Srijeda, 22 svibnja, 2024

Sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru: Usvojen prvi rebalans, kreće izrada UPU-a za novu trajektnu luku

Pod predsjedanjem Tončija Šangulina (HDZ) održana je osma sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru na kojoj j od petnaestero vijećnika nazočilo dvanaestero, izostali su Leo Zorica (Nezavisna lista Antoni Rudić), Slavica Jeličić (SDP) te Krsto Milačić (MODES).
S devet glasova „za“ i tri „protiv“ prihvaćen je prvi ovogodišnji rebalans proračuna čiji ukupni iznos se  nije mijenjao već je došlo do promjena na pojedinim pozicijama: proširenje gradskog groblja neće se smanjiti za 600 tisuća kuna već će se povećati za 200 tisuća radi izgradnje novih ukopnih mjesta odnosno 34 nove grobnice, povećanje pozicije DVD Biograd na Moru za 150 tisuća kuna jer su se planirana sredstva utrošila za nabavu opreme i materijala potrebnog za čišćenje šuma na području grada te smanjenje pozicija Rekonstrukcija ljetnog kina s 3 i po milijuna na milijun i 63 tisuće kuna. Nove pozicije na strani rashoda su Spomenik hrvatskim braniteljima (100 tisuća kuna), Sufinanciranje izgradnje nove zgrade Centra za socijalnu skrb Biograd (100 tisuća kuna), Sufinanciranje rekonstrukcije županijske ceste 6063-Crvena luka (500 tisuća kuna). Promatrajući proračunske korisnike, gradsku knjižnicu, pučko otvoreno učilište, dječji vrtić, zavičajni muzej i javnu vatrogasnu postrojbu, jedino kod Dječjeg vrtića Biograd je došlo do izmjena početnog plana proračuna s približno 5,81 milijuna na 6,06 milijuna kuna iz razloga što se u novoj nastavnoj godini planira uvesti i poslijepodnevna smjena zbog će se zaposliti najmanje dvoje djelatnika.

S devet „za“ i tri „protiv“ usvojena je odluka o pokriću planiranog manjka u proračunu grada iz prethodnog razdoblja. Prema godišnjim financijskim izvješćima za 2017. godinu utvrđen je manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od približno 18,95 milijuna kuna. Ovom odlukom analizirano je i ocijenjeno postojeće financijsko stanje s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe spomenutih mjera.
S devet glasova „za“ i tri „protiv“ prihvaćeno je godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za proteklu godinu. Prošlogodišnji proračun planiran je u iznosu od približno 50,9 milijuna kuna a ostvaren je ukupan manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od približno 5,4 milijuna kuna. Vijećnik Ante Fuzul (MODES) kazao je kako se u usporedbi izvršenog plana proračuna i proračuna nakon posljednjeg rebalansa „stvara kriva slika“ sa čime se složio i vijećnik Antoni Rudić (Nezavisna lista Antoni Rudić) koji je predložio usporedbu prvotnog i izvršenog iznosa gradskog proračuna.
Izradit će se Urbanistički plan uređenja industrijske zone „Turističko-informativno-marikulturni centar“ koji obuhvaća područje od Kumenta do turističkog naselja Crvena luka. Na tom prostoru, kako je od ranije poznato, planirana je izgradnje nove biogradske trajektne luke.

– U pomorskom dijelu predviđena je ribarska luka, luka nautičkog turizma s 250 vezova i trajektna luka, na kopnenom prometnica koja će izravno voditi do autoputa, a planirali smo tu prebaciti i naš jedriličarski klub. Ovo nije konačno rješenje, moramo obaviti sastanak u ministarstvu da vidimo u kojem pravcu će to ići. – rekao je gradonačelnik Ivan Knez (HDZ).

Prihvaćena je odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Vijećnik Ivica Kapitanović (HDZ) skrenuo je pozornost na neprimjereno i nehigijensko kupanje pasa od strane neodgovornih vlasnika u ranim jutarnjim satima na gradskoj plaži Soline čemu je i sam svjedočio. Ukazao je na neophodnu potrebu postavljanja znakova zabrane kupanja pasa i drugih životinja. Isto tako, predloženo je da Grad osigura plažu za pse.
Jednoglasno je dopunjena odluka o komunalnom redu novim stavcima kojima se utvrđuje da je izlaganje robe na ukrasno-izložbenim prodajnim pultovima, stalcima, policama, reklama i slično dopušteno isključivo uz vanjski zid objekta u kojem se nalazi poslovni prostor, do širine najviše 40 centimetara. U slučaju nepridržavanja navedenih uvjeta, trajno se gubi pravo na korištenje javne površine.

Nadalje, izmijenjena je odluka o komunalnoj naknadi kojom su utvrđeni rokovi plaćanja pa tako naknada dospijeva za stambene prostore svaka dva mjeseca, zadnjeg dana u mjesecu, kada su obveznici osobe koje stalno i povremeno prebivaju na području grada te za poslovne prostore zadnjeg dana u mjesecu za tekuće tromjesečje kada su obveznici fizičke osobe, a zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec za pravne osobe.
Prihvaćene su odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta. Prva je  površine 1069 četvornih metara u Industrijskog zoni Biograd na Moru, a kupac je OPG Ive Pešić, a iznos kupoprodajne cijene s popustom je 80 tisuća i 175 kuna. Druga je u poslovnoj zoni K2 površine 1500 četvorna metra kupoprodajne cijene s popustom od 393.750,00 kuna a prodana je Šimi Prtenjači, vlasniku trgovačkog obrta Domooprema BNM.
Usvojena su izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Biograd na Moru, HCK-Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru te izvješća o radu za proteklu godinu Savjeta mladih Grada Biograda na Moru te plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Biograd na Moru Darko Banić ukazao je na prijeko potrebnu nabavku novog vatrogasnog vozila.
– Ove godine moramo kupiti barem jedno vozilo. Prošle godine samo na kvarove na kamionima potrošili smo blizu 100 tisuća kuna. Nama se dogodilo za vrijeme velikog požara u Turnju da je na vozilu otišao kardan i tako ostao u vatri. Onda smo s drugim kamionom spašavali ga da ne bi izgorio. Molim vas da ovo shvatite ozbiljno isto kao što ste to napravili vezano za čišćenje od niskog raslinja park šume Soline. – rekao je Banić.
Na završetku sjednice, provedeno je tajno glasovanje za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih. U biogradski savjet mladih izabrani su: Marija Rogić (zamjenica Nikolina Lakoseljac), Marko Eškinja (zamjenik Luka Kulaš), Matea Šimun (zamjenik Jurica Vidaković), Valentina Filipović (zamjenica Sara Budan), Karla Škrokov (zamjenik Davor Nekić), Josipa Knez (zamjenica Marija Barišić) te Josipa Došen (zamjenica Gabrijela Radaš).


 

Skoči do alatne trake