Četvrtak, 18 srpnja, 2024

[ČIŠĆENJE PILATUŠE] Pakoštanska plaža prva u nizu čišćenja od plastičnog otpada u sklopu EU projekta

Međunarodni dan svijesti o gubicima hrane i otpadu u utorak 29. rujna 2020. godine obilježit će se u Pakoštanima akcijom čišćenja obalnog pojasa plaže Pilatuša od 9 do 11 sati te prigodnim programom nakon akcije od 11 do 12.30 sati.
U sklopu programa održat će se eko kviz i kreativna radionica izrade ekoloških natpisa za djecu i odrasle. Ovom akcijom Općina Pakoštane priključit će se kao prva jedinica lokalne samouprave obilježavanju ovoga datuma kojega je Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila 2019. godine.
Na svjetskoj razini čak jedna trećina hrane proizvedene za ljudsku prehranu gubi se ili propada, a što iznosi oko 1.3 milijarde tona godišnje. Akcijom čišćenja plaže Pilatuša i prigodnim programom u Pakoštanima nastojat će se podići svjesnost o ovome problemu te ostalim izazovima s kojima se kao društvo na lokalnoj i globalnoj razini suočavamo po pitanju gospodarenja otpadom.
Većina ambalaže na kraju završi u okolišu, morima i oceanima, a sve je više istraživanja koja ukazuju na štetnost plastičnog otpada na životinje i ljudi s obzirom na to da mikroplastika u ljudski organizam završava putem konzumacije morskih plodova i ribe te na druge načine kao što su proizvodnja i pakiranje prehrambenih proizvoda, konzumacija vode i slično. Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu čine najveću skupinu otpada na morskim obalama, a skoro polovica cjelokupnog otpada u morima su proizvodi poput plastičnog pribora za jelo, plastičnih boca, filtra za duhanske proizvode ili štapića za uši.
Akcija je jedna u nizu aktivnosti koje se provode u sklopu projekta „Nije mi teško – zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu“ financiranog iz bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Nositelj projekta je Grad Biograd na Moru. U realizaciji projekta kao partneri sudjeluju Općina Pakoštane, Općina Polača, Općina Stankovci i Općina Lišane Ostrovičke. Cilj ovoga projekta je informirati građane o konceptu kružnog gospodarstva i ulozi gospodarenja otpadom te utjecati na razvoj ekološke svijesti i usvajanje navika potrebnih za odgovorno postupanje s otpadom i učinkovito upravljanje resursima. Ukupna vrijednost projekta je 511.042,35 kuna, dok su prihvatljivi troškovi 503.887,00 kuna.
Za one koji nisu u mogućnosti osobno sudjelovati na događaju, događaj će se moći pratiti i uživo putem streaminga na mrežnoj stranici projekta. Također, događaj će se prevoditi na znakovni jezik prilagođen osobama s invaliditetom.


Skoči do alatne trake