Ponedjeljak, 22 travnja, 2024

Predstavljena Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. godine: „Definirali smo strateške ciljeve i uskladili ih s razvojnim projektima“ – poručio je župan Božidar Longin

U Zadru, u sjedištu Zadarske županije, predstavnici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ravnateljica Sanja Peričić, zamjenica ravnateljice Marica Babić i župan Zadarske županije Božidar Longin predstavili su Županijsku razvojnu strategiju Zadarske županije do 2020. godine.
Župan Longin kazao je u uvodu kako se radi o temeljnom planskom dokumentu strateškog planiranja društveno-gospodarskog razvoja naše županije.
– Iz ovog dokumenta vidljiv je temeljit rad naše Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i naravno našeg stručnog tima koji je surađivao s njima. Ovom razvojnom strategijom definirali smo strateške ciljeve, uskladili ih s razvojnim prioritetima koji su navedeni i u temeljnom strateškom dokumentu Europske unije EU 2020. Vizija Zadarske županije svakako uključuje razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama, promicanje zelenijeg i konkurentnijeg gospodarstva temeljenog na učinkovitom korištenju resursa te poticanje ekonomije visoke stope zaposlenosti. – naglasio je, među ostalim, Longin dodavši kako će „ovaj dokument biti upućen na sjednicu Skupštine ovog mjeseca koja bi trebala je usvojiti, a nakon toga svi zajedno moramo prionuti na posao, biti operativni i učinkoviti, kako ne bi ovaj materijal bio sam mrtvo slovo na papiru.“

Nositelj izrade razvojne strategije je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA a u njenoj izradi sudjelovalo je više od dvjesto dvadeset dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora s područja Zadarske županije pri čemu je partnerski pristup bilo temeljno načelo izrade ovog strateškog dokumenta.
Agencija ZADRA NOVA akreditirana je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova kao regionalni koordinator izrade razvojnih strategija pa tako i ove Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine. Jedna od uloga regionalnih koordinatora je da se za iduće financijsko razdoblje provede decentralizirano upravljanje europskim sredstvima.
Proces izrade dokumenta, istakla je ravnateljica Peričić, trajao je prilično dugo počevši od srpnja 2015. godine do rujna ove godine.

– Partnersko vijeće prvo je u Hrvatskoj usvojilo Županijsku razvojnu strategiju do 2020. godine. Službeno je izrada završena krajem rujna ove godine međutim bila je u potpunosti gotova krajem 2016. godine. Ono što nas je sprječavalo da je damo na usvajanje Partnerskom vijeću bila je izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš i Nacionalna strategija regionalnog razvoja koja je usvojena na sjednici Vlade tek krajem srpnja ove godine. – naglasila je Peričić.
Kao ex ante evaluator tijekom izrade razvojne strategije izabran je Ekonomski institut iz Zagreba koji je u svim fazama pratio tijek izrade, posebno izradu osnovne i SWOT analize. Iako metodologija izrade strategije nalaže formiranje Partnerskog vijeća i radnih skupina, ZADRA NOVA išla je korak dalje pa su, stoga, obavljeni intervjui sa svim predstavnicima jedinica lokalne samouprave, odnosno, s gradonačelnicima i načelnicima, formirane su fokus grupe te je osnovan Savjetodavni odbor sastavljen od deset najkompetentnijih ljudi u Zadarskoj županiji.
Radne skupine, koje su činile 226 ljudi, bile su tematski podijeljene prema ciljevima: Pametan rast, Održiv rast, Uključiv rast i Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj. Fokus grupe bile su organizirane prema ukupno trinaest sektora od interesa za županijsku strategiju i na njima je sudjelovalo 165 ljudi.
U intervjuima s gradonačelnicima i načelnicima, kazala je Peričić, htjelo se saznati njihova gledanja i vizija razvoja lokalne sredine u odnosu na županiju, nacionalni razvoj, EU fondove i slično.

Marica Babić kazala je da se osnovnom i SWOT analizom dobilo „nulto stanje odnosno opis Zadarske županije kakva je ona danas, a strateškim okvirom cilj gdje želimo biti do 2020. godine, odnosno 2023. te da su definirani načini kako mislimo doći do tamo.“
Kao temelj svakog strateškog planiranja u Županijskoj razvojnoj strategije Zadarske županije do 2020. godine postavljeni su ciljevi: Gospodarski konkurentna i inovativna Zadarska županija, resursno učinkovita Zadarska županija i uravnotežena kvaliteta života stanovništva Zadarske županije. Iako nije bila metodološka obveza, Babić je istakla je kako je pri izradi bila želja jasno i čvrsto definirati poveznicu s prioritetima temeljnog strateškog dokumenta EUROPA 2020.
– Tematsko određenje strategije su: pametan, održiv i uključiv rast. Govorimo o gospodarstvu koje uključuje primjenu inovacija, znanosti u funkciji gospodarstva, o rastu koji ne ide na uštrb naših resursa, koji je pametan i održiv i koji nije megalomanski već infrastrukturni rast koji je u službi sigurnosti i udobnosti naših građana. Podrazumijeva visoke stope zaposlenosti, visoku razinu usluga i socijalne uključenosti. – kazala je Babić.
Za ovo programsko razdoblje izabrano je deset najvažnijih projekata Zadarske županije definiranih u dokumentu kao strateškim, a od kojih je velik dio pred financiranjem ili se već financiraju: Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo-zeleni centar, Centar novih tehnologija, Centar za gospodarenje otpadom, Sustav navodnjavanja Zadarske županije (Baštica II. Faza i Lišansko polje I. faza), Unaprjeđenje sustava valorizacije i interpretacije prirodne i kulturne baštine na području programa SPARC i temeljnog fenomena Parka prirode Velebit-Cerovačke špilje, Odvodnja i vodoopskrba aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi i Vir, Razvoj ribarske luke s pripadajućom suprastrukturom u Gaženici, Centar za mlade, Razvoj urbane mobilnosti i Novi kampus-Centar novih tehnologija, edukacije i kulturnih resursa Sveučilišta u Zadru.
Sve aktivnosti, projekti i programi koji se budu provodili unutar županijskog proračuna ili njezinih institucija bit će jasno povezani sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije do 2020. godine.


 

Skoči do alatne trake