Utorak, 23 srpnja, 2024

Općina Sv. Filip i Jakov nabavlja brod, projekt novog vrtića u Turnju na dobrom putu, poznati dobitnici općinskih priznanja

U Sv. Filip i Jakovu, u novoj vijećnici, pod predsjedanjem predsjednika Vijeća Igora Pedisića (HDZ), održana je sedma sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov s koje, od ukupno trinastero, izostalo dvoje vijećnika Željko Serdarević (HDZ) i Romano Raspović (HNS).

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće općinskog načelnika za prvu polovicu ove godine. Načelnik Zoran Pelicarić (HDZ) pritom je istakao neke od važnijih projekta i aktivnosti: izgradnja prometnice u Turnju u predjelu Krč u vrijednosti od 5 milijuna kuna, početak radova je kraljem sljedećeg mjeseca, a izvođač je Sarađen d.o.o. iz Stankovaca, zatim, izgrađena je rampa za osobe s posebnim potrebama ispred Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov, realizirani su ili su u realizaciji programi na području društvenih djelatnosti sufinanciranih od EU fondova kao što su „Zaželi – Sv. Filip i Jakov“, digitalizacija kina u Sv. Filip i Jakovu i tako dalje.

– Neki radovi su završeni tek 15. srpnja i zahvaljujem se na razumijevanju. Tako je moralo biti radi eventualne penalizacije, što od EU fondova, što od resornih ministarstava. Nastavljamo već krajem rujna. – rekao je Pelicarić.
Usvojene su izmjene i dopune odluke o organizaciji i načinu naplate te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim površinama s naplatom. Dvije stavke su izmijenjene, rekao je pročelnik Jure Jelenić, od sada sezonska parkirališna karta vrijedi za razdoblje od 1. svibnja do 31. listopada tekuće godine te da su uz vozila Hrvatske vojske, Ministarstva unutarnjih poslova, Službe hitne pomoći, vatrogasna vozila, naplate parkiranja oslobođena i vozila Dječjeg vrtića Cvit.

Prihvaćene su izmjene i dopune odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Jedne od izmjena su da se iznimno biorazgradivi komunalni otpad može prikupljati u vrtnim komposterima, broj primopredaja mora biti najmanje jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada, ako korisnik ne predaje obje vrste otpada, ugovorna kazna iznosi 5 tisuća kuna osim ako korisnik koristi komposter za biorazgradivi komunalni otpad i tako dalje.
Usvojene su izmjene i odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov. Tako je pravnica iz Jedinstvenog upravnog odjela Katarina Ralić navela da od sada u slučaju zamjene nekretnine, obveza je objave javnog natječaja uz procjenu tržišne vrijednosti, zatim, briše se članak 56. koji je predvidio da se poslovni prostori koji su u zakupu prodaju isključivo trenutnom  zakupcu prostora, te da se poslovni prostor može prodati isključivo na temelju popisa poslovnih prostora koje Općina Sv. Filip i Jakova ima namjeru prodati.

Usvojen je prvi ovogodišnji rebalans općinskog proračuna koji sada iznosi približno 48,8 milijuna kuna. Razlog tomu, kazao je Pelicarić, leži u dinamici i uspješnosti apliciranja projekta na europske odnosno nacionalne natječaje. Istaknuo je povećanje stavke „postrojenja, opreme“ za 80 posto radi izgradnje rampe za osobe s posebnim potrebama, zatim „prijevozna sredstva“ što se odnosi na nabavku kombi-vozila u iznosu od 100 tisuća kuna.
– Radimo brod, porinuće će biti tijekom kolovoza ili rujna, to će biti općinski brod. Dosta u prilog nam idu promjene Zakona o pomorskom dobru i vidimo veliku budućnost u naplati „bova“ odnosno privezišta na moru. Ako uzmemo još i kamion s košarom, stvorit ćemo uvjete da sami održavamo javnu rasvjetu. – naglasio je Pelicarić.

