Utorak, 23 srpnja, 2024

POS stanogradnja: Pronađeno rješenje za gradnju 36 stanova na Grandi, potpisan ugovor između Grada Biograda na Moru i APN-a

U Biogradu na Moru, u gradskoj vijećnici, biogradski gradonačelnik Ivan Knez i direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) Slavko Čukelj svečano su potpisali ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje (POS).
Nakon skorašnje objave javnog natječaja za odabir izvođača radova tako će započeti gradnja šest višestambenih građevina s ukupno trideset šest stanova s uređenjem okoliša i infrastrukture na predjelu Granda u Biogradu na Moru.

Grad Biograd na Moru preuzeo je, uz ostale obveze, i mnoge druge obveze kako bi ovaj projekt stambenog zbrinjavanja građana bio realiziran u ukupnom iznosu od 2 i po milijuna kuna: obveza pripreme nekretnina za građenje, snošenje svih troškova pripreme za izgradnju, opremanje nekretnina o svom trošku komunalnom infrastrukturom i priključenjem građevina na infrastrukturu, uređenje javne pristupne površine, odnosno ceste, javna rasvjeta do građevina, troškovi izrade projektne dokumentacije za određene radove, izmještanja postojeće infrastrukture, troškove komunalnog doprinosa te izvršenje dijela troškova gradnje.
– Napokon ćemo riješiti problem etalonske cijene gradnje POS stanova koji nije prisutan samo u Biogradu već i u desetak gradova i općina u Hrvatskoj. Konačno smo našli modus rješenja tog problema i rezultat toga je današnje potpisivanje ugovora između Grada Biograda na Moru i APN-a. – rekao je Knez.

Šest stambenih zgrada bit će izgrađene u Bilogorskog ulici na šest zemljišta površine od 777 do 814 četvornih metara.
Podsjetimo se, APN je do danas proveo tri otvorena postupka javne nabave za radove na izgradnju stambenih građevina s planiranom vrijednosti nabave od 8 milijuna i 600 tisuća kuna bez PDV-a. Na prvom nadmetanju iz prosinca 2016. godine APN nije primio nijednu ponudu a na ponovljenom drugom u siječnju 2017. izabrana je tvrtka Centrogradnja d.o.o. čija je ponuda iznosila 8.578.999,98 kuna. Međutim, budući da spomenuta tvrtka nije ispoštivala ugovorne odredbe, odnosno nije dostavila odgovarajuće jamstvo za ispunjenje ugovora, navedeni ugovor je raskinut i postupak javnog nadmetanja poništen. APN je pokrenuo parnični postupak za nadoknadu štete te, naposljetku, ponovno objavio javno nadmetanje krajem rujna ove godine koji je opet poništen budući da nije pristigla  nijedna ponuda.

Stoga, prema odluci Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru iz prosinca ove godine, usvojena je odluka o osiguranju financijskih sredstava Grada Biograda na Moru za pokriće dijela troškova gradnje 36 stanova iz POS programa.
Direktor APN-a Slavko Čukelj kazao je da se nakon potpisivanja ugovora kreće u realizaciju odnosno u postupak javne nabave koji će biti objavljen do kraja 2017. godine. Nakon provedene javne nabave, započinje gradnja stanova s rokom završetka, kako je predviđeno, 18 mjeseci.
– Nakon što smo ponovno sagledali troškove izgradnje, predložili smo Gradu Biogradu na Moru da sufinancira razliku od našeg etalona kojeg po zakonu ne smijemo prekoračiti.  – dodao je Čukelj.

Početna cijena na predstojećoj javnoj nabavi bit će, dakako, veća od etalonske cijene nabave budući da su dosadašnja javna nadmetanja pokazala kako ona nije dostatna. Ovo nije prvi slučaj da jedinica lokalne samouprave sufinancira izgradnju POS stanova, štoviše, naglasio je Čukelj, slične situacije pojavljuju se i u drugim mjestima Dalmacije a i Istre, turistički orijentiranima regijama gdje je cijena gradnje viša nego u kontinentalnom dijelu zemlje.
Grad Biograd će, dodao je na kraju biogradski gradonačelnik, otkupiti šest stanova od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama te ih prodati po tržišnoj cijeni i na taj način nadoknaditi uloženih 2,5 milijuna kuna.


 

Skoči do alatne trake