Nedjelja, 14 srpnja, 2024

[MRLJANE] Dovršeni radovi na sanaciji luke

Krajem srpnja 2020. izvedeni su radovi na sanaciji obale i lukobrana u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Mrljane na otoku Pašmanu. Radove je izvela tvrtka PGP d.o.o. iz Zagreba, a vrijednost izvedenih radova iznosi 3.703.571,76 kuna bez PDV-a, odnosno 4.629.464,70 kuna s uključenim PDV-om.
Radovi sanacije obale i lukobrana izvedeni su po projektu izrađenom od tvrtke Kozina projekti d.o.o. iz Trilja, glavnog projektanta Boška Kozine.
Zatečeno stanje obalnih zidova koji su dijelom bili izvedeni od betona, a dijelom od suhozida, zahtijevalo je  temeljitu sanaciju na način da se izvede zamjenski obalni zid koji će imati zadovoljavajuću mehaničku otpornost i stabilnost. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provela je tvrtka Sto posto prirodno d.o.o. iz Zagreba.
U istoj luci, izvedeni su i radovi na sanaciji zaštitnog kamenometa koji nisu bili uključeni u prethodno navedeni projekt u iznosu od 478.939,25 bez PDV-a, odnosno 598.674,06 kuna s uključenim PDV-om.
Dovršetkom oba projekta sanirana su  oštećenja dijelova obalne konstrukcije koja je dovedena u stanje potpune sigurnosti i mehaničke stabilnosti, saniran je zaštitni kamenomet te je luka Mrljane u potpunosti sigurna za odvijanje javnog prometa te privez brodova i brodica. U prilogu ovog teksta, pogledajte fotografije luke Mrljane prije i nakon sanacije.
Izvor: Županijska lučka uprava ZadarSkoči do alatne trake