Nedjelja, 14 srpnja, 2024

[LUKA SV. FILIP I JAKOV] Županijska lučka uprava Zadar raspisala koncesiju za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture u Sv. Filip i Jakovu

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, a prema projektu naručenom i financiranom od strane Općine Sv. Filip i Jakov, krajem kolovoza ove godine, donijelo je odluku o raspisivanju koncesiju za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Sv. Filip i Jakov.

Luka Sv. Filip i Jakov

Koncesija, raspisana 9. rujna ove godine, izdaje se na rok od dvadeset devet godina, a vrijednost joj je procijenjena na približno 153 milijuna kuna.
Budući koncesionar se obvezuje izvršiti investicijska ulaganja iznosa minimalno 40.370.465,53 kn bez PDV-a prema Glavnom građevinskom i geotehničkom projektu kojeg je izradilo društvo Pomorski projekt d.o.o. Split.

Luka Sv. Filip i Jakov

Prva faza radova obuhvaća nautički dio luke otvorene za javni promet u funkciji prihvata jahti i brodica u tranzitu te operativni dio luke u funkciji obavljanja lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova u javnom pomorskom prijevozu te ukrcaj i iskrcaj putnika. Pružanje usluga upotrebe veza ovim putem omogućit će 126 priveznih mjesta na nautičkom dijelu lučkog područja luke.
– primarni lukobran duljine 414 m te širine 7m, osim na području glave lukobrana (širine 9,0 m).
– izgradnja obalnog zida od montažnih elemenata „L“ od glavnog do sekundarnog lukobrana, duljine 300m
– sekundarni lukobran duljine 54,0m i širine 6 m, te visine +1,4m i dubine -4,0m cijelom duljinom
– manipulativni prostor na operativnom dijelu luke i pristupni most na korijenu glavnog lukobrana
– koncesionar je dužan izgraditi nautički dio luke najkasnije 15 mjeseci od sklapanja Ugovora.

Luka Sv. Filip i Jakov

Druga faza obuhvaća izgradnju operativnog dijela luke u linijskom obalnom pomorskom prijevozu ili povremenom obalnom pomorskom prijevozu te novoplanirani lučki bazen u funkciji komunalnog dijela luke za stalne vezove.

–  gat duljine 96,7 m i širine 8,0 m, te visine 1,4 m i dubine -4 do -5 m.
–  sekundarni lukobran duljine 65,2 m i širine 4,4 m te visine +0,8m dubine -3m
–  koncesionar je dužan izgraditi operativan i komunalni dio luke te isti predati u posjed davatelju koncesije najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Svrha koncesije je gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra luke otvorene za javni promet, luke Sv. Filip i Jakov, radi podizanja kvalitete pružanja usluga na predmetno području te osiguravanja zadovoljavanja potreba šire zajednice za uslugama.
Područje obuhvata u cijelosti je unutar granica iz dokumenata prostornog uređenja, odnosno Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 6/08, 5/15). Planirana koncesija za izgradnju i rekonstrukciju proteže se na ukupno 78.325,00 m2, od čega 14.445,00 m2 kopnene površine i 63.880,00 m2 morske površine, dok područje u obuhvatu planirane koncesije za pružanje usluga se proteže na ukupno 49.895,06 m2, od čega 7.885,06 m2 kopnene površine i 42.010,00 m morske površine (budući nautički dio luke).
Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 99.790,12 kn godišnje, odnosno 2 kune po metru kvadratnom zauzetog prostora.
Početni iznos promjenjivog dijela koncesije naknade je 2% od ukupnog godišnjeg prihoda što ga koncesionar ostvari obavljanjem koncesijske djelatnosti pružanja usluga na koncesijskom prostoru na nautičkom dijelu luke.
Studiju opravdanosti davanja koncesije izradio je Pomorski fakultet u Rijeci.


Izvor: Županijska lučka uprava Zadar (www.cpa-zadar.hr)

Skoči do alatne trake