Nadalje, rekao je načelnik, s obzirom da su slabi izgledi za istodobnim odobrenjem dvaju EU projekta, odustalo se od jednoga: uređenja ulice Kuntrata u Sv. Filip i Jakovu i okrenulo projektu izgradnje novog dječjeg vrtića u Turnju. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dalo je 100 tisuća kuna za izradu projektne dokumentacije.
– Smatramo da su djeca bitnija, postoji velika mogućnost da dobijemo novac za izgradnju vrtića, možda već u ovoj godini. Projektna dokumentacija će biti gotova kraja kolovoza. Prijavit ćemo se bez građevinske dozvole jer smo vidjeli da se za neke projekte koji su u tijeku mogu naknadno ishoditi dozvola, samo da „uđemo u vlak“. – dodao je Pelicarić.
Općinska priznanja u povodu Dana Općine Sv. Filip i Jakov 16. kolovoza 2018., na temelju primljenih prijava, bit će uručena: utemeljitelju Poljoprivredne zadruge Nova Zora i bivšem saborskom zastupniku Mili Majici – Nagrada za životno djelo, zapovjedniku Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sv. Filip i Jakov Jošku Majici – Zlatni grb, glazbenoj skupini Jeremiah’s – Srebrni grb, sportašu Denisu Galešiću – Brončani grb, a priznanja svećeniku don Tomislavu Dubinku, učeniku sedmog razreda Leonardu Santiniju, sportašu Duji Juriću te ugostitelju Anti Barčiću.

Prihvaćena je odluka o sufinanciranju programa produženog boravka u Osnovnoj školi Sv. Filip i Jakov u razdoblju od 2018. do 2021. godine. Početak programa je sljedeće školske godine, bit će obuhvaćeni učenici 1. i 2. razreda te time Osnovna škola Sv. Filip i Jakov postaje jedna od rijetkih škola koja provodi ovaj program.
Tvrtka Golemi iz Vrane najpovoljniji je ponuditelj za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje od 2018. do 2021. godine. Spomenuti posao ova tvrtka će obavljati za nešto manje od 7 milijuna kuna, rekao je pročelnik Jure Jelenić.
Iz razloga stupanja na snagu novog Zakona o upravljanju državnom imovinom i Zakona o prostornom uređenju, usvojene su odluke od izradi dvanaest urbanističkih planova uređenja a radi se o izdvojenim građevinskim područjima u vlasništvu države u šest od ukupno sedam naselja na području Općine Sv. Filip i Jakov.
– Iščitavanjem tih dvaju zakona, došli smo do zaključka da da bismo došli do tih zemljišta, moramo izraditi UPU-e u roku od dvije godine. – pojasnio je Jelenić.
Prihvaćena je odluka o davanju suglasnosti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretnini označenoj kao čestica zgrade 54 u katastarskoj općini Turanj čime se ovlašćuje općinski načelnik riješiti spor za kojeg se vode parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva i smetanja posjeda. Riječ je o zgradi u središtu Turnja u kojoj se u jednom dijelu nalazi područna osnovna škola i dječji vrtić, a u drugom dijelu planira se prostor za rad kulturnih i drugih udruga.
Usvojene su odluke o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke u iznosu od 400 tisuća kuna radi podmirenja obveza prema dobavljaču Marex Elektrostroj te o raspisivanju natječaja za prodaju 71 nekretnine na području Rabatin u Sv. Filip i Jakovu. U slučaju darovanja zemljišta od strane Republike Hrvatske i Hrvatskih šuma, ovime se ovlašćuje načelnik da raspiše natječaj po cijeni koju utvrdi ovlašteni sudski vještak za procjenu nekretnina. Nadalje, posebnom odlukom ovlašćuje se općinski načelnik da razriješi imovinsko-pravne odnose u Zoni zanatskih i servisnih djelatnosti u Sv. Filip i Jakovu.


 

Skoči do alatne trake