Četvrtak, 18 srpnja, 2024

[PAKOŠTANE] Besplatna bežična mreža WiFi4EU na deset lokacija za do tri tisuće i osamsto korisnika

Općina Pakoštane je putem inicijative WiFi4EU osigurala ukupno petnaest WiFi pristupnih točaka na ukupno deset lokacija. Za povezivanje svih lokacija na centralni sustav korišteno je šest novih linkova za povezivanje. WiFi mreža je dimenzionirana tako da istovremeno može prihvatiti ukupno tri tisuće i osamsto aktivnih korisnika.


Signalom nove WiFi mreže pokriveni su sljedeći javni prostori:

 • Plaža Pakoštane (oko javnog WC-a)
 • Plaža i šetnica oko mula Điga
 • Pješačka zona kod kružnog toka (Obala kralja Petra Krešimira IV.)
 • Riva uz mul Luka
 • Centar (Trg kralja Tomislava)
 • Plaža Janice (oko javnog WC-a)
 • Plaža kod kampa
 • Plaža Pilatuša
 • Prostor ispred Općine (Kraljice Jelene)
 • NK Pakoštane

Besplatnoj WiFi mreži možete pristupiti na sljedeći način:

 1. Na području pokrivanja WiFi mreže na svom uređaju pronađite WiFi mrežu imena (SSID): WiFi4EU.
 2. Kliknite na poveži.
 3. Otvara se portal s istaknutim nazivom „WiFi4EU Općina Pakoštane“.
 4. Za početak surfanja kliknuti „Start“.
 5. Nije potrebno unositi nikakve druge podatke.

Ukupna vrijednost projekta iznosi gototvo 160 tisuća kuna. Europska unija sufinancira projekt u 70-postotnom udjelu što je približno 113 tisuća kuna.
WiFi4EU je inicijativa Europske komisije kojom se jedinicama lokalne samouprave omogućuje WiFi pristup. U okviru svoje strategije jedinstvenog digitalnog tržišta Europska komisija je odlučila poboljšati bežični internetski pristup diljem Europe. Inicijativa WiFi4EU proizašla je iz tog cilja te se njome nastoji uspostaviti paneuropska mreža javnih pristupnih točaka u općinama diljem Europske unije.
Cilj inicijative WiFi4EU je osigurati kvalitetan i besplatan pristup Internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za WiFi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijeloj EU.


Skoči do alatne trake