Petak, 24 svibnja, 2024

[SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV] Trideset posto niže zakupnine i naknade, božićnice umirovljenicima, neplaćanje poreza i naknada „vikendaša“ iz inozemstva

U Svetom Filip i Jakovu, u općinskoj vijećnici, pod predsjedanjem predsjednika Vijeća Igora Pedisića (HDZ), održana je devetnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov.
Od ukupno trinaestero vijećnika, sjednici je nazočilo devetero: Marin Colić (HDZ), Zelina Kadija (HDZ), Renata Batur (HDZ), Anamarija Matešić (HDZ), Marijana Mrvičić (HDZ), Igor Pedisić (HDZ), Romano Raspović (HNS), Matej Mikulić (MODES) i Jovita Pirović (MODES). Izostali su Željko Serdarević (HDZ), Josipa Skazlić (MODES), Snježana Raspović (MODES) te Tomislav Demo (HDZ).

Zoran Pelicarić

Među ukupno šesnaest točaka dnevnog reda, usvojeno je izvješće općinskog načelnika za prvu polovicu tekuće godine. Pritom je ostvareno 11 i po milijuna kuna proračunskog prihoda te 14 i po milijuna rashoda.
– Ovo je koliko-toliko normalno ostvarenje. Nismo nigdje stali, nismo smanjili plaće, ni broj ljudi, niti investicija. Sve što je subvencionirano, s tim idemo dalje. Rezultat ovih aktivnosti je minus od 3 milijuna ali moramo uzeti u obzir i vraćanje dugova koje je ugrađeno u rashode– rekao je općinski načelnik Zoran Pelicarić.

Poseban naglasak Pelicarić je dao na neplaćanje poreza na vikend-kuće i komunalnu naknadu vlasnika kuća i stanova na području Općine Sv. Filip i Jakov koji žive u inozemstvu, a podrijetlom su odavde.
– To su naši ljudi što žive vani, u Švicarskoj, Francuskoj, Njemačkoj, na Zapadu… Svatko od njih „ukrao“ minimalno 75 tisuća kuna. Mi šaljemo račune unazad tri, odnosno pet godina i dalje od toga ne možemo naplatiti. Takvih je oko dvjesto pa izračunajte koliko je oštećen proračun. – požalio se Pelicarić.
Usvojena je odluka o komunalnom redu kojom se dopunjuju ovlasti i područje djelovanja komunalnog redara kao što su uklanjanje ručnika i rekvizita s prirodnih i uređenih plaža kako bi se zabranila „rezervacija“ plažnog mjesta, potom, postavljanje građevinske opreme pri izgradnji prokopa na javnoj površini, upozorenje korisnika koncesije na pomorskom dobru i tako dalje, pojasnila je Katarina Ralić, pravnica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Filip i Jakov.

Usvojeno je polugodišnje izvješće o izvršenju općinskog proračuna za prvo polugodište ove godine. Kako je obrazložila Vlatka Budanović, voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo, izvršeni su prihodi i primici u iznosu od približno 11,9 milijuna kuna, a rashodi i izdaci iznosili su približno 15 milijuna.
– U odnosu na prošlu godinu prihodi su manji za 3 milijuna i 311 tisuća kuna, a rashodi za približno 6,37 milijuna kuna. – rekla je Vlatka Budanović.
Promatrajući aktivnosti i realizaciju projekta u tom razdoblju, najviše proračunskih sredstava utrošeno je na izgradnju novog dječjeg vrtića u Turnju i na zdravstvenu zaštitu od COVID-a 19.

Radi mogućeg povećanog troška tijekom jesenskog vala novonastale epidemiološke situacije odnosno globalne pandemije, prihvaćen je prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju u iznosu od milijun i po kuna na rok otplate od dvanaest mjeseci.
Odlukom izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Cvit Sveti Filip i Jakov, naziv vrtića u Turnju mijenja se u „Područni odjel Cvitić Turanj“ s novom pripadajućom adresom Don Frane Šoše 18.
I ove godine bit će isplaćene božićnice umirovljenicima po istim kriterijima kao i prethodne: Umirovljenicima s mirovinom nižom od 500 kuna bit će isplaćeno 500 kuna, s mirovinom do tisuću kuna iznos od 400 kuna, od 1001,00 kuna od 2000,00 kuna 300 kuna te od 2000,01 do 3000,00 kuna iznos od 200 kuna, obrazložila je vijećnica Anamarija Matešić. Božićnice će biti isplaćene tijekom prosinca ove godine.
Usvojen je prijedlog odluke o izradi osmih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov. Kako je pojasnio pročelnik Jure Jelenić, uglavnom se radi o tridesetak zahtjeva građana za izmjenama, većinom tekstualnih odredbi.
– Nema zahvata u grafičkom dijelu plana, međutim, kroz proceduru će se vidjeti koje će izmjene na kraju biti. – kazao je Jelenić.
Prihvaćeni su odluke od izradi triju urbanističkih planova uređenja: Rabatin 2, Raštane Donje 2 i Raštane Donje 3. Riječ je o području iznad osnovne škole u Svetom Filip i Jakovu odnosno budućeg stambenog naselja Rabatin. To je zona planirana za izgradnju vatrogasnog doma, novog dječjeg vrtića, mirovinskog doma, nove zgrade općinske uprave te stambenog dijela. Planovi uređenja Raštane Donje 2 i 3 neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje namijenjeni su mješovitoj gradnji pretežitoj stambenoj.
Na kraju, usvojena je odluka o djelomičnom oslobođenju od plaćanja zakupnina za poslovne prostore i naknada za javne površine i izdana koncesijska odobrenja na pomorskom dobru za 2020. godinu.
S obzirom na ostvarenih 68 posto noćenja u odnosu na prošlu godinu, kazao je načelnik Pelicarić, logično je oslobađanje za 30 posto iznosa zakupnine i naknade. Odluka se ne odnosi na one koji imaju dugovanje prema Općini Sv. Filip i Jakov.


Uredit će se vidikovac Crni krug

Kako je rekao općinski načelnik Zoran Pelicarić, želja je općinskog vodstva urediti atraktivni vidikovac Crni krug nadmorske visine 138 metara zajedno s pripadajućim putem koji vodi od mjesnog groblja u Turnju do Crnog kruga. Stoga je Općina Sv. Filip i Jakov prijavila projekt „Uređenje vidikovca Crno krug i uspostava staza“ na natječaj „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.
– Zašto Crni krug? „Lomili“ smo se između špilje Buta u Svetom Petru i vidikovca Crni krug. Crni krug je panoramska točka, a u špilju trenutno ne možemo uložiti velika sredstva jer imamo problem pristupnih puteva. – rekao je Pelicarić.
U sklopu projekta uredit će se plato vidikovca, izgraditi kameni zid, postaviti urbana oprema te informativne i edukacijske ploče zajedno s putokazima i ostalom signalizacijom za turiste.

Vidikovac Crni krug (Foto: Jakov Đinđić)Skoči do alatne trake