OGLAS

Grad Biograd na Moru i komunalna tvrtka Bošana nastavljaju s dobrim rezultatima u povlačenju EU sredstava. Projekti koji su se prijavili na natječaje iz Operativnog programa za Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., odobreni su i započinju realizaciju.


U sklopu prvog projekta nabavlja se pet tisuća novih spremnika odnosno posuda za prikupljanje otpada, od biološkog, reciklabilnog otpada do komposteri, koje će biti podijeljene kućanstvima u Biogradu na Moru. Radi se o zajedničkom projektu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  i Grada Biograda na Moru a ukupna vrijednost projekta je oko milijun i 630 tisuća kuna od čega se 85 posto sufinancira iz EU i nacionalnih sredstava. Dio spremnika je već isporučen na reciklažno dvorište te će uskoro krenuti njihova podjela po kućanstvima.
Drugi projekt se odnosi na nabavku novog vozila, to jest, kamiona za prikupljanje otpada. Projekt pod nazivom „Unaprjeđenje sustava za odvojeno prikupljanje otpada komunalnog poduzeća Bošana d.o.o.“ je odobren a njegova ukupna vrijednost iznosi približno milijun i 162 tisuća kuna od čega se 85 posto sufinancira iz EU i nacionalnih sredstava.

Ovo je samo dio projekata koje Grad Biograd na Moru provodi u sektoru zbrinjavanja otpada. Osim navedenih projekata, Grad Biograd na Moru je izgradio i opremio reciklažno dvorište u vrijednosti preko pet milijuna kuna od čega je više od 90 posto sufinancirano iz nacionalnih i EU sredstava te je izradio projektno-tehničku dokumentaciju i ishodovao sve potrebne dozvole za još dva projekta: „Sortirnica otpada Biograd“ vrijednosti više do 5 milijuna kuna i „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Baštijunski brig“ vrijednosti više od 30 milijuna kuna.
Uz projekte koje realizira gradska uprava, na području Biograda, uz izgrađeno Reciklažno dvorište, tvrtka EKO d.o.o. trenutno gradi i oprema Pretovarnu stanicu otpada koja se također sufinancira iz nacionalnih i EU fondova s više od 85 posto a ukupna vrijednost je više od 5 milijuna kuna.

Svi navedeni projekti, od nabave spremnika, vozila, izgradnje Reciklažnog dvorišta, sortirnice, pretovarne stanice do zatvaranja odlagališta Baštijunski brig su dio rješavanja problema brige o otpadu na području grada Biograda na Moru i okolnih mjesta.
Grad Biograd na Moru kontinuirano priprema i realizira projekte koji se sufinanciraju iz nacionalnih i EU izvora. Ukupna vrijednost projekata u realizaciji na kojima je Grad Biograd na Moru nositelj, partner ili suradnik iznosi više od 130 milijuna kuna. Osim sektora otpada, grad ulaže u poslovnu i turističku infrastrukturu, povijesne i kulturne objekte, prometnu infrastrukturu, mlade i djecu.


OGLAS