Ponedjeljak, 24 lipnja, 2024

Sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov: Usvojen proračun za 2018. u iznosu od 37,6 milijuna kuna, cilj dobivanje što više europskih sredstava

Pod predsjedanjem predsjednika Vijeća Igora Pedisića (HDZ) održana je posljednja uovoj godini sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov na kojoj od trinaestero vijećnika nije nazočio jedan vijećnik Marin Birkić (MODES). Na prijedlog vijećnika Dalibora Katuše (MODES) sjednica je započela minutom šutnje za tragično preminulog hrvatskog generala Slobodana Praljka.
Među najvažnijim odlukama bila je ona o usvajanju općinskog proračuna za 2018. godinu u iznosu od 37,6 milijuna kuna. Odluka je prihvaćena većinom glasova i jednim suzdržanim vijećnice Jovite Pirović (MODES). Za potrebe na području kulture tijekom sljedeće godine planira se izdvojiti 222 tisuće kuna, za potrebe socijalne skrbi 640 tisuća i 300 kuna, za sport 330 tisuća, za potrebe brige od djeci predškolske dobi milijun i 630 tisuća, za održavanje komunalne infrastrukture 2 milijuna i 540 tisuća te 250 tisuća kuna iz programa utroška sredstava naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada.

Načelnik Zoran Pelicarić (HDZ) kazao je kako je, kada se govori o planu proračuna za sljedeću godinu, više riječ o željama ali usprkos tome, prema njegovoj procjeni, oko 22 milijuna kuna bit će realizirano sudeći po realizaciji ovogodišnjeg proračuna.
– Ovako na prvu izgleda dosta velik proračun ali je želja da povučemo što više EU sredstava. Još jednom ponavljam, od nas se očekuje velik postotak u sudjelovanju u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU, naročito kada je o infrastrukturnim projektima riječ kao što su izgradnja prometnica, kanalizacija ili plaže. – istakao je, među ostalim, Pelicarić.

Jedna od planiranih stavki je i sufinanciranje županijskih cesta u suradnji sa Županijskom upravom za ceste. Konkretno, radi se o novoj prometnici od Rogova, preko zaselka Baturi do Industrijske zone Biograd na Moru s ciljem rasterećenja prometnih gužvi u ljetnim mjesecima a i bolje povezanosti buduće poduzetničke zone u Sv. Filip i Jakovu. Vrijednost investicije je oko 700 tisuća kuna, s 50 posto sudjeluje Općina Sv. Filip i Jakov, s 30 posto Županijska uprava za ceste te s 20 posto Grad Biograd na Moru.
Projekt nove tržnice u Sv. Filip i Jakovu se nastavlja i planirano je ulaganje od 350 tisuća kuna od čega će Općina Sv. Filip i Jakov sudjelovati s 130 tisuća kuna.

U Sv. Petru projekt kanalizacijske mreže je u tijeku i vrijednost investicije iznosi 2 milijuna kuna. Pritom se dovršava šetnica uz more, u „roh-bau“ varijanti, u dužini od tisuću metara. Uskoro će biti raspisan natječaj za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže u Sv. Filip i Jakovu u čemu će Općina Sv. Filip i Jakov sudjelovati s oko 2 milijuna i 200 tisuća kuna podijeljenih u dvije proračunske godine.
Za javnu rasvjetu planirano je u sljedećoj godini 200 tisuća kuna a kroz prijavu na natječaje resornog ministarstva do sada je dobiveno, ističe Pelicarić, oko 600 tisuća te dodaje da je modernizirana javna rasvjeta u Sv. Filip i Jakovu i Turnju, konkretno na filipjanskoj rivi i u parku te na Šetnici Danijela Mandića u Turnju.
U Raštanima Gornjim za projekt izgradnje doma za starije i nemoćne osobe planirano je 202 tisuće kuna i njegovom realizacijom otvara se mogućnost zapošljavanja lokalnog stanovništva i revitalizacije mjesta.

