Subota, 20 srpnja, 2024

Sjednica općinskog vijeća u Pakoštanima: Usvojeno izvješće o radu Agencije Han Vrana, Antonio Šarić imenovan direktorom Juštine, branitelju Alenu Čirjaku ustupljeno zemljište

U općinskoj vijećnici u Pakoštanama, pod predsjedanjem Slavka Maksana (HSS), članovi Općinskog vijeća Općine Pakoštane održali su petu sjednicu kojoj je, od trinaestero vijećnika, nazočilo osmero: Slavko Maksan (HSS), Lucija Lokin (HDZ), Matko Miočev (HNS), Luka Vulin (HSP-AS), Mladenko Čirjak (HDZ), Domagoj Juričin (HDZ), Stipe Vulin (HDZ) i Marin Barešić (HDZ). Nedostajali su Viktorija Rogić (HDZ), Božidar Lokin (HSP AS), Mario Đodan (HSP AS), Dorijan Kazija (HNS) i Irena Andrić (HNS).

Usvojeni su opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pakoštane.
– Na osnovi ovih uvjeta zaključit će se ugovor i uspostaviti ugovorne obveze, kako od strane davatelja usluge, tako i od strane korisnika usluge. Novina je da će pružatelj dostaviti korisniku posebnu Izjavu o načinu korištenja javne usluge. – rekla je pročelnica Marijana Došen.

Nadalje, onaj korisnik koji se odluči za kompostiranje otpada dužan je imati posebnu posudu za tu svrhu. U tijeku je provedba natječaja za izbor najpovoljnijeg koncesionara u kojem su definirani troškovnici te će cijena usluge biti umanjena u odnosu na količinu razdvojenog biorazgradivog komunalnog otpada.

Prihvaćene su izmjene i dopune odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Pakoštane. Prema obrazloženju direktora komunalne tvrtke Juštine Antonija Šarića, s obzirom na produljenje turističke sezone, produljuje se i razdoblje naplate parkiranja na svima javnim parkiralištima u Pakoštanima na maksimalno od 1. svibnja do 31. listopada, a ovisno o poslovnim rezultatima, zadržava se pravo izmjene odluke, odnosno skraćivanja navedenog razdoblja.

Hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata Alenu Čirjaku iz Vrane doneseno je rješenje o ustupanju građevinskog zemljišta na području k.o. Vrana, čestice zemlje 783/54 ukupne površine od 583 četvorna metra. Bez naknade Alenu Čirjaku bit će ustupljeno 400 četvornih metra zemljišta dok je razliku od 183 četvorna metra dužan podmiriti u roku od 20 godina kroz 240 jednakih mjesečnih rata. Kupoprodajna cijena zemljišta, prema elaboratu sudskog vještaka građevinske struke, je dvadeset eura po četvornom metru.
Dana je suglasnost za pravilnik o radu, pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta te za odluku o osnovici za izračun plaća trgovačkog društva Juština. Jednoglasnom odlukom prihvaćena je odluka o imenovanju direktora Juštine Antonija Šarića.

Nadalje, prihvaćeno je izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Agencije Han Vrana za 2017. godinu. Usprkos „porođajnim poteškoćama“ baštinskog hotela Maškovća han u Vrani i kasnijem početku rada, ostvareni su više nego zadovoljavajući rezultati: 939 noćenja od kolovoza do prosinca prošle godine i neto prihod u iznosu od približno 235 tisuća kuna. Najveći broj noćenja ostvarili su domaći gosti (304), zatim, Talijani (147), Austrijanci (88), Nijemci (83), te nešto manji broj noćenja gostiju iz Francuske, Belgije, Nizozemske i Irske. Računajući i prihode restorana, muzeja i suvenirnice, ukupni neto prihod hotela, kazao je v.d. ravnatelja Javne ustanove Agencija Han Vrana Marko Meštrov, za prošlu godinu iznosio je nešto manje od 821 tisuću kuna. U usporedbi s rashodima, među kojima najveću stavku čine otplata kredita HBOR-a iskorišten za opremanje hotela, završno stanje za 2017. godinu iznosi -91.171,00 kuna.
Nadalje, dana je suglasnost za program rada i plan razvoja Agencije Han i godišnji financijski plan za 2018. godinu. Među ostalim, u planu je početak potpunog rada wellnessa, rješavanje statusa muzeja od strane Ministarstva kulture, dodatno opremanje muzeja i otvaranje salona za masažu. Dobivena su financijska sredstva u iznosu od 50 tisuća kuna od strane Ministarstva kulture koja će se iskoristiti za istraživanje lokaliteta Templarska gradina i Vran-Samograd predviđeno u rujnu i listopadu ove godine.
Uz to, dana je suglasnost i za izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije Han Vrana te za poslovnik o radu Upravnog vijeća Agencije Han-Vrana.
Posljednja točka sjednice Vijeća bila je odluka o imenovanju članova povjerenstva za provedbu javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Agencije Han-Vrana. Imenovani su kao predstavnici osnivača Matka Miočev i Marin Barešić dok jednog člana imenuje ravnatelj ustanove iz reda stručnih djelatnika ustanove.


 

Skoči do alatne trake