Petak, 14 lipnja, 2024

[SJEDNICA SV. FILIP I JAKOV] Projektiranje svjetlovodne mreže u tijeku, izvješće načelnika Zorana Pelicarića za prošlo polugodište

U Sv. Filip i Jakovu, pod predsjedanjem predsjednika vijeća Igora Pedisića (HDZ), održana je četvrta sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov.
Od trinaestero općinskih vijećnika, sjednici je nazočilo jedanaestero: Igor Pedisić (HDZ), Marin Colić (HDZ), Zelina Kadija (HDZ), Josipa Mrkić (HDZ), Renata Batur (HDZ), Anamarija Matešić (HDZ), Marijana Mrvičić (HDZ), Željko Serdarević (HDZ), Nina Pedisić (HDZ), Rafael Baričić (HDZ) te Ingrid Klarica (HSP). Izostali su Marin Katuša (HSP) i Željko Galešić (HSP).
Jednoglasno je prihvaćeno izvješće načelnika Općine Sv. Filip i Jakov Zorana Pelicarića (HDZ) za drugo polugodište protekle godine. U ovom razdoblju ostvareni su prihodi u iznosu od oko 21,6 milijuna kuna, a rashodi od oko 19,1 milijuna.

– Bit ćemo u plusu oko 2 milijuna kuna kad se gleda cijela godina, ja ga nazivam „lažnim plusem“ jer ne želim lažne informacije. Vi znate da je osam milijuna kuna od prodaje zemljišta za poduzetničku zonu, međutim, dolaze obveze,  otprilike u istom takvom iznosu za koliko smo i prodali, za gradnju infrastrukture. Dakle, bit će teško ali borit ćemo se na neke druge načine da dođemo do sredstava. – rekao je Pelicarić.

Zoran Pelicarić

Dodao je da Općina Sv. Filip i Jakov podmiruje dugovanja u roku od najviše godinu i po dana, ostvarena je ušteda na rashodovnoj strani prema dobavljačima u iznosu od 2 milijuna kuna te Općina Sv. Filip i Jakov trentuno ne vodi nikakve veće sudske sporove odnosno prijašnji su riješeni izvansudskim nagodbama uz najmanji mogući trošak.  

Govoreći o broju zaposlenih, Pelicarić je kazao kako Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov broj osamnaest zaposlenih, a Vlastiti pogon dvadeset i troje, plus troje sa zasnovanim ugovorom o djelu. DVD Sv. Filip i Jakov broji dvoje zaposlenih, a kroz program „Zaželi – Sv. Filip i Jakov“, kroz kojeg se vodi skrb o 47 štićenika, zaposleno je pet osoba. Dječji vrtić Cvit broji devetnaestero djelatnika, zatim Općina Sv. Filip i Jakov pokriva trošak dviju kuharica u Osnovnoj školi Sv. Filip i Jakov za potrebe jednosmjenske nastave. Nadalje, dvoje je zaposlenih u medijskoj tvrtki Croata d.o.o., određen je broj sezonskih komunalno-prometnih redara, što ukupno daje zbroj blizu devedeset djelatnika, podvukao je Pelicarić.

Jednoglasno su prihvaćena i izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Sv. Filip i Jakov za 2021. godinu te o izvršenju programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
Usvojen je prijedlog plana o korištenju teške mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih puteva na području Općine Sv. Filip i Jakov, potom plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti opasnost od nastajanja požara kao i analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Filip i Jakov u 2021. godine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sv. Filip i Jakov, kazao je Darko Mikas, viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti, protekle godine interveniralo je 43 puta, od toga su 31 požarna, a 12 tehničkih intervencija. Od ukupnog broja intervencija, četiri su bile izvan područja Općine Sv. Filip i Jakov.

Prihvaćene su izmjene odluke osnivanju trgovačkog društva Kotar Net u zajedničkom vlasništvu općina Galovac, Sukošan, Škabrnja i Sv. Filip i Jakov sa sjedištem u Sukošanu. Tomislav Majnarić, predstavnik konzultantske tvrtke angažirane u projektu izgradnje svjetlovodne mreže na području navedenih općina, kazao je kako se radi o manjim ispravcima u aktu o osnivanju društva potrebnih za pravovaljanu registraciju tvrtke u Trgovačkom sudu u Zadru.
– Projekt je u provedbi posljednjih gotovo dvije godine. Posljednjih šest mjeseci odabrani izvođač radova projektira svjetlovodnu mrežu, a zatim će je i izgraditi u tzv. bijeloj zoni. Napredovale su aktivnosti na projektiranju te je u ovom trenutku bilo ključno pokretanje zajedničkog trgovačkog društva Kotar Net. – istaknuo je Majnarić.
Kod projektiranja mreže koristit će se postojeća infrastruktura, tj. distributivna telekomunikacijska kanalizacija Hrvatskog telekoma te niskonaponski stupovi elektroenergetske mreže Hrvatske elektroprivrede.
Završetak izgradnje mreže predviđen je za kraj 2023. godine, odnosno do tog datuma novčana sredstva iz EU programa „Konkurentnost i kohezija“ moraju biti iskorištena. Plan početka radova na izgradnji je na jesen ove godine.

Treba istaknuti da priključak svjetlovodne mreže mogu ostvariti ona kućanstva, poslovni i javni korisnici koji 2019. godine nisu bili u mogućnosti postići brzinu interneta veću od 30 megabita u sekundi. Sva druga područja nazivaju se sivim zonama i u ovom trenutku nije dopuštena izgradnja svjetlovodne mreže, odnosno nisu prihvatljiva.

Ukupna duljina mreže na području sve četiri općine iznosi oko 150 kilometara te u jednom danu izvođač radova može postaviti od jednog do dva kilometra mreže. Nešto zahtjevnije bit će postavljanje podmorskog kabela za otok Babac, a radi se o najkompleksnijem dijelu projekta koji će najvjerojatnije posljednji biti izgrađen.
– HT i HEP ne mogu i ne smiju raditi probleme jer su pod izravnom regulacijom HAKOM-a. Kada Kotar Net postane operator, kao i svaki drugi operator poput A1, Telemacha ili HT-a, postoje striktno definirani rokovi za vrijeme kojih oni moraju odgovoriti na zahtjeve Kotar Neta za pristupom njihovoj postojećoj infrastrukturi. U praksi se to poštuje. – pojasnio je Majnarić.
Sjednica je zaključenja prihvaćanjem prijedloga odluka o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića Cvit Sv. Filip i Jakov te Općine Sv. Filip i Jakov.


Skoči do alatne trake