Četvrtak, 18 srpnja, 2024

Tkon: Usvojen proračun za 2017. godinu u iznosu od oko 13 milijuna kuna, za 3 milijuna kuna veći nego prošli

Općinsko vijeće Općine Tkon na posljednjoj sjednici u 2016. godini usvojilo je, s osam glasova „za“ i jednim suzdržanim, proračun za 201 7. godinu u iznosu od 13.039.813,00 kuna što je za oko tri milijuna kuna više od onog za 2016. godinu. Sjednici su nazočili općinski načelnik Goran Mušćet (Nezavisni – lista grupe birača), zamjenik načelnika Ivica Jakovljev (Nezavisni – lista grupe birača), predsjednik Vijeća Branko Smoljan, vijećnici Nikola Ugrinić (Nezavisni – lista grupe birača), Mate Ugrinić (HNS-SDP-HSLS-DSU), Ante Titulić (HNS-SDP-HSLS-DSU), Anđelko Palaškov (HNS-SDP-HSLS-DSU), Šime Mušćet (Nezavisni – lista grupe birača), Branislav Smoljan (Nezavisni – lista grupe birača), Vlasta Ostojić (Nezavisni – lista grupe birača), pročelnica Margarita Lukačić, Irena Lukačić iz Jedinstvenog upravnog odjela, ravnateljica vrtića Ana Kuštera i administrativna tajnica Vesna Brzić. Sjednici nije nazočio Danijel Katičin (HNS-SDP-HSLS-DSU).

Kako je istakao u obrazloženju, načelnik Goran Mušćet istakao je da će se općinski proračun za narednu godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu temeljiti na vlastitim prihodima te vanjskim izvorima financiranja kao što su državni proračun i fondovi Europske unije.
– Ovi financijski potencijali bit će u funkciji zadržavanja i poboljšanja standarda na području komunalne infrastrukture i društvenih aktivnosti pritom ne zanemarujući socijalnu stranu koja ima cilj razvoj, zapošljavanje, socijalnu uključenost i pravednost. To se može postići samo zajedničkim djelovanjem strateških područja: prvenstveno ljudi, znanja i obrazovanja, infrastrukture i informacijske povezanosti. – rekao je Mušćet.
Kroz planirani proračun nastavit će se razvojna politika koju je općinsko vodstvo započelo u minulom razdoblju što je i vidljivo iz pripreme i realizacije projekata od kojih će jedan dio biti završen do kraja prve polovice 2017. godine: sanacija odlagališta Triluke, javna plaža Ugrinić i Zelena tržnica sa Škraping centrom u Tkonu. Za sva tri projekta Općina Tkon je dobila novčana sredstva od resornih ministarstava i fonda: Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Omjer sufinanciranja je 60:40 posto u korist ministarstava osim u slučaju Triluka 75:25 posto. Iz nedostatka vlastitih sredstva, Općina Tkon svoj udio podmirit će iz podignutog kredita u iznosu od 2 milijuna i 400 tisuća kuna za što su svi vijećnici na jednoj od ranijih sjednica dali glas. Osim spomenutih projekata, sredstva iz kredita bit će usmjerena i na projekte rekonstrukcije i zaštite Južne plaže te rekonstrukciju i vraćanje u prvobitno stanje ulice Kuntrata u Tkonu. Pored toga, otkupljeno je i zemljište na kojem se nalazi dječje igralište Dječjeg vrtića Ćok.
Goran Mušćet, kada je govorio o općinskom proračunu, posebno je naglasio važnost odabira i kvalitete izrade projekata i prioritete razvoja lokalne zajednice. Turizam je istaknut kao glavna gospodarstvena grana s ciljem stvaranja Tkona i otoka Pašmana kao prepoznatljive turističke destinacije, posebno kroz uređenje plaža s Plavim zastavama, sportsko-turistički događaj Škraping te Sajam otočnih proizvoda. Tome treba pridodati i velik doprinos u očuvanju okoliša i skorašnje zatvaranje, kako je rekao, „naše sramote“ – odlagališta komunalnog otpada Triluke.

Na prihodovnoj strani proračuna za 2017. izdvojili bismo one bitnije: plan od općih prihoda i primitaka, u što spadaju porezi, kamate, prihodi od nefinancijske imovine, kazne i drugo, u iznosu od 2.671.700,00 kuna, kapitalna pomoć od države u iznosu od 3.886.000,00, primitke od financijske imovine i zaduživanja 2.400.213,00, prihodi od prodaje zemljišta 998.100,00, kapitalna pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 502.500,00, naknade za koncesije na pomorskom dobru 545.500,00, prihodi od komunalnog doprinosa 400.000,00, vlastiti prihodi u što spadaju zakupnine i prihodi od prodaje proizvoda i obavljanja vlastitih djelatnosti, 660.000,00, kapitalne pomoći iz EU sredstava 165.000,00, prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih građevina 45.000,00 kuna i tako dalje.

Na rashodovnoj strani za istaknuti je stavku otplata financijskog zajma u iznosu od 970.000,00 kuna, rashodi poslovnih objekata (otkup zemljišta u kampu Sovinje, projekt kamp, poslovni prostor i ugostiteljski objekt) 317.500,00, nerazvrstane ceste ulica Kuntrata 362,700,00, Zelenu tržnicu 1. faza 1.202.869,00, Zelenu tržnicu 2. faza 2.019.000,00, sanaciju odlagališta Triluke 670.000,00, uređenje mjesne plaže Ugrinić 982.344,00, uređenje mjesne plaže Studenac 1.033.000,00, izrada projektne dokumentacije 369.000,00, očuvanje kulturno-povijesne baštine 987.200,00, stipendije i školarine 74.000,00, socijalnu skrb 151.000,00, Dječji vrtić Ćok 259.600,00 kuna i tako dalje.


 

Skoči do alatne trake