Petak, 12 travnja, 2024

[SJEDNICA BIOGRAD]: Proračun smanjen na 171 milijun kuna, dva kreditna zaduženja za poduzetnički inkubator i turističko-informativni centar, objedinjuju se gradske javne ustanove

Pod predsjedanjem predsjednika Vijeća Tončija Šangulina (HDZ), održana je četrnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru na kojoj je od petnaestero vijećnika nazočilo dvanaestero: Ivana Stamičar (HDZ), Ante Fuzul (MODES), Ivica Kapitanović (HDZ), Angela Šarić Lončar (HDZ), Toni Bogdanić (HDZ), Nikoleta Mustapić (HDZ), Josipa Pribilović (HDZ), Marko Jurić (HSU), Ratko Krstinić (SDP), Leo Zorica (Nezavisna lista Antoni Rudić), Antoni Rudić (Nezavisna lista Antoni Rudić) te Tonči Šangulin (HDZ). Izostali su Marija Zrilić (HDZ), Slavica Jeličić (SDP) i Krsto Milačić (MODES).

S osam „za“ i četiri „protiv“ glasa, prihvaćen je prvi ovogodišnji rebalans gradskog proračuna čime se njegov iznos smanjuje s približno 208,4 milijuna kuna na približno 170,7 milijuna. Rebalansom među prihode poslovanja uvrštena su kreditna zaduženja za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od zaokruženo 2,14 milijuna kuna, izgradnju poduzetničkog inkubatora – 33 milijuna te turističko-informativnog centra u iznosu od 2 i po milijuna kuna. Nakon što budu doznačena sredstva iz EU fondova, djelomično će se pokriti navedena kreditna zaduženja.

Poduzetnički inkubator Biograd na Moru

Prihodi od poreza se povećavaju za 538 tisuća kuna budući da od početka ove godine cjelokupni prihod od poreza na promet nekretninama u iznosu od 3 posto pripada jedinici lokalne samouprave, a i zbog očekivane povećane kupoprodaje nekretnina.

Među ostalim, rashodi će se povećati za otplatu kamate kredita za poduzetnički inkubator – 170 tisuća kuna, sufinanciranje dugometražnog dokumentarnog filma „Biograd na Moru-Ždral u srcu Jadrana“ – 300 tisuća, izgradnju knjižnice – 2,7 milijuna, zgradu TIC-a – 3,4 milijuna, sanaciju divljih odlagališta otpada – 500 tisuća i tako dalje.
– U ovako rani rebalans smo išli zbog izmjena i dodatnog zaduživanja jer smo morali promijeniti izvore financiranja za izgradnju poduzetničkog inkubatora i turističko-informativnog centra. Znači da smo planirali da ćemo financirati te projekte iz EU fondova i naših sredstava, međutim, dok ne budu doznačena ta sredstva, moramo se kreditno zadužiti. Izgradnja turističko-informativnog centra nije bila planirana za ovu godinu pa je bio planiran iznos od samo 500 tisuća kuna te je slijedom toga ta stavka povećana na 3,9 milijuna kuna. – pojasnila je Sandra Došen, viša stručna suradnica za proračun i računovodstvo.

Sandra Došen

Ante Fuzul (MODES) zamjerio je sufinanciranje dugometražnog dokumentarnog filma „Biograd na Moru-Ždral u srcu Jadrana“ u iznosu od 300 tisuća kuna dok istodobno, kaže Fuzul, nedostaje jednak iznos za rekonstrukciju matičnog dječjeg vrtića. Podržao je raniji prijedlog vijećnika Ivice Kapitanovića (HDZ) o postavljanju videonadzora na kritičnim točkama divljih odlagališta kako bi se spriječio utrošak za sanaciju tih odlagališta u iznosu od 500 tisuća kuna. Visok iznos zaduženja za poduzetnički inkubator Ivan Knez (HDZ) je opravdao, među ostalim, visokom cijenom posebne podloge od oko 2 i po milijuna kuna koja mora izdržati velika opterećenja i vibracije strojeva za učenike metalske struke. Isto tako, dodao je kako će Grad Biograd na Moru uspjeti ostvariti povrat PDV-a u cjelokupnoj investiciji što će značajno smanjiti troškove izgradnje.

Turističko-informativni centar Biograd na Moru

Većinom glasova prihvaćene su dvije odluke od kreditnom zaduživanju za 2019. godinu: prva, u iznosu od 33 milijuna kuna za izgradnju poduzetničkog inkubatora na deset godina kod Zagrebačke banke kao najpovoljnijem ponuditelju, te druga, u iznosu od 2,5 milijuna kuna za izgradnju turističko-informativnog centra na šest godina, također kod Zagrebačke banke.

