Utorak, 21 svibnja, 2024

[OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV] Odluka o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19; otkazana javna događanja, obustavljen rad ugostiteljskih objekata, trgovine do 18 sati

Načelnik Općine Sv. Filip i Jakov Zoran Pelicarić, 16. ožujka 2020., donio je odluku o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19 (Koronavirusa) koje stupaju na snagu na dan donešenja i traje do opoziva.
Odluka glasi:

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispr., 123/17. i 98/19.), članka 4. stavka 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07., 113/08., 43/09. i 130/17.) i članka 46. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 02/14 –pročišćeni tekst, 6/14 i 1/18), a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, Stožera civilne zaštite Zadarske županije, te preporukama Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov od 16. ožujka 2020. godine, načelnik Općine Sveti Filip i Jakov donosi

ODLUKU O MJERAMA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

I.

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Sveti Filip i Jakov, te podizanja spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Općine Sveti Filip i Jakov nalažem:

 – na području Općine Sveti Filip i Jakov počevši od 17.ožujka 2020. godine do opoziva, odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kulturne priredbe i predstave i ostali javni skupovi,

 – od 17.ožujka 2020.godine do opoziva, privremeno se ograničava rad trgovina i trgovačkih centara do 18 sati uz obvezno pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,

 –  od 17.ožujka 2020.godine do opoziva, privremeno se obustavlja rad ugostiteljskih objekata svih kategorija, noćnih klubova, uz izuzetak usluge proizvodnje i dostave hrane, uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,

 –  od 17.ožujka 2020.godine do opoziva, privremeno se obustavlja rad uslužnih djelatnosti (frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri i drugih) u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima,

 –  Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov te ustanove kojih je osnivač Općina Sveti Filip i Jakov, te Turistička zajednica Općine Sveti Filip i Jakov do daljnjega će ograničiti izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili putem e-maila.

 –  ravnateljima ustanova kojima je osnivač Općina Sveti Filip i Jakov posebno predškolskog i školskog odgoja nalaže se da djelatnike koje se ovih dana vraćaju s godišnjih odmora, a ponajprije onih koji su ga proveli u inozemstvu, da preventivno radnike ne vraćaju odmah na posao, najmanje pet radnih dana.

 – ravnateljici Dječjeg vrtića „Cvit“ kojem je osnivač Općina Sveti Filip i Jakov nalaže se privremena obustava održavanja redovitog programa. Svakodnevno će se u navedenom periodu osigurati dežurstvo za djecu čiji roditelji nisu u mogućnosti zbog svojih radnih obveza brinuti o njima.

 – privremeno se ograničavaju odlasci na službeni put službenika općinske uprave Općine Sveti Filip i Jakov, a ustanovama i tvrtkama u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov također se nalaže da ograniče odlaske svojih zaposlenika na službeni put

 – službenici općinske uprave Općine Sveti Filip i Jakov, te zaposlenici općinskih ustanova u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučiti mještanima odnosno strankama s kojima su u komunikaciji.

II.

Preporučuje se mještanima Općine Sveti Filip i Jakov da što manje koriste usluge ambulante opće medicine Općine Sveti Filip i Jakov radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe  drugih opasnostima prenošenja zaraze, a svoje liječnike mogu kontaktirati putem telefona. elektroničke pošte ili interneta.

Mole se svi mještani Općine Sveti Filip i Jakov da prate obavijesti nacionalnih, županijskih i gradskih stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kao i Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, kao i da se pridržavaju  uputa i preporuka koji se izdaju. Također se mole građani da do daljnjeg ograniče svoje kretanje i da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Općine Sveti Filip i Jakov i Zadarske županije, a pogotovo ne u inozemstvo.

Pozivaju se mještani Općine Sveti Filip i Jakov, koju su u proteklih 14 dana boravili u inozemstvu iz poslovnih ili privatnih razloga, ili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno te da se u skladu s preporukama struke telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije na telefon 098 332 765 ili na službu 112.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, o objavit će se na službenim stranicama Općine Sveti Filip i Jakov, ustanova i tvrtki kojima je Općina Sveti Filip i Jakov osnivač ili suosnivač, na oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov, te na oglasnim pločama općinskih ustanova.

Klasa: 501-05/20-01/01
Ur.broj: 2198/19-01-20-1
Sveti Filip i Jakov,  16. ožujka 2020. godine


Općinski načelnik
Zoran Pelicarić


Skoči do alatne trake