Petak, 12 srpnja, 2024

Crvena luka gradit će novi hotel umjesto apartmana i vila, za Kumenat zainteresirani talijanski ulagači, Ivan Babara oštro opovrgnuo „ćakule“

Vijećnici Gradskog vijeća Grad Biograda na Moru, pod predsjedanjem predsjednice Vijeća Melanije Ražov-Radas (HDZ), održali su 37. po redu sjednicu na kojoj je od četrnaestero vijećnika nazočilo trinaestero, izostala je jedino Mirana Belamarić (HDSSD).
Sjednica je održana na Veliku subotu te, iako je trebala biti ranije, to se nije moglo dogoditi zbog obveza i službenog putovanja gradonačelnika Ivana Kneza (HDZ), a i zbog važnosti odluka o prostornom uređenju koje se odnose na investicije na Kumentu i u Crvenoj luci. Nezadovoljan odgovorom, vijećnik Leo Zorica (Nezavisna lista Ivan Babara) iz prosvjeda napustio je sjednicu.
S jedanaest glasova „za“ i dva suzdržana prihvaćen je godišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2016. godinu. Podsjetimo, tada je planirano gotovo 62 milijuna kuna, a izvršeno je oko 72 posto, odnosno oko 44,3 milijuna kuna. Razlozi nižem ostvarenju prihoda ogledaju su, uglavnom, u slabijoj realizaciji prihoda od prodaje zemljišta, komunalnog doprinosa i kapitalne pomoći iz državnog proračuna.

S deset „za“, dva „protiv“ i nijednim suzdržanima usvojen je prvi ovogodišnji rebalans proračuna pri čemu iznos je ostao isti – 121.9465.880,00 kuna. Ovim rebalansom planiraju se veći prihodi po posebnim propisima, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, HZZO, HZMO) te ostali vrijednosni papiri, sve u ukupnom iznosu od oko 5,14 milijuna kuna. S druge strane, planiraju se manji prihodi od komunalnih doprinosa i naknada, prodaje materijalne imovine i od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, sve zajedno oko 33 milijuna kuna. Na strani rashoda planiraju su povećanja rashoda za Biogradsko ljeto-razne manifestacije, izgradnju reciklažnog dvorišta, rekonstrukciju javne rasvjete, projektnu dokumentaciju za izgradnju sportskog bazena i tako dalje. Nadalje, planira se smanjenje rashoda za građevinsko zemljište, zemljište, izgradnju javne rasvjete i rekonstrukciju ljetnog kina.
Nedoumice trebaju li kandidacijske liste za predstojeće lokalne izbore imati otvoren posebni bankovni račun za financiranje izborne kampanje riješene su dopunom dnevnog reda odlukom o izmjeni odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru brisanjem dijela članka 13. u kojem stoji obveza o dostavljanju broja bankovnog računa i naziva banke gdje je otvoren pri prijavi kandidacijske liste izbornom povjerenstvu.

S osam glasova „za“ i dva suzdržana vijećnici su usvojili plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu. Među ostalim, Grad Biograd na Moru dao je u zakup devetnaest poslovnih prostora, a u dokumentu kao najmoprimci navedeni su: U.O. FGF (dva prostora), GrafArt, T.O. Trinaestica, U.O. Soline, T.O. Andrea, P.T.O. Luiggi, Sakić obrt, LAG Laura, Udruga za zaštitu okoliša Hippocampus, Državna geodetska uprava, Ministarstvo pravosuđa, Općinsku sud u Zadru, Stalna služba Biograd na Moru, Croata d.o.o. (Radio BnM) i LAGUR Lostura.
Prihvaćena odluka o izradi četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru odnosi se, između ostalog, na novu ribarsku luku.
– Moramo ići na hitni postupak jer smo dobili dva milijuna kuna za izradu projektne dokumentacije. Novo iskrcajno mjesto je prema prostornom planu predviđeno ispred trajektne luke. Budući da se kod izrade idejnog projekta uvidjelo da sadašnji prostor nije dovoljan, moramo ga proširiti i to je po zahtjevu Županijske lučke uprave Zadar i Zadarske županije. – rekao je gradonačelnik Knez.
Izradit će se izmjene i dopune UPU-a za cjelinu izvan građevinskog područja naselja, područja Crvene luke čime će se udovoljiti sadašnjim vlasnicima turističkog naselja da izgrade novi hotel umjesto do sada planiranih apartmanskih vila.

