Ponedjeljak, 24 lipnja, 2024

[SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA BIOGRADA NA MORU] Pete izmjene i dopune prostornog plana, UPU za Kumenat, kamperima zabrana parkiranja na javnim površinama

Pod predsjedanjem predsjednice Vijeća Ivane Stamičar (HDZ), održana je osma sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru na kojoj je od trinaestero vijećnika nazočilo jedanaestero: Valentina Filipović (HDZ), Tomislav Knez (HDZ), Ivan Mrkić (HDZ), Danijel Šangulin (HDZ), Angela Vuksan (HDZ), Ivana Stamičar (HDZ), Suzana Tolić (HDZ), Ratko Krstinić (SDP), Ante Fuzul (nezavisna lista Ante Fuzul), Robert Pelicarić (nezavisna lista Ante Fuzul) i Mišel Tepša (nezavisna lista Ante Fuzul). Izostali su Nikoleta Mustapić (HDZ) i Leo Zorica (nezavisna lista Leo Zorica).

Među ukupno osamnaest točaka dnevnog reda, sa sedam glasova „za“ i četiri suzdržana glasa, usvojen je prijedlog odluke o izradi petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru. Kako je obrazložio Davor Ivanović iz gradske uprave, ukazala se potreba za novim izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja donesenog 2005. godine, a do danas doživio je četiri izmjene i dopune.
– Sukladno navedenim razlozima u obrazloženju, pristupa se postupku izrade plana. Nakon donošenja ove odluke, predviđen je postupak prikupljanja uvjeta od javnopravnih tijela, slijedi izrada prijedloga plana za javnu raspravu, provedba javne rasprave, pribavljanje suglasnosti i mišljenja i nakon toga prijedlog izmjena i dopuna plana dolazi na gradsko vijeće. – rekao je Ivanović.

Prihvaćena je odluka o izradi urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene na području Kumenta. Radi se o UPU-u koji pokriva dvadeset hektara površine na kojoj je planirana zona kampa T3 s maksimalno 400 ležajeva i površine 4 i po hektra, zona postojećeg turističkog naselja T2, zona rekreacije R2, zona plaže R3 te dvije zone P i S za privezište i sidrište.

Usvojena je odluka o dopuni odluke o komunalnom redu kojom se definira zabrana parkiranja i ostavljanja kampera i kamp-kućica na javnim površinama u gradu. Takva zatečena vozila će se ukloniti po nalogu komunalnog redara s izdavanjem novčane kazne.
– Mi imamo u komunalnom redu odredbu o pokretnim napravama, međutim, da ne bilo došlo do krivih tumačenja, odlučili smo to na ovaj način odrediti da se ne pojave problemi kada komunalni redar bude donosio takva rješenja. – rekla je Renata Mršić iz gradske uprave.  

Ivan Knez

Gradonačelnik Ivan Knez (HDZ) podržao je prijedlog vijećnika Ante Fuzula (nezavisna lista Ante Fuzul) da se pronađe rješenje i za parkiranje te ostavljanje velikih teretnih vozila i na privatnim površinama, konkretno na prostoru nasuprot Bure Centru.
Prihvaćen je prijedlog dopune odluke o osnivanju Javne ustanove Turistička razvojna agencija Gnalić kojom su ovoj ustanovi dopunjene djelatnosti. Naime, radi se ustanovi koja upravlja Ljetnim kinom Biograd na Moru pa uz audiovizualnu djelatnost i stvaralaštvo, javno prikazivanje audiovizualnih djela i organiziranje različitih vrsta programa s područja filma, kazališta i kulture, dodano još dvadeset novih srodnih djelatnosti.

Usvojen je prijedlog odluke o izmjeni odluke o dodjeli stanova za službene potrebe. Jedan od troje korisnika stanova za službene potrebe u vlasništvu Grada, dr. Matej Jelović, odustao je od ugovora o najmu s obzirom da uskoro useljava u vlastitu nekretninu.
Prihvaćen je prijedlog odluke o raspisivanju i provedbi javnog natječaja o prodaji dva građevinska zemljišta u Biogradu na Moru. Zemljišta ukupne površine 4.843 četvorna metra gospodarstvene namjene nalaze se u blizini zone zabavnog parka, a prodaji se pristupa radi poticanja razvoja djelatnosti i otvaranja novih radnih mjesta.

Nadalje, usvojen je prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju četiri zemljišta ukupne površine 18.750 četvornih metara na području Kumenta. Početna cijena određena je prema procjembenom elaboratu ovlaštenog sudskog vještaka.
Prihvaćen je zaključak o davanju odobrenja na program rada Savjeta mladih Grada Biograda na Moru s financijskim planom za 2022. godinu. Predsjednica biogradskog savjeta mladih Lucija Duratović kazala je kako jedna od prvih planiranih stavki obilježavanje prigodnih datuma, odnosno, savjetu mladih najvažnije, obilježavanje Međunarodnog dana mladih – 11. kolovoza 2022.

Lucija Duratović

– Za taj dan organizirali bismo koncert Ivice Sikirica Iće na Narodnom trgu te tombolu. Imamo u planu održati pub kvizove na kojem bi prikupljena sredstva od kotizacije za kviz donirali udruzi Shepherd čime bismo u suradnji s udrugom pomogli napuštenim psima. – istakla je Duratović.
Uz navedeno, Savjet mladih Grada Biograda na Moru planira obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata u studenom, Adventa i Božića.

– Želimo potaknuti mlade na konstruktivnije provođenje slobodnog vremena pa smo tako planirali održati jednodnevni posjet Nacionalnom parku Risnjak s ciljem provođenja više vremena mladih u prirodi. – dodala je Duratović.
Sjednica je zaključena usvajanjem prijedloga odluke o dodjeli stanova za službene potrebe odnosno o drugom javnom pozivu. Tako će se na razdoblje najma od najmanje pet godina ugovor zaključiti se s Ivanom Matanović te Hajdi Vulić.


Skoči do alatne trake