S ciljem objedinavanja triju javnih ustanova, Zavičajnog muzeja Biograd na Moru, Gradske knjižnice Biograd na Moru i Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru i njihova učinkovitijeg i racionalnijeg pružanja usluga, usvojena je odluka o osnivanju Centra za kulturu. Centrom za kulturu upravljat će ravnatelj ustanove, a bit će imenovan i voditelj Muzeja grada Biograda na Moru i voditelj Odjela za obrazovanje, kulturu i informiranje. Upravno vijeće Centra za kulturu činit će tri člana: dva predstavnika iz reda osnivača te jedan iz reda djelatnika ustanove. Do imenovanja ravnatelja, Grad Biograd na Moru imenuje za privremenog ravnatelja ove ustanova Draženka Samardžića, sadašnjeg ravnatelja Zavičajnog muzeja Biograd na Moru.


„Performans“ Ante Fuzula (MODES) i „lažna obećanja“

Prije početka sjednice vijećnik Ante Fuzul (MODES), odjeven u Djeda Mraza, podijelio je „darove“ vijećnicima u obliku popisa obećanja gradonačelnika Ivana Knez (HDZ). Vladajući vijećnici iz pristojnosti su primili „dar“ a na ironičan Fuzulov igrokaz u gradskoj vijećnici gradonačelnik Ivan Knez (HDZ) reagirao je prepoznatljivim isto tako ironičnim smiješkom.

Fuzul je pritom u papirnatom “daru” naveo čak dvanaest, po njegovom, neispunjenih Knezovih obećanja nastojeći demantirati Knezovu tvrdnju s prošle sjednice kako je Fuzul „Djed Mraz koji daje lažne obećanja“. Na popisu su tako navedeni golf-igralište, Sv. Katarina-otok ljubavi, obnova osnovne škole, dom za starije i nemoćne za tisuću korisnika, zdravstveno-turistički centar, karting centar, pučko otvoreno učilište odnosno kino, uređenje obalnog pojasa u Jazu, stara škola, zabavni centar, visoka škola i solarna elektrana.


Aktualni sat: Školovanje na Baltazaru, Industrijska zona Biograd, rješavanje sigurnosti Ulice dr. Franje Tuđmana…

Krsto Milačić (MODES) pismenim putem upitao je školuje je li Grad Biograd na Moru svoje kadrove na Veleučilištu Baltazar, ako da, koliko je do danas bilo polaznika te iz kojeg razlog im je plaćeno školovanje. Drugo pitanje istog vijećnika se odnosilo zašto pojedine prometnice u Industrijskoj zoni Biograd imaju prednost pri uređenju i komunalnom opremanju u odnosu na neke u naseljenom dijelu grada kao, na primjer, u Osječkoj ulici ili iznad Savske ulice koje imaju lošu rasvjetu.
Na oba pitanja vijećniku Milačiću bit će odgovoreno pismenim putem.
Vijećnica Slavica Jeličić (SDP) pismenim putem zatražila je podatke o tome koliko je poslovnih subjekata u Industrijskoj zoni Biograd pokrenulo proizvodnju ili pružanje usluga te zamolila da joj se odgovori pismenim putem.
Antu Fuzula (MODES) interesiralo je što je gradska uprava poduzela u svezi podizanja razine sigurnosti prometnice DC-503 odnosno Ulice dr. Franje Tuđmana. Gradonačelnik Ivan Knez (HDZ) kazao je kako se Grad Biograd na Moru prijavio na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova koji se odnosio na rješavanje „crnih točaka“ na prometnicama na području Republike Hrvatske. Obavio je više sastanaka s Prometnom policijom i napomenuo kako se na taj natječaj mogu javiti isključivo Hrvatske ceste.
– Napravili smo sve, potrošili smo oko 30 do 40 tisuća kuna, znali smo kako sustav tj. Država funkcionira odnosno ne funkcionira. Sve smo to odradili na sastancima s policijom i zadarskom ispostavom Hrvatskih cesta i gospodinom Milinom. Predali smo projektnu dokumentaciju koju su Hrvatske ceste proslijedile nadležnom ministarstvu i po našim informacijama, taj natječaj je poniš
ten. – objasnio je Knez.
Govoreći o rasvjeti na toj prometnici, Knez je rekao da to ovisi o mišljenju Hrvatskih cesta ali da je Grad spreman platiti trošak postavljanja.Skoči do alatne trake