Nedjelja, 25 veljače, 2024

[SJEDNICA BIOGRAD NA MORU] Prihvaćen proračun za 2022. godinu u iznosu od 322,4 milijuna kuna

Pod predsjedanjem predsjednice Vijeća Ivane Stamičar (HDZ), održana je peta sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru na kojoj je od trinaestero vijećnika nazočilo jedanaestero: Valentina Filipović (HDZ), Tomislav Knez (HDZ), Ivan Mrkić (HDZ), Nikoleta Mustapić (HDZ), Danijel Šangulin (HDZ), Angela Vuksan (HDZ), Ivana Stamičar (HDZ), Ratko Krstinić (SDP), Ante Fuzul (nezavisna lista Ante Fuzul), Mišel Tepša (nezavisna lista Ante Fuzul) i Leo Zorica (nezavisna lista Leo Zorica). Izostali su Josipa Pribilović (HDZ) i Robert Pelicarić (nezavisna lista Ante Fuzul).
Sa sedam glasova „za“, tri „protiv“ i jednim suzdržanim, usvojen je plan proračuna za 2022. godinu u iznosu od približno 322,4 milijuna.

Kao razvojna komponenta proračuna istaknuti su nastavak gradnje knjižnice, rekonstrukcija ribarnice i tržnice, izgradnja autobusnog kolodvora, izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada, rekonstrukcija matičnog dječjeg vrtića i dogradnja vrtića na Kosi, kišni vrt Bućina, nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava, uređenja ulica, proširenje i komunalno opremanje poduzetničkih zona te uređenje trgova i parkova. Osim navedenog, planira se i rekonstrukcija zavičajnog muzeja, završetak kino dvorane, rekonstrukcija osnovne i srednje škole, interpretacijski centar pomorstva i ribarstva, opremanje pogona za preradu voća i povrća i tako dalje.
Za gradnju komunalne infrastrukture tijekom 2022. godine planira se utrošiti približno 96,4 milijuna kuna, za njeno održavanje približno 9,95 milijuna. Za potrebe na području socijalne skrbi i zdravstva planira se 2,5 milijuna kuna, a za kulturu približno 2,7 milijuna kuna.

Prihvaćen je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvu polovicu 2021. godine. Ostvareni su prihodi i primici u iznosu od približno 24,3 milijuna kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od približno 36,9 milijuna što čini manjak od približno 12,6 milijuna. Razlozi niskog ostvarenja prihoda i primitaka leže u smanjenim prihodima od komunalnog doprinosa, od prodaje zemljišta te smanjene kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU financijskih sredstava. Vrijedi izdvojiti, kazao je stručni suradnik iz odsjeka za financije Nikola Mikulić, primitke od približno 563 tisuće kuna za projekt izgradnje poduzetničkog inkubatora te približno 99 tisuća za realizaciju projekta „Nije mi teško – zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu“.

Ivan Knez

Usvojen je prijedlog izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu, odnosno rebalans II, kojim se iznos proračuna za 2021. godinu umanjuje na približno 130,6 milijuna kuna. Najistaknutija stavka među prihodi sa znatnim smanjenjem je kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od približno 43,7 milijuna kuna.
Prihvaćen je prijedlog programa potpora poduzetništvu za subjekte malog gospodarstva: djelatnosti dadilja i subvencioniranje troška zakupa poslovnog prostora u poduzetničkom inkubatoru.
Usvojeno je troje izmjena i dopuna urbanističkih planova uređenja: za dio građevinskog područja Kumenat, zone groblja te industrijske zone za budući turističko-informativno-marikulturni centar na području luke Kumenat.
– Za UPU Kumenat izmjene i dopune se rade zbog usklađenja s prostornim planom višeg reda, uvrštenja prometnih koridora i komunalne infrastrukture, zelenih površina, zone rekreacije te mogućnosti izgradnje predškolske ustanove i sportske dvorane. – pojasnio je Davor Ivanović iz odsjeka za prostorno uređenje.
Izmjene i dopune UPU-a zone groblje čini uvrštenje mogućnosti izgradnje nadstrešnice mrtvačnice dok se UPU industrijske zone odnosno lučkog područja na Kumentu usklađuje s novim idejnim rješenjem Županijske lučke uprave Zadar.

