Utorak, 28 svibnja, 2024

Zaštita zdravlja i sigurnosti ljudi: Gradska uprava poziva na pridržavanje odluka o komunalnom redu, agrotehničkim mjerama i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru obaviještava građane da je Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj trećoj sjednici, održanoj 12. listopada 2017. godine, donijelo “Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu” kojom su propisane agrotehničke mjere, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te posebne mjere zaštite od požara kojih su se vlasnici ili korisnici poljoprivrednih zemljišta dužni pridržavati.

Isto tako, važećom Odlukom o komunalnom redu (,”Službeni glasnik Grada Biograda na Moru”, broj 07/2009., 11/2013. i 05/2015.), u odredbama članka 14. i 15. propisan je način uređenja okućnica za područje grada Biograda na Moru kojih su se vlasnici ili korisnici stambenih zgrada, poslovnih prostora i građevinskih zemljišta dužni pridržavati.

U skladu s navedenim, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru POZIVA sve vlasnike i korisnike da postupe po odredbama prethodno navedenih Odluka kako bih se zaštitilo zdravlje i sigurnost ljudi, smanjilo nekontrolirano širenje i opasnost od raznih glodavaca i gmazova te drastično smanjila opasnost od požara tijekom turističke sezone, u protivnom Komunalno redarstvo ovog Jedinstvenog upravnog odjela postupat će u skladu s prekršajnim i drugim odredbama unutar zakonskih propisa.


 

Skoči do alatne trake