Četvrtak, 18 srpnja, 2024

Sjednica Općinskog vijeća Općine Pakoštane: Obračun usluge prikupljanja otpada odsad po volumenu i broju pražnjenja, prodaja zemljišta za obiteljske kuće na Majdanu

U Pakoštanima, u općinskoj vijećnici, pod predsjedanjem predsjednika Vijeća Slavka Maksana (HSS), održana je četvrta sjednica Općinskog vijeća Općine Pakoštane kojoj je, od ukupno trinaestero vijećnika, nazočilo dvanaestero: Slavko Maksan (HSS), Marin Barešić (HDZ), Lucija Lokin (HDZ), Stipe Vulin (HDZ), Viktorija Rogić (HDZ), Domagoj Juričin (HDZ), Mladenko Čirjak (HDZ), Luka Vulin (HSP AS), Mario Đodan (HSP AS), Matko Miočev (HNS), Irena Andrić (HNS) i Dorijan Kazija (HNS) a izostao je jedino Božidar Lokin (HSP AS).

Prihvaćen je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine kojeg je izradila tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke te u kojem je, između ostalog,  definirana lokacija izgradnje budućeg reciklažnog dvorišta u blizini poduzetničke zone. Rok izgradnje je do 2020. godine.

Shodno Vladinoj uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, sve komunalne tvrtke, to jest jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj do 1. veljače ove godine bile su dužne donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Ovom odlukom, pored ostalog, Općina Pakoštane utvrdila je novi kriterij za obračun javne usluge prikupljanja otpada i to po volumenu i broju pražnjenja ugovorenog spremnika za miješani komunalni otpad.

Prihvaćene su posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada a „crne točke“ su područje Umac-Vrana (prostor uz županijsku cestu Vrana-Benkovac), područje uz Vransko jezero-Pakoštane-Drage kao i Pakoštane-Vrana, zatim, područje Lukina Draga-Pakoštane-Drage te Kostelj-Pakoštane.
Usvojena je odluka o provedbi natječaja za prodaju građevinskih zemljišta u naselju Vrana, predio Majdan. Namjena je izgradnja obiteljskih kuća radi stambenog zbrinjavanja a riječ je o pet zemljišta različitih površina od 805 do 1090 četvornih metara. Početna cijena je, ovisno o zemljištu, od 24,69 do 25,19 eura po četvornom metru. Način plaćanja je jednokratno u trenutku zaključenja ugovora ili obročno bez kamata na rok od sedam godina.

Prihvaćene su izmjene i dopune UPU-a autokampa Velika Kurela u Dragama kojim će se, istakao je Slavo Stojanov, voditelj Referade za gospodarstvo i održivi razvoj Općine Pakoštane, pomoći vlasnicima zemljišta u realizaciji svojih projekata.
Usvojene su izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije Han-Vrana te je novom sistematizacijom ustanovljeno osamnaest radnih mjesta, što stalnih, što sezonskih, a vrijedi napomenuti da svako radno mjesto, istakao je načelnik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov, ne znači da će biti i konzumirano, odnosno, ovisit će o potrebama ove javne ustanove i obujmu posla.
Prihvaćene su izmjene i dopune statuta Općine Pakoštane a jedna od novina je da vijećnici imaju pravo na opravdan, neplaćen izostanak s posla radi sudjelovanja u radu općinskog vijeća ili gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.


 

Skoči do alatne trake