Ponedjeljak, 24 lipnja, 2024

[OBAVIJEST] Predupis i upis djece u I. razred osnovne škole u Zadarskoj županiji za školsku godinu 2019./2020.

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, obavješćuje roditelje (skrbnike) da će se predupis djece u prvi (I.) razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. obaviti u pripadajućoj (najbližoj) osnovnoj školi prema mjestu prebivališta/boravišta u vremenu od 28. siječnja do 30. siječnja 2019. godine.

U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2019./2020. na području Zadarske županije upisuju se djeca koja do 01. travnja 2019. godine imaju navršenih šest godina života , kao i djeca kojoj je prošle školske godine odgođen upis u osnovnu školu ili su privremeno oslobođena od školovanja ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

Iznimno:

            1. prijevremeni upis, roditelj/skrbnik, može zatražiti za dijete koje nije školski obveznik, a od 01. travnja 2019. do kraja tekuće godine navršiti će šest godina života.

Zahtjev Uredu na Obrascu 6 za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika za prijevremeni upis može se podnijeti najkasnije do 31. ožujka 2019. godine.

Osim zahtjeva, preslika osobne iskaznice roditelja /skrbnika ili potvrdu o promjeni mjesta prebivališta/boravišta obvezno se dostavlja i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

            2. privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (djeca s težim oštećenjem zdravlja ili višestrukim teškoćama) roditelj/skrbnik podnosi zahtjev Uredu državne uprave na Obrascu 6. uz medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljene jedinstvenog tijela vještačenja.

Zahtjevi se nalaze na web stranicama Ureda  www.udu-zz.hr (link: Obrasci, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za obrazovanje, kulturu i sport), a ispunjen se  može dostaviti na e-mail [email protected]  s skeniranom dokumentacijom ili  na adresu: Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20.

Nakon podnošenja zahtjeva za dijete, roditelj/skrbnik obavezno se treba javiti školi radi  terminima: testa zrelosti, sistematskog liječničkog pregleda i laboratorijske pretrage.

Ako se dijete upisuje u osnovnu školu izvan svog upisnog područja, a postupak utvrđivanja psihofizičke sposobnosti je obavljen u školi prema upisnom području, osnovna škola koju će dijete pohađati pisanim putem će zatražiti mišljenje o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred škole.

Za područje Ispostava Ureda zahtjevi se upućuje na adresu odgovarajuće ispostave:

– Ispostava Benkovac, Benkovac, Trg domovinske zahvalnosti 5

– Ispostava Biograd na moru, Biograd na moru, Kralja Tvrtka 1

– Ispostava Gračac, Gračac, Park Sv. Jurja 1

– Ispostava Obrovac, Obrovac, Ante Starčevića 11

– Ispostava Pag, Pag, Bana Josipa Jelačića 8

Upisi u I. razrede osnovnih škola obavit će se u vremenu od 3. lipnja do 7. lipnja 2019. godine.

Potrebna dokumentacija: OIB, preslik domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja), a škola ih može uz suglasnost roditelja sama pribaviti elektronskim putem.


Skoči do alatne trake