita Baričić i Maja Pedisić, učenici koji su sve razrede osnovne škole završili s odličnim uspjehom – Luka Kadija, Marijeta Katalinić, Luca Pelicarić, Anđela Srdarović, Karla Colić i Taša Rogić, te knjižničarke Katica Eškinja i Mijovilka Prtenjača.
Usvojen je prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o organizaciji i načinu naplate te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Sv. Filip i Jakov. Novost je da će se parkiranje naplaćivati i u Sv. Petru na Moru te više neće sve osobe s invaliditetom imati pravo na besplatnu godišnju parkirnu kartu već oni s više od 80-postotnim oštećenjem, odnosno 60-posto i više oštećenja donjih ekstremiteta. Svi ostali će imati povlaštenu kartu koja će se definirati pravilnikom.
Sjednica je zaključena usvajanjem prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu.


Skoči do alatne trake