Četvrtak, 18 srpnja, 2024

Sjednica Općinskog vijeća Općine Pakoštane: U rujnu iduće godine jaslice u novom prostoru, u Pakoštanima i Dragama po jedna zona za obračun boravišne pristojbe

S obzirom na telefonski putem sazvanu sedmu sjednicu Općinskog vijeća Općine Pakoštane sredinom rujna ove godine na kojoj je jednoglasno prihvaćena odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje infrastrukture na novom groblju u Pakoštanima, pod predsjedanjem Slavka Maksana (HSS) održan je nastavak te sjednice na kojoj su nazočili Lucija Lokin (HDZ), Viktorija Rogić (HDZ), Mladenko Čirjak (HDZ), Stipe Vulin (HDZ), Marin Barešić (HDZ), Matko Miočev (HNS), Irena Andrić (HNS), Luka Vulin (HSP-AS) i Slavko Maksan (HSS), a izostali su Božidar Lokin (HSP AS), Mario Đodan (HSP-AS), Dorijan Kazija (HNS) te Domagoj Juričin (HDZ).

Uz osam „za“ i jedan suzdržan glas, prihvaćeno je godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2017. godinu u kojem stoji, detaljno je obrazložio voditelj Referade za proračun, financije i javne potrebe Milan Vulin, da su ukupni prihodi i primici ostvareni u iznosu od približno 23,45 milijuna kuna, odnosno približno 89 posto u odnosu na godišnji plan. Nasuprot tome, ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od približno 23,64 milijuna kuna, odnosno približno 89 posto. U ovom razdoblju iskazan je manjak od približno 186 tisuća kuna te u zbroju s prenesenim manjkom iz prethodnih godina sada ukupno iznosi približno 2,44 milijuna kuna.

S obzirom na skorašnju dogradnju i rekonstrukciju pakoštanskog dječjeg vrtića, prihvaćena je odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Gardelin radi premještaja rada ove ustanove na privremenu lokaciju koja će biti u prizemlju zgrade stambeno-poslovne namjene u vlasništvu Luke Bakije u Ulici kraljice Jelene 37.
– Radovi će trajati šest mjeseci. Iduću odgojno-obrazovnu godinu započet ćemo u novoj zgradi dječjeg vrtića koja će imati u svom sastavu jaslice i još jednu dodatnu prostoriju. – rekao je općinski načelnik Milivoj Kurtov (HDZ).

Usvojena je odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini za vrijeme turističke sezone u naseljima Pakoštane, Drage i Vrgada u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. U iznimnim situacijama, općinsko vijeće u slučajevima izvođenja radova od posebnog interesa može pismeno izdati odobrenje za izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine. U tom slučaju, investitor je dužan podnijeti zahtjev do najkasnije 1. travnja 2019. godine.

U ime Turističke zajednice općine Pakoštane direktorica Danijela Vulin kazala je da je svake godine turistička sezona sve duža ali da, s druge strane, treba razumjeti i aktivnosti gospodarstvenika. Sa šest glasova „za“ i tri „protiv“, prihvaćen je amandman vijećnika Marina Barešića (HDZ) o skraćenju toga roka za trideset dana, odnosno, s 1. lipnja do 30. rujna na razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna.
Uz sedam glasova „za“ i dva „protiv“, prihvaćena je odluka o prestanku važenja odluke o određivanju zona i visini koeficijenta boravišne pristojbe za pojedine zone naselja Pakoštane i Drage. Kako je obrazložila Danijela Vulin, ukidaju se zone u razredima „A“ (Pakoštane) i „B“ Drage“ koje su često bile degradirajuće za one u prvoj zoni u odnosu na one u drugoj i trećoj te se uvodi samo jedna zona u svakom naselju.
– Radi se o tome da je teško kroz ulice pravično definirati zone jer negdje onaj u prvoj zoni, zbog ograda i puteva, puno teže dolazi do mora od onog u drugoj. Prijedlog je bio Turističkog vijeća da svi iznajmljivači pripadaju jednoj zoni kako bi svi imali isti iznos paušala. – kazala je Vulin.

Prema pravilniku o razvrstavanju naselja u turističke razrede, Pakoštane je razvrstano u razred turističkog mjesta „A“, Drage u „B“, Vrgada u „C“ dok Vrana nije razvrstana te se kod obračuna boravišne pristojbe obračunava u razred „D“.
Sjednica je zaključena usvajanjem odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Kazin. Načelnik Kurtov pojasnio kako se izmjene i dopuna plana ogledaju u korekcijama nerazvrstanih cesta, usklađenju s prostornim planovima više razine i nadležnim tijelima te su određeni kraći rokovi za izradu plana i javnu raspravu.


 

Skoči do alatne trake