Utorak, 25 lipnja, 2024

Sjednica Općinskog vijeća Općine Pakoštane: Prihvaćeni prvi ovogodišnji rebalans proračuna i polugodišnje izvješće načelnika Kurtova

U Pakoštanima u općinskoj vijećnici održana je druga sjednica Općinskog vijeća Općine Pakoštane kojoj je nazočilo jedanaestero od trinaestero vijećnika: Slavko Maksan (HSS), Marin Barešić (HDZ), Lucija Lokin (HDZ), Stipe Vulin (HDZ), Viktorija Rogić (HDZ), Domagoj Juričin (HDZ), Mladenko Čirjak (HDZ), Božidar Lokin (HSP AS), Luka Vulin (HSP AS), Matko Miočev (HNS) te Dorijan Kazija (HNS), a nedostajali su Irena Andrić (HNS) i Mario Đodan (HSP AS).

Jedna od šesnaest točaka dnevnog reda bio je i prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Pakoštane za prošlu godinu koji je usvojen s devet glasova „za“ i dva suzdržana glasa. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 16.306.624,00 kuna odnosno 72,38 posto u odnosu na plan. Od toga su ostvareni prihodi poslovanja u iznosu od 15.329.521 kuna odnosno 93,91 posto u usporedbi s planom, prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 306.318 kuna ili 153,16 posto u odnosu na plan te primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 671.085 kuna to jest 11,18 posto. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 15.808.088 kuna ili 70,17 posto u odnosu na plan od toga rashodi poslovanja u iznosu od 13.802.793 kuna ili 90,61 posto u odnosu na plan, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.910.319 kuna ili 26,53 posto u odnosu na plan dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu od 94.975 kuna ili 98,93 posto u odnosu na plan. Pri tome je iskazan višak prihoda na rashodima u iznosu od 498.835,99 kuna, preneseni manjak iznosio je 2.754.218 kuna, to jest, iskazan je manjak prihoda na rashodima u iznosu od 2.255.218 kuna.

Nadalje, usvojen je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvu polovicu ove godine u kojem stoji da su ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 6.739.904 ili 21,29 % u odnosu na godišnji plan te rashodi i izdaci u iznosu od 8.890.329 kuna odnosno 28,08 % u odnosu na plan. U ovom razdoblju iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.150.426 kuna. Kada je riječ o utrošenim sredstvima tijekom prve polovice ove godine, najveća su ulaganja u izgradnju novog groblja u Pakoštanima s 464.383,46 kuna te izgradnja javne rasvjete u Pakoštanima, Dragama i Vrani s iznosom od 161,281,25 kuna.
– Ovdje na tri stranice su navedene aktivnosti koje su poduzimane tijekom razdoblja od siječnja do lipnja ove godine, većina njih je realizirana. Da ne navodim pojedinačno, spomenut ću samo neke: sufinanciranje energetske obnove općinske zgrade, krov i stolarija, u vrijednosti od 300 tisuća kuna od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, asfaltiranje i betoniranje puteva na otoku Vrgadi, odobrena sredstva od ministarstva za javnu rasvjetu na šetnici od Pakoštana do Draga gdje smo radi turističke sezone morali zaustaviti radove a što bi trebalo biti realizirano vrlo skoro. Zatim, za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže u Dragama izdvojeno je 1.773.113,58 kuna što predstavlja naš udio od deset posto za 2016. godinu. – rekao je, među ostalim, načelnik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov (HDZ).

Nadalje, od ostalih aktivnosti spomenimo da je naručena dokumentacija za lokacijsku dozvolu za izgradnju koridora glavne mjesne ulice u Dragama, put Vranskog jezera, te je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole, zatim, provedena je javna nabava i zaključen ugovor s tvrtkom Internova iz Pazina o opremanju baštinskog hotela Maškovića han u Vrani. Vrijednost projekta je 3.400.452,00 kuna bez PDV-a  a odobrena su sredstva HBOR-a. Nadalje, ishođena je lokacijska dozvola za trafostanicu Čelinka u Dragama, naručena je izrada izvedbenog projekta za novo groblje u Pakoštanima putem tvrtke Axa d.o.o. iz Pakoštana kao i dokumentacija za lokacijsku dozvolu za izgradnju javnog puta Podvornica u Pakoštanima. Potom, obavljena je prijava za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića Gardelin u Pakoštanima na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, proveden je natječaj za prodaju zemljišta te za pravo građenja u Poduzetničkoj zoni Pakoštane namijenjeno za suhe marine, skladišni prostor i reciklažu komunalnog otpada, montažu pokretnih kuća, skladišta, praonicu rublja i prodajni prostor za elektromaterijal.

Usvojena je odluka o prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu, odnosno prvom rebalansu, pri čemu se njegov iznos smanjuje za milijun i 313 tisuća kuna te sada iznosi 30.342.200,00 kuna. Razlog tome su, rekao je Milan Vulin, voditelj referade za računovodstvo i financije, prijava na natječaje za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića Gardelin, zatim energetska obnova općinske zgrade, uređenje protupožarnih puteva, uređenje plaža i tako dalje.
Prihvaćena je odluka o oslobađanju plaćanja Javne ustanove Park prirode Vransko jezero od komunalnog doprinosa za izgrađenu jednostavnu poslovnu zgradu na području ornitološkog rezervata u kojoj se nalazi promatračnica za ptice.
Izmjenu i dopunu doživio je i Program javnih potreba u sportu na području Općine Pakoštane za 2017. godinu budući da je uvrštena nova stavka „Kick boks klub Crni orao“ u iznosu od 5 tisuća kuna te ukupan iznosa programa sada iznosi 405 tisuća kuna.
Posljednja točka bila je Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane koja je ujedno bila i poziv općinskim vijećnicima od strane načelnika Kurtova da dostave eventualne prijedloge za izmjenom i dopunom plana prostornog uređenja Općine Pakoštane.


 

Skoči do alatne trake