FOTOGALERIJA – Sajam lokalnih proizvoda “Luka i igara” – Vidikovac Kamenjak – 21.7.2018.

414