OGLAS

Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru obaviještava građane da je Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj trećoj sjednici, održanoj 12. listopada 2017. godine, donijelo “Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu” kojom su propisane agrotehničke mjere, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te posebne mjere zaštite od požara kojih su se vlasnici ili korisnici poljoprivrednih zemljišta dužni pridržavati.

Isto tako, važećom Odlukom o komunalnom redu (,”Službeni glasnik Grada Biograda na Moru”, broj 07/2009., 11/2013. i 05/2015.), u odredbama članka 14. i 15. propisan je način uređenja okućnica za područje grada Biograda na Moru kojih su se vlasnici ili korisnici stambenih zgrada, poslovnih prostora i građevinskih zemljišta dužni pridržavati.

U skladu s navedenim, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru POZIVA sve vlasnike i korisnike da postupe po odredbama prethodno navedenih Odluka kako bih se zaštitilo zdravlje i sigurnost ljudi, smanjilo nekontrolirano širenje i opasnost od raznih glodavaca i gmazova te drastično smanjila opasnost od požara tijekom turističke sezone, u protivnom Komunalno redarstvo ovog Jedinstvenog upravnog odjela postupat će u skladu s prekršajnim i drugim odredbama unutar zakonskih propisa.


 

OGLAS

ODGOVORI:

Please enter your comment!
Please enter your name here