Nadalje, u Sikovu, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, planirano je 500 tisuća kuna za izgradnju nogostupa od mjesne crkve do spomenika hrvatskim braniteljima.
U Turnju za izgradnju i uređenje prometnice u predjelu Krč planirano je 1,59 milijuna kuna. Načelnik Pelicarić, iako još neslužbeno, kazao je da projekt na natječaju pozitivno riješen te će, shodno tome, ukupan iznos investicije biti povećan na 4,88 milijuna kuna.
Projekt rekonstrukcije luke u Sv. Filip i Jakovu u prvom pokušaju nije uspio ali, naglasio je Pelicarić, nastavlja se u sljedećoj godini prijavom na natječaje. Pritom je projekt luke u Sv. Petru trenutno zaustavljen, uz razumijevanje mještana Sv. Petra, budući da nije moguće istodobno financijski podnijeti ova dva bitna infrastrukturna projekta.
Za projekt „KULT_Aqua“ prijavljen na EU natječaj Međunarodne prekogranične suradnje Hrvatska-Italija bit će izdvojeno 80 tisuća kuna a riječ je o projektu koji se provodi u suradnji s talijanskim gradom Udine, Općinom Bale, Gradom Krkom i drugima. Cilj projekta je turistička promidžba vrijednog podvodnog prapovijesnog nalazišta u blizini otočića Ričul pored Turnja.

Na glavnoj plaži u Sv. Filip i Jakovu Iza Banja ishodovana je lokacijska dozvola za javni zahod čvrste gradnje, u planu je i postavljanje sprava za vježbanje na otvorenom te će biti i prošireno parkiralište.
U sklopu socijalne skrbi Općini Sv. Filip i Jakov, dodao je Pelicarić, odobreno je 917 tisuća kuna kroz projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ namijenjenog unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. Sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda a bit će zaposleno pet žena starijih od pedeset godina a koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada.
S ciljem jačanja protupožarne zaštite i pripreme za turističku sezonu povećana je stavka protupožarne zaštite koja iznosi 350 tisuća kuna te se planira utrošak od 400 tisuća za nabavku navalnog vatrogasnog vozila koliko košta jedno takvo vozilo staro deset do dvanaest godina.


Plan utroška sredstava za razvojne aktivnosti: Najviše za kanalizaciju, prometnice, plaže, infrastrukturu i reciklažno dvorište

U priloženom Planu razvojnih programa Općine Sv. Filip i Jakov vrijedi istaknuti veće investicije i aktivnosti za 2018. godinu: Kanalizacija – 2  milijuna kuna, Vodovod – 500 tisuća, Sufinanciranje asfaltiranja županijskih cesta – 370 tisuća, Plaža Morovićka u Turnju – 1,4 milijun, Rekonstrukcija javne infrastrukture – Kala – Sv. Filip i Jakov – 1,72 milijuna, Izgradnja i uređenje prometnice Krč Turanj – 1,59 milijuna, Tržnice – 350 tisuća, Redovno održavanje javnih površina – 700 tisuća, Katastarska izmjera – 676 tisuća, Groblja – 500 tisuća, Plaže – 440 tisuća, Javna rasvjeta  – 200 tisuća, Nogostup –  Sikovo – 500 tisuća, Nerazvrstane ceste 850 tisuća, Nabava kanti za otpad – 1,5 milijuna kuna, Izgradnja dječjeg vrtića – Turanj – 238 tisuća, Otplata kredita za sportsku dvoranu i školsku zgradu – Sv. Filip i Jakov – 770 tisuća, Reciklažno dvorište – Sv. Filip i Jakov – 2,97 milijuna, Digitalizacije Kino-dvorane – Sv. Filip i Jakov – 570 tisuća, Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe – Raštane Gornje – 202 tisuće, Zaželi – program zapošljavanja žena – 917 tisuća, Protupožarna zaštita – 350 tisuća, Adaptacija zgrade za redoviti program predškole – Raštane Gornje – 100 tisuća, Stipendije – 280 tisuća i tako dalje.

 

Vidi više

Skoči do alatne trake