Utorak, 28 svibnja, 2024

[VIŠE OD MILIJUN KUNA] “Bošana” preuzela novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje korisnog otpada

U biogradskom poduzetničkom inkubatoru obavljena je primopredaja komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada kojom prigodom je direktoru gradske komunalne tvrtke Bošana d.o.o. Krunoslavu Pešiću ključeve novog vozila svečano predao Davor Ćirić, predstavnik isporučitelja tvrtke ALFATEH ekologija i energetika d.o.o. iz Rijeke.

Vozilo je namijenjeno za odvojeno prikupljanje korisnog otpada (papir, plastika, biootpad i dr.) na području Grada Biograda na Moru. Vrijednost iznosi više od milijun kuna, a nabavljeno je u okviru provedbe projekta „Unaprjeđenje sustava za odvojeno prikupljanje otpada“ komunalnog poduzeća Bošana d.o.o. čime će se unaprijediti sustav održivog gospodarenja otpadom na području Grada Biograda na Moru.
Prateće aktivnosti ovog projekta uključuju podizanje razine informiranosti i educiranost stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda bespovratnim sredstvima u iznosu od 987.447,83 kn.

– Grad Biograd na Moru je sa svojim tvrtkama i ustanovama proveo i provodi projekte iz različitih područja ukupne vrijednosti preko 127 milijuna kuna. Projekti su sufinancirani iz nacionalnih i EU izvora. Poseban fokus je na održivom gospodarenju otpada, a zadnjih godina provedeni su projekti izgradnje reciklažnog dvorišta ukupne vrijednosti 5,2 mil. kuna smještenog u Industrijskoj zoni Biograd na Moru gdje građani mogu odlagati papir, karton, plastiku, metalnu ambalažu, staklo, krupni otpad i bio-otpad, nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje raznih vrsta otpada vrijednosti više od dva milijuna kuna, a u tijeku je nabava kompostera koji će se zainteresiranim kućanstvima staviti na raspolaganje. – kazao je prvi čovjek gradske komunalne tvrtke Bošana Krunoslav Pešić.
Uz sve navedeno proveden je projekt „Nije mi teško – zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu“ vrijednosti pola milijuna kuna kojim su se građani informirali i educirali o ulozi gospodarenja otpadom te važnosti promjene navika potrebnih za odgovorno postupanje s otpadom. Također, tvrtka EKO d.o.o. u suvlasništvu županije provodi projekt izgradnje pretovarne stanice u Biogradu na Moru. U visokoj fazi spremnosti su projekti izgradnje sortirnice otpada i sanacije odlagališta otpada Baštijunski brig. Kao jedan od najuspješnijih gradova po pitanju odgovornog postupanja s otpadom, Grad Biograd na Moru nastavlja pripremati projekte s ciljem zaštite okoliša i povećanja kvalitete života.


Skoči do alatne trake