Petak, 12 srpnja, 2024

Predupisi djece u 1. razred osnovne škole od 30. siječnja do 3. veljače 2017. godine

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, obavješćuje roditelje (skrbnike) da su obvezni izvršiti predupis djece u prvi (I.) razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. Predupis treba obaviti u pripadajućoj (najbližoj) osnovnoj školi prema mjestu prebivališta odnosno boravišta u vremenu od 30. siječnja do 3. veljače 2017. godine.

U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2017./2018. na području Zadarske županije upisuju se djeca koja do 1. travnja 2017. godine imaju navršenih šest godina života, odnosno djeca rođena od 1. travnja 2010. godine do 31. ožujka 2011. godine, kao i djeca kojoj je prošle školske godine odgođen upis u osnovnu školu ili su privremeno oslobođena od školovanja ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

Iznimno se u prvi razred osnovne škole mogu upisati djeca rođena od 1. travnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine, koja će šest godina života navršiti do 31. prosinca 2017. godine.

Za dijete koje će od 1. travnja 2017. do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik roditelj/skrbnik može najkasnije do 31. ožujka 2017. godine podnijeti zahtjev Uredu za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika za prijevremeni upis.

Zahtjev za prijevremeni upis djeteta u prvi razred osnovne škole roditelji/skrbnici, podnose Uredu na Obrascu 6.

Osim zahtjeva, uz pripadajuću dokumentaciju obvezno se dostavlja i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. Zahtjev se nalazi na web stranicama Ureda  www.udu-zz.hr (link: „obavijesti i izvješća“), a ispunjen se  može dostaviti na e-mail [email protected] sa skeniranom dokumentacijom ili  na adresu: Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za prosvjetu, kulturu i sport, Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20.

Za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (djeca s težim oštećenjem zdravlja ili višestrukim teškoćama) roditelj/skrbnik podnosi zahtjev Uredu državne uprave na Obrascu 6.

Uz zahtjev prilaže i medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljene jedinstvenog tijela vještačenja.

Zahtjev se nalazi na web stranicama Ureda  www.udu-zz.hr (link: „obavijesti i izvješća“), a ispunjen se  može dostaviti na e-mail [email protected] sa skeniranom medicinskom dokumentacijom, ili na adresu: Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za prosvjetu, kulturu i sport, Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20.

Za područje Ispostava Ureda zahtjev se upućuje na adresu odgovarajuće Ispostave:

– Ispostava Benkovac, Benkovac, Trg domovinske zahvalnosti 5
– Ispostava Biograd na Moru, Biograd na Moru, Kralja Tvrtka 1
– Ispostava Gračac, Gračac, Park Sv. Jurja 1
– Ispostava Obrovac, Obrovac, Ante Starčevića 11
– Ispostava Pag, Pag, Bana Josipa Jelačića 8

 Nakon podnošenja zahtjeva za dijete Uredu, roditelj/skrbnik obavezno se treba javiti školi radi dogovora o terminu testiranja djeteta.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 14. lipnja 2017.

Ako se dijete upisuje u osnovnu školu izvan svog upisnog područja, a postupak utvrđivanja psihofizičke sposobnosti je obavljen u školi prema upisnom području, osnovna škola koju će dijete pohađati pisanim putem će zatražiti mišljenje o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred škole.


 

Skoči do alatne trake