Utorak, 28 svibnja, 2024

[SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PAKOŠTANE] Usvojen proračun u iznosu od 38,1 milijuna kuna

Uz posebne epidemiološke mjere, pod predsjedanjem Slavka Maksana (HSS), održana je devetnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Pakoštane na kojoj je od trinaestero vijećnika nazočilo desetero: Stipe Vulin (HDZ), Mladenko Čirjak (HDZ), Marin Barešić (HDZ), Lucija Lokin (HDZ), Domagoj Juričin (HDZ), Miroslav Tokić (HDZ), Božidar Lokin (HSP AS), Luka Vulin (HSP AS), Mile Jurić (HNS) te Slavko Maksan (HSS). Izostali su Mario Đodan (HSP-AS), Dorijan Kazija (HNS) te Irena Andrić (HNS). Umjesto dosadašnje vijećnice Viktorije Stojanov (HDZ), imenovan je zamjenski član Miroslav Tokić (HDZ).

Jednoglasno je usvojen općinski proračun za 2021. godinu u iznosu od zaokruženo 38,1 milijuna kuna zajedno s amandmanom za projekt izgradnje tribina na nogometnom igralištu u Pakoštanima u visini od milijuna kuna, a što će se, istaknuo je načelnik Općine Pakoštane Milivoj Vulin (HDZ), u 80-postotnom iznosu sufinancirati iz EU izvora.
– Planiramo smanjiti manjak iz prethodnih godina za 700 tisuća kuna. Za održavanje komunalne infrastrukture planira se 3,78 milijuna, a za gradnju komunalne infrastrukture 6,27 milijuna kuna. – rekao je, među ostalim, Milan Vulin, voditelj Referade za proračun, financije i javne potrebe.

Milivoj Kurtov, općinski načelnik

Za gospodarstvo planira se izdvojiti 4,54 milijuna, za izradu dokumentacije 2,2 milijuna, za sport 549 tisuća, za kulturu 459 tisuća, za socijalnu skrb 70 tisuća, za zdravstvo 85 tisuća, za zaštitu i spašavanje 420 tisuća te za obrazovanje 305 tisuća kuna.
Dječjem vrtiću Gardelin Pakoštane namijenjeno je 2,24 milijuna kuna, a za Javnu ustanovu Han Vrana 3,36 milijuna kuna.

Miroslav Tokić (HDZ) umjesto Viktorije Stojanov (HDZ)

Prihvaćena je odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pakoštane, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica eventualnih katastrofa. Među njima su Juština d.o.o., Komunalac d.o.o., Agencija Han Vrana, udruga Vitezovi vranski, Ronilački klub Nautilus, Sportsko-ribolovno društvo Pakoštane, Hotel Marin d.o.o., Proficio d.d., AG Barešić i sinovi d.o.o., Golemi d.o.o., Orka d.o.o., Jozo d.o.o., Javna ustanova Park prirode Vransko jezero te Croata d.o.o. (Radio BnM). Kako je pojasnila pročelnica Marijana Došen, prema sugestiji Stožera civilne zaštite Zadarske županije, imenovani subjekti su mogli biti isključivo pravne osobe, odnosno, ne i obrti (fizičke osobe).

Prihvaćen je prvi rebalans proračuna za 2020. godinu, odnosno izmjene i dopune kojima se iznos proračuna umanjio za približno 3,68 milijuna kuna te sada iznosi 40,06 milijuna kuna.
Usvojena je odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2021. godine. Slijedom odluke, zabranjeno je izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2021. godine u naseljima Pakoštane, Drage i Vrgada te, a novost je da će zabrana vrijediti i za Vranu u krugu od sto metara u odnosu na kategorizirani objekt u turističke svrhe.

Prihvaćena je odluka o poništenju odluke o ispravku tehničkih pogrešaka u grafičkom dijelu odluke o donošenju UPU-a područja Kostelj u Pakoštanima. Prema mišljenju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, tehničke pogreške u vidu nesklada između tekstovnog i grafičkog dijela UPU-a Kostelj, obrazložila je pročelnica Došen, Općina Pakoštane trebat će ispraviti postupkom izmjena i dopuna navedenog plana uređenja.
Usvojena je odluka o otpisu potraživanja Općine Pakoštane koja se odnose na fizičke i pravne osobe za koje je nastupila zastara te na potraživanja od poslovnih subjekata koji su brisani iz sudskog registra te za koje ne postoji nikakva mogućnost naplate. U proteklom razdoblju, uz zaposlenje dodatnog djelatnika, dužnicima su poslane ukupno 2022 opomene za sve vrste naknada i od tog broja je dogovorena otplata ili utvrđena zastara za ukupno 1558 dužnika. Pokrenute su 293 ovrhe od kojih je 114 obustavljeno jer se s dužnicima postigao dogovor o plaćanju dospjelih potraživanja. Najveći su iznosi potraživanja odnose se na komunalnu naknadu (oko 1,57 milijuna kuna), komunalni doprinos (470 tisuća kuna),  najam javnih površina i terasa (293 tisuće kuna) te na porez na kuće za odmor (264 tisuće kuna).
Prihvaćena je odluka o provedbi javnog natječaja za prodaju četiri građevinska zemljišta u Vrani na predjelu Majdan. Zemljišta su namijenjena za izgradnju obiteljskih kuća s ciljem stambenog zbrinjavanja. Riječ je o zemljištima površine 712, 772, 903 i 1021 četvorna metra s početnom cijenom od 25,19 eura po četvornom metru. Način plaćanja je utvrđen na dva načina: jednokratno te obročna beskamatna mjesečna otplata na rok od pet godina.
Plan je Općine Pakoštane, dodao je načelnik Milivoj Kurtov (HDZ), nakon rješavanja imovinsko-pravne dokumentacije, objaviti prodaju još građevinskih zemljišta s istom svrhom u Vrani, na predjelu Umac u smjeru Pećine.
Posljednja sjednica u godini na izmaku zaključena je davanjem suglasnosti za program rada komunalne tvrtke Juština te za financijski plan Dječjeg vrtića Gardelin Pakoštane za 2021. godinu.Skoči do alatne trake