Prihvaćen je gradonačelnikov prijedlog odluke o mjerama za pomoć gospodarstvu na području grada Biograda na Moru za pomoć u prevladavanju krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 te povezanih s nepovoljnim utjecajem pandemije na turističku sezonu 2021. Mjere su 20-postotno umanjenje iznosa zakupnine za korištenje javnih površina kao i za površine za terase, potom, iznosa zakupnine poslovnih prostora u gradskom vlasništvu kao i za iznose naknada za koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru.
– Predlaže se treći paket mjera sukladno i dalje važećim epidemiološkim mjerama, statističkim podacima Turističke zajednice grada Biograda na Moru za tekuće razdoblje kao i odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje su bile na snazi i neprestano se mijenjale i ograničavale radno vrijeme. – obrazložila je Drina Bešenić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru.
Usvojen je prijedlog odluke o prestanku Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru.
– Temeljem novog ustroja, poslove pučkog otvorenog učilišta preuzet će djelomično Gradska knjižnica Biograd na Moru, a djelomično nova ustanova u vlasništvu grada – Agencija za lokalni razvoj Sidraga. – kazao je gradonačelnik Ivan Knez.

Prihvaćen je prijedlog odluke za raspisivanje poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stanova za službene potrebe. Stanovi za službene potrebe moći će se dati u najam neophodno potrebnim kadrovima zaposlenim u ustanovama iz područja zdravstva, kulture i školstva kao i kadrovima deficitarnih zanimanja. Riječ je o šest stanova u POS zgradama na Grandi.
Grad Biograd na Moru će, slijedom usvojenog prijedloga odluke, od četiri neprodana stana iz Programa poticane stanogradnje, a nakon četiri provedena javna natječaja, kupiti tri stana dok će četvrti stan kupiti Ministarstvo hrvatskih branitelja za svoje potrebe.
U povodu Dana Grada Biograda na Moru, na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, a prihvaćanjem gradskog vijeća, Nagrada Grada Biograda na Moru za životno djelo bit će dodijeljena dugogodišnjem jedriličarskom djelatniku Gordanu Borčilu za izniman doprinos u promicanju turizma kao i pozicioniranju Biograda na karti najvažnijih nautučkih središta.

Nagrada Grada Biograda za životno djelo posmrtno će biti dodijeljena nedavno preminulom sportskom djelatniku Josipu Tomiću, idejnom začetniku pustolovne utrke Škraping, za izniman cjeloživotni doprinos razvoju i promidžbi sporta i sportskog duha grada Biograda na Moru.
Godišnja nagrada bit će dodijeljena učeniku Karlu Fuzulu za doprinos u promicanju Srednje škole Biograd na Moru i grada Biograda na Moru.
Usvojeni su prijedlozi odluka o raspisivanju i provođenju javnih natječaja radi zamjene suvlasničkog dijela nekretnina na području k.o. Biograd na Moru radi izgradnje prometnica i kanalizacijskog sustava, a djelomično u vlasništvu Grada Biograda, djelomično u vlasništvu fizičkih osoba.
Usvojen je prijedlog plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2022. godinu. Nisu dodane nove lokacije, kazala je Renata Mršić iz Jedinstvenog upravnog odjela, već je riječ o postojećim korisnicima kojima teče ugovor.

Marin Colić

Vijećnicima su dani zaključci o primanju na znanje izvješća o poslovanju za 2020. godinu tvrtku u vlasništvu odnosno suvlasništvu grada: Bošana d.o.o., Croata d.o.o. (Radio BnM), Poduzetnički inkubator Biograd na Moru d.o.o. te Komunalac d.o.o..
Direktor Komunalca Marin Colić izvijestio je vijećnike o financijskom poslovanju za 2020. godinu.
– Imali smo 6-posto manje prihode nego prethodne godine što je posljedica pandemije, odnosno lošije turističke sezone uzrokovanu COVID krizom. Slijedom manje potrošnje vode, smanjili smo i troškove. – rekao je Colić.
Isto tako, kao najvažniji projekt Marin Colić istaknuo je projekt aglomeracije Biograd – Pašman – Tkon. Vrijednost kopnenog dijela projekta iznosi 600 milijuna kuna, a otočnog 400 milijuna. Za kopneni dio, koji obuhvaća Grad Biograd na Moru i općine Sv. Filip i Jakov i Pakoštane, ishođene su sve građevinske dozvole, obavljena je studija o utjecaju na okoliš i napravljen je aplikacijski paket.

– Odobrenje Europske unije imamo, čekamo suglasnost Ministarstva zaštite okoliša da možemo raspisati natječaj o javnoj nabavi. – dodao je Colić.
Sjednica biogradskog gradskog vijeća završena je usvajanjem zaključka o izradi pročišćenog teksta odluke o osnivanju javne ustanove Agencija za lokalni razvoj Sidraga Biograda na Moru, a na zahtjev Trgovačkog suda u Zadru.Skoči do alatne trake