Ponedjeljak, 17 lipnja, 2024

[SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAKOŠTANE] Usvojen proračun za 2019. godinu od 45,5 milijuna kuna

Pod predsjedanjem predsjednika Vijeća Slavka Maksana (HSS) održana je posljednja sjednica Općinskog vijeća Općine Pakoštane u staroj godini na kojoj su još nazočili Lucija Lokin (HDZ), Viktorija Rogić (HDZ), Mladenko Čirjak (HDZ), Stipe Vulin (HDZ), Marin Barešić (HDZ), Matko Miočev (HNS), Irena Andrić (HNS), Luka Vulin (HSP-AS), Božidar Lokin (HSP AS) te Domagoj Juričin (HDZ). Izostali su Mario Đodan (HSP-AS) i Dorijan Kazija (HNS).

Općinski proračun za narednu godinu u iznosu od približno 45,5 milijuna kuna jednoglasno je usvojen. Između ostalog, kao najvažnije planirane prihodovne i rashodovne stavke Milan Vulin, voditelj Referade za proračun, financije i javne potrebe, izdvojio je ulaganje u javnu rasvjetu – 850 tisuća kuna, asfaltiranje prometnica – 400 tisuća, mrtvačnicu u Vrani – 350 tisuća kuna, tribine na nogometnom igralištu u Pakoštanima – 500 tisuća, izgradnju Vatrogasnog doma u Dragama – 100 tisuća kuna, uređenje puta do plaže Janice – 100 tisuća, uređenje puteva na Vrgadi – 515 tisuća, novu katastarsku izmjeru – 750 tisuća i multimedijalno opremanje Maškovića hana – 670 tisuća kuna.

– Zatim, nominiran je na natječajima projekt izgradnje infrastrukture u Poslovnoj zoni Pakoštane – 4 milijuna i 700 tisuća kuna, izgradnja sekundarne kanalizacije u Dragama – 2 milijuna i 120 tisuća, radi se o našem dijelu sufinanciranja, ostatak pokrivaju Hrvatske vode. – istaknuo je Milan Vulin.

U novi proračun uvrštena je izrada projektne dokumentacije za Kulturni centar Pakoštane – 870 tisuća, izrada Strategije razvoja turizma Općine Pakoštane – 200 tisuća, izrada projektne dokumentacije Jaz – 550 tisuća kuna i tako dalje. U Jazu u Pakoštanima je uz sufinanciranje iz EU izvora putem Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura, u iznosu od 2 milijuna kuna, u planu izgradnja nove ribarnice i tržnice. Isto tako razmišlja se o pokretnoj ribarnici u Dragama.
– U sklopu Kulturnog centra Pakoštane planiramo urediti multimedijalnu dvorana za kino-predstave i druga događanja, urede za udruge i političke stranke, prostore za liječničku i stomatološku ordinaciju te nešto prostora trgovačke namjene. – rekao je načelnik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov (HDZ).

Za javne potrebe u sportu na području Općine Pakoštane planira se izdvojiti 512 tisuća kuna. Od ukupno dvanaest sportskih udruga, najviše sredstava planirano je za Nogometni klub Pakoštane – 240 tisuća, zatim, Košarkaški klub Pakoštane – 55 tisuća, Kickbox klub Crni orao – 50 tisuća, Brdsko-biciklistički klub Pakoštane – 30 tisuća, Malonogometni klub Drage–organizacija turnira – 20 tisuća kuna i tako dalje.
Za javne potrebe u kulturi, obrazovanju i ostalim društvenim aktivnostima osigurano je 475 tisuća kuna. Od udruga koje se bave očuvanjem kulturne baštine najviše je planirano za KUD Pakoštane – 150 tisuća, potom, udruga Vitezovi vranski – 120 tisuća, po 60 tisuća KUD Drage i KUD Vrana, zatim, udruga DAN – 30 tisuća i tako dalje.
Od ostalih udruga, ustanova, zaklada i političkih stranaka najviše se planira izdvojiti za Park prirode Vransko jezero – 50 tisuća kuna, zatim političkim strankama – 26 tisuća i 600 kuna, Dobrovoljnim davateljima krvi Pakoštane i Drage – 20 tisuća i tako dalje.
Na području obrazovanja planira se utrošiti 240 tisuća kuna za pomoć studentima i srednjoškolcima te za Osnovnu školu Pakoštane – 20 tisuća kuna.

Za javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2019. godini planira se 362 tisuće kuna, od čega 97 tisuća za pomoć za podmirenje troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore, 40 tisuća za Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru, 210 tisuća kuna za jednokratne naknade obiteljima što uključuje novčanu naknadu od 5 tisuća kuna za novorođenče te 15 tisuća kuna za sufinanciranje posebnog programa za djecu s teškoćama u razvoju kojeg provodi Dječji vrtić Latica Zadar.
Prihvaćena je odluka o drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu, umanjuje za približno 18,1 milijuna te sada iznosi približno 25 milijuna kuna. Glavni razlog, naveo je Milan Vulin, je djelomična realizacija projekata sufinanciranih iz EU izvora.
Usvojena je odluka o komunalnom doprinosu radi usklađenja s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i pritom uvršteno i nekoliko novosti: mogućnost dokazivanja prebivališta i drugim dokaznim sredstvima osim uvjerenjem o prebivalištu, uvođenje koeficijenta 0,5 u odnosu na jedinične cijene po zonama za obračun komunalnog doprinosa za pomoćne građevine, mogućnost odobrenja 24-obročnog plaćanja komunalnog doprinosa za gospodarstvena ulaganja koja će omogućiti zaposlenje deset ili više ljudi te djelomično oslobađanje od plaćanja doprinosa za potrebe stambenog zbrinjavanja za domaće žitelje bez ograničenja površine i obujma građevine.

Prihvaćena je odluka o izmjeni odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja. Prema tome, jedan sat parkiranja na zatvorenom parkiralištu Pilatuša poskupljuje s pet na sedam kuna te se povisuje iznos dnevne karte s trideset na šezdeset kuna. Na javnom parkiralištu Pilatuša smanjuje se vremensko razdoblje besplatnog parkiranja s prvih trideset na prvih petnaest minuta.
Sjednica je završila davanjem suglasnosti vijećnika na financijski plan Dječjeg vrtića Gardelin u kojem stoji kako se tijekom 2019. godine planira uprihoditi milijun i 421 tisuća kuna od čega osnivač Općina Pakoštane sudjeluje s milijun i 88 tisuća, Republika Hrvatska kroz državni proračun s 16 tisuća, roditelji kroz sufinanciranje cijene usluge s 266 tisuća dok će prenijeti višak iz prethodnih godina iznositi 50 tisuća. kuna.


Skoči do alatne trake