Utorak, 25 lipnja, 2024

[OGLAS] Objava izvješća – Nezavisna lista grupe birača za gradonačelnika Antoni Rudić

Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-proč. tekst i 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske od 20. prosinca 2013. br. U-I-2986/13 i 96/16);

Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (Narodne novine broj 50/11 , 93/11 i 55/13)

i

Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (Narodne novine broj 90/13 i 96/13)

 

Nezavisna lista grupe birača za gradonačelnika Antoni Rudić

 

objavljuje Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe
u razdoblju od 24.4.2017. do 13.6.2017., za izbore općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika te Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe u razdoblju od 4.5.2017. do 13.6.2017., za izbore članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Izvješća se nalaze na poveznicama: (PDF dokument – 85,4 kB)

Izvješće 1 (PDF dokument – 138 kB)

Izvješće 2 (PDF dokument – 117 kB)


 

Skoči do alatne trake