Srijeda, 22 svibnja, 2024

Poziv za prijavu štete od požara na području Općine Sv. Filip i Jakov: Proglašena elementarna nepogoda, prijave do 16. rujna 2017.

Općina Sv. Filip i Jakov
Povjerenstvo za procjenu šteta
KLASA: 920-11/17-01/01
URBROJ: 2198/19-03-17-2

 

 

PROGLAŠENA ELEMENTARNA NEPOGODA UZROKOVANA
POŽARIMA 
NA PODRUČJU OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

 

P O Z I V
ZA PRIJAVU ŠTETA

 

Župan Zadarske županije donio je dana 8. rujna 2017. godine Odluku o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane požarima za područje Općine Sv. Filip i Jakov.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu uslijed požara da je PRIJAVE općinskom Povjerenstvu za procjenu šteta u Općini Sv. Filip i Jakov – Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov, i to u roku od 8 (osam) dana od dana kada je elementarna nepogoda proglašena – do 16. rujna 2017. godine.

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV


Skoči do alatne trake