Četvrtak, 18 srpnja, 2024

Završena prva faza istraživanja na lokalitetu Osridak-Gradina: Cilj Parka prirode Vransko jezero je valorizirati arheološku baštinu parka u svrhu turizma

Na prostoru Parka prirode Vransko jezero, na 181 metar visokom brdu Osridak, na sjeveroistočnoj obali jezera, tijekom ožujka ove godine u trajanju od dvadeset radnih dana, provedena su arheološka istraživanja u okviru suradnje Arheološkog muzeja Zadar i Javne ustanove Park prirode Vransko jezero. Tijekom prve kampanje šest arheologa i dva djelatnika Parka prirode Vransko jezero, osim ostataka dviju cilindričnih kula koji su bili vidljivi prije istraživanja, otkrili su stariji sloj utvrđenja na jugoistočnom dijelu platoa, odnosno, utvrdu iz 15. stoljeća koja se sastojala od više nepravilnih kvadratnih prostorija. Ovom prilikom istražene su dvije dok su parametri treće prostorije utvrđeni te će se istražiti u slijedećoj kampanji.
– Nadam se da je ovo početak dulje suradnje Arheološkog muzeja u Zadru i nas Parka prirode Vransko jezero koji smo na ovaj način htjeli pokazati da u parku ima toliko arheoloških lokaliteta da možemo polako krenuti u razvijanje posjetiteljske infrastrukture namijenjenoj povijesnoj baštini. – rekao je ravnatelj parka prirode Danijel Katičin.

osridak-gradina-nalazište-vransko-jezero-2Utvrda iz 15. stoljeća građena je u nekoliko etapa od priklesanih kamenih blokova na kamenu živcu. U sklopu istraženih prostorija pronađeni su ostaci srednjovjekovnog naoružanja kao što su vrhovi strjelica od samostrela, projektil samostojećeg masivnog samostrela (balista) i metalni predmeti koji su mu pripadali. Pronađen je i jedan željezni nož.
– Cilj nam je u parku prirode pokušati pronaći i valorizirati arheološku baštinu kako bi se ona koristila i u svrhu turizma i unaprjeđenja rada parka. Ministarstvo kulture već radi na pravno-formalnoj valorizaciji nalazišta. Ono će uskoro biti zaštićeno kao kulturno dobro i na taj način ćemo moći tražiti novac od samog Ministarstva kulture. – rekao je dr.sc. Jakov Vučić, ravnatelj Arheološkog muzeja Zadar.

osridak-gradina-nalazište-vransko-jezero-10Utvrda je stradala u velikom požaru o čemu svjedoči najdonji sloj crne gareži i ostataka izgorenog drva debeo oko 30 do 40 centimetara. U ovom sloju pronađena je veća količina kovanih željeznih čavala koji su bili dio drvenih podnica utvrde. Na dnu sloja pronađeni su keramički lonci grube kuhinjske keramike s ukrasima na ramenu posude i obodu karakteristični za 15. stoljeće. Osim keramičkog materijala pronađeni su i ostaci bogato ukrašene srednjovjekovne staklene čaše.
– Započetim arheološkim istraživanjem pronašli smo zidove za koje smo mislili u početku da su dio jedne kvadratne kule koja prethodi ovoj cilindričnoj kuli. No, međutim, daljnjim istraživanjem smo zaključili da je riječ o jednoj utvrdi koja je bila dosta kompleksna i izuzetno važna u vrijeme svog nastanka, turbulentnih vremena kada dolazi do prodaje Dalmacije od strane Hrvatsko-ugarskog kraljevstva Mlecima. – istakao je voditelj istraživanja i kustos Arheološkog muzeja Zadar dr.sc. Hrvoje Manenica.
U jednoj kvadratnoj prostoriji utvrde, nakon stradavanja u požaru, podiže se cilindrična kula koja potječe vjerojatno iz konca 15. st. ili početka 16. stoljeća. Kula je građena pravilno i precizno od kvalitetnog klesanog kamena koji je slagan u redove tvoreći pravilnu kružnicu u tlocrtu. Unutar kule nalazila se masivna podnica od nepravilnog lomljenog kamena i gline koja je imala statičku ulogu u učvršćivanju cilindrične kule. Kula je izgrađena na kamenu živcu unutar ostataka starije utvrde iz 15. stoljeća.

osridak-gradina-nalazište-vransko-jezero-4Dosadašnja istraživanja na lokalitetu Osridak – Gradina pokazala su da je ova lokacija bila od velikog značaja koncem srednjeg vijeka. O važnosti ove lokacije i kontrole prolaza ljudstva i roba govore pronađeni ostatci starije utvrde koja se sastojala od više prostorija građenih u nekoliko faza. Osim toga, pronađeno naoružanje sugerira da se ovdje nalazila dobro naoružana vojna posada. Važnost lokaliteta nastavlja se i kasnije kada se ovdje podižu cilindrične kule koje su karakteristične za razdoblje kasnog srednjeg vijeka, kada u upotrebu dolazi topništvo.
Nastavak arheoloških istraživanja pružit će odgovore na mnoga pitanja koja se sada nameću, vezano za vremenski period i opseg upotrebe platoa na lokaciji Osridak – Gradina kao i konačne dimenzije pronađenih utvrda.
Prezentaciji su prisustvovali i prof. Ivan Matković iz Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Zadru, ravnatelj Agencije Han Marko Meštrov i djelatnici stručne službe Parka prirode Vransko jezero.


Skoči do alatne trake