Četvrtak, 23 svibnja, 2024

Stambena zona Rabatin: Priopćenje za javnost Općine Sv. Filip i Jakov

Republika Hrvatska je, temeljem Odluke Vlade o darovanju nekretnina u k.o. Sveti Filip i Jakov, darovala Općini Sveti Filip i Jakov zemljišta za izgradnju stambene zone „Rabatin“ u mjestu Sveti Filip i Jakov. Na temelju gore navedene Odluke i Ugovora o darovanju, raspisan je javni natječaj za prodaju darovanih zemljišta, sve sukladno zakonima Republike Hrvatske kao i općim aktima Općine Sveti Filip i Jakov.

Predmetnim Ugovorom o darovanju, Općina se obvezala na sljedeće:

– izgraditi kompletnu komunalnu infrastrukturu koja između ostalog obuhvaća pripremu i čišćenje terena, formiranje puteva, kolnika, nogostupa, sustava fekalne odvodnje, vodovodizacije, uređenja oborinskih vode, javne rasvjeta, izgradnju dvije trafostanice čija procijenjena vrijednost iznosi 20 milijuna kuna te

– isplatiti Hrvatskim šumama iznos od 1 milijun kuna kao naknadu za izdvajanje iz šumsko-gospodarske osnove.

Natječaj je raspisan sukladno odredbi članka 391. Stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,152/14), prema kojem nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije uređeno, te odredaba Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 1/18 i 7/18).

U natječaj je za prodaju oglašeno 62 nekretnine. Kao što je i predviđeno, premda je odaziv bio jako dobar, zaprimili smo ponude za 50 nekretnina. Nakon pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je da su 37 ponuditelja domicilno stanovništvo (75%), a 13 ponuditelja (25%) s područja cijele Republike Hrvatske.

Kao mjera poticaja, Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov je donijelo Odluku o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa do 90%, ovisno o broju godina prijavljenog prebivališta na području Općine Sveti Filip i Jakov, za prvu nekretninu.

U stambenoj zoni „Rabatin“ je predviđena i izgradnja stanova iz Programa poticane stanogradnje – POS, za što je objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za rješavanje stambenog pitanja putem kupnje stana iz Programa društveno poticajne stanogradnje (POS) na oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov, službenim web stranicama i u medijima.

Ujedno, potrebno je naglasiti da je Općina Sveti Filip i Jakov, na istom tom području, prije 10 godina kupila zemljište u iznosu od 1,5 milijuna kuna za izgradnju Osnovne škole, te istu sufinancirala s iznosom od 10 milijuna kuna, nakon čega je istu darovala Republici Hrvatskoj, sve sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Općina Sveti Filip i Jakov zahvalna je Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu državne imovine na čelu s ministrom Goranom Marićem, kao i Hrvatskom saboru zbog osiguravanja zakonske regulative kojom se rješavanju dosadašnje nelogičnosti koje su usporavale razvoj lokalne zajednice prilikom izgradnje škola, vrtića, stambenih i mješovitih građevinskih i poslovnih zona. Novim uređenjem lokalna zajednica u suradnji s državom riješava probleme na način da država daruje zemljište, a općine i gradovi osiguravaju komunalnu infrastrukturu u minimalno istoj vrijednosti kao vrijednost zemljišta,  budući da se u većini slučajeva radi o komunalno neuređenom i neopremljenom zemljištu.

Općina Sveti Filip i Jakov je izgradila školu i dvoranu u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja  i omogućila jednosmjenski rad, osigurala topli obrok svima i uvela cjelodnevni boravak.

Također, izrađen je i Urbanistički plan uređenja zone „Rabatin“ kojim se formiraju koridori prometnica, zona izgradnje stambenog naselja i dječjeg vrtića te osigurava cjelokupna infrastruktura, za koju Općina sada ali ni u bliskoj budućnosti nema osigurana sredstva.

U ovom trenutku Općina provodi 15-ak  različitih projekata što na razini resornih ministarstava, što na razini Fondova Europske unije, za koje mora osigurati sufinanciranje iz Proračuna i kredita te ne može bez ovakvog načina rada nastaviti daljnji rast i razvoj komunalne infrastukture svih 7 naselja Općine Sveti Filip i Jakov (Raštane Donje, Raštane Gornje, Sveti Petar, Babac, Turanj i Sveti Filip i Jakov).

Općina Sveti Filip i Jakov na čelu s načelnikom Zoranom Pelicarićem i Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov će napraviti sve da svaki stanovnik općine, koji nema adekvatno riješeno stambeno pitanje, isto riješi sukladno zakonu, na način da mu se osigura građevinsko zemljište ili stambeno zbrinjavanje putem Programa poticane stanogradnje – POS.

Svaki žitelj općine ima 24 sata na raspolaganju mene, Zorana Pelicarića, kao načelnika, za rješavanje bilo kakvih  problema sa čim su upoznati svi žitelji Općine Sveti Filip i Jakov.

Općina Sveti Filip i Jakov je u suradnji s gospodarstvenicima osigurala prostorno-plansku dokumentaciju da bi se povećala poduzetnička aktivnost i zaposlenost što je rezultiralo investicijama od preko pola milijarde kuna u izgradnji hotela, luka i lučica, poduzetniče zone, trgovačkog centra, staračkih domova, kampova što će na kraju rezultirati rastom zaposlenosti, čime će se povećati broj žitelja Općine Sveti Filip i Jakov.

Zaključno, ovo je prvi korak u 25 godina postojanja Općine kojim se rješava pitanje stambenog zbrinjavanja žitelja Općine Sveti Filip i Jakov na zakonit i transparentan način.


 

Skoči do alatne trake