– Mislim da nam je interes da se u gradu gradi hotel koji će raditi cijelu godinu, a ne apartmani i vile. Planom je predviđen hotel sa četiri nadzemne etaže i podrumom do 13 metara visine, kapaciteta do 400 ležaja i minimalno četiri zvjezdice. – pojasnio je Knez.
S devet „za“ i dva suzdržana glasa prihvaćena je i odluka o izradi UPU-a zone ugostiteljsko-turističke namjene uz Kumenat za što su interes pokazali investitori iz Italije.
– Tvrtka je  već otvorila račune i zainteresirani su za kupnju  zemljišta. Nadam se da ovaj projekt ide. Na žalost, ovo traje duže nego što je trebalo. U svakom slučaju, žele prvo riješiti grad i državu, a nakon toga privatnike. Mislim da je ovo u interesu Grada da se taj prostor oplemeni i da se zaposli i jedan čovjek, to bi bio velik uspjeh, a kamoli petsto do šesto ljudi. – obrazložio je Knez.
Za tri građevinska zemljišta u Komunalno-servisnoj zoni Bućina raspisat će se javni natječaj radi prodaje. Radi se o dva zemljišta veličine 1500 četvornih metara svaki te jedan površine od 1400 četvornih metara.
Građevinsko zemljište u Industrijskoj zoni Biograd na Moru površine od 23.273 četvorna metra prodano je za 2.327.300,00 kuna najpovoljnijem ponuditelju, tvrtki Pauman Invest d.o.o. iz Biograda na Moru. Investitor planira izgraditi objekt za završnu obradu i sklapanje građevinskih konstrukcija sa skladištem za mehanizaciju te suhu marinu.
Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju komunalne tvrtke Bošana povučena je s dnevnog reda na prijedlog vijećnice Slavice Jeličić (SDP) koja je tražila da se prvo vijećnicima dostavi izvješće sa sjednice Nadzornog odbora Bošane d.o.o., a nakon toga da se ova točka uvrsti u dnevni red sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
Na završetku sjednice, u prigodi kraja još jednog mandata i završetka rada gradskog vijeća u ovom sastavu, gradonačelnik Ivan Knez, dogradonačelnik Marijan Stopfer (HDZ), zamjenik predsjednice Vijeća Šime Mršić (HDZ) te vijećnik Toni Bogdanić (HDZ) uručili su bukete cvijeća predsjednici Vijeća Melaniji Ražov-Radas, zamjenici predsjednice Vijeća Slavici Jeličić te vijećnicama Miri Ražnjević (SDP) i Sanji Delin (HDZ). Knez se zahvalio svima, posebno oporbi koja ih je kao vladajuće upozoravala i izrazio žaljenje što nisu mogli uvijek udovoljiti njihovim primjedbama, pogotovo oko proračunskih stavki.


Ivan Babara (Nezavisna lista Ivan Babara) oštro opovrgnuo „ćakule“ o potkupljivanju od strane vladajućih

Na kraju Aktualnog sata Ivan Babara se osvrnuo na glasine na njegov račun o navodnom prelasku na stranu vladajućih. Oštro je demantirao takve insinuacije, kazao je kako „on cijenu nema“ te da je u politiku ušao zbog dobrobiti grada.
– Ja neću nabrajati što sam i kako napravio u ove četiri godine. Dobro zna gradonačelnik. Od spajanja s gradonačelnikom Šibenika, od konzervatora, pitajte gospodina svećenika koliko smo odradili za trafostanicu, do Vaterpolo kluba Biograd. To je moje i to ostaje u mene. Netko to ima kada se rodi, netko nema nikada, netko to izgubi kada izađe iz politike, a to je obraz. Ja obraz imam, ja iza svog obraza stojim i ponosan sam čovjek. – rekao je Babara.
 

Skoči do alatne trake