Ponedjeljak, 24 lipnja, 2024

Obilježen Svjetski dan močvarnih staništa: Budući kuhari i konobari biogradske srednje škole naučili kompostirati

U povodu Svjetskog dana močvarnih staništa Javna ustanova Park prirode Vransko jezero, u suradnji sa Srednjom školom Biograd na Moru i tvrtkom Ilirijom, u hotelu Kornati održala je edukativnu radionicu „Skuhaj, posloži i odgovorno odloži“. Tom prigodom, s ciljem podizanja svjesnosti o vrijednostima i važnosti zaštite močvarnih staništa, stručna suradnica i edukatorica iz Javne ustanove Park prirode Vransko jezero Ivana Ribić održala je biogradskim srednjoškolcima ugostiteljskog smjera interaktivno predavanje o vrijednosti močvara.

svjetski-dan-močvarnih-staništa-jupp-vj-2016-16U praktičnom dijelu učenici su učili kompostirati. U plastičnu posudu, koja treba biti od 40 do 60 litara obujma, pod nadzorom predavačice Ivane Ribić, probušili su rupe promjera oko 4 milimetra. Potom su na dno stavili suhe grančice, nakon toga tanki sloj kartona pa zemlje i na kraju organski otpad pomiješan s ugljičnim materijalom. U pripremi materijala za kompost, odnosno odvajanju organskog otpada pri pripremi hrane, sudjelovale su i kuharice hotela Kornati Marijana Zrilić i Irena Žilić. U organizaciji radionice još su sudjelovale stručne suradnice i JUPP Vransko jezero Norma Fressel i Iva Rogić, nastavnik kuharstva biogradske srednje škole Marin Banović te Ivana Benčić, voditeljica zdravstvene kontrole i zaštite okoliša biogradske Ilirije.

svjetski-dan-močvarnih-staništa-jupp-vj-2016-1U Hrvatskoj je više od 70 posto otpada koji se odlaže na deponijima biološki razgradiv. Od toga, više od 40 posto čine kuhinjski i vrtni biootpad. Osim konkretnog načina doprinosa očuvanja okoliša, prednosti zbrinjavanja vlastitog biootpada ogledaju se, u konačnici, i u snižavanju novčanih izdataka za komunalne režije i kupnju gnojiva za prihranu tla. Kompostiranje je prirodan proces razgradnje biomase i događa se svuda oko nas. Kompostirati se može biljni otpad iz kuhinje, vrta, voćnjaka ili parka. Osnovno je paziti na pravilan omjer dušičnog („zelenog“) i ugljičnog („smeđeg“) materijala, kisika i vlage. „Zeleni“ materijali bogati dušikom su ostaci voća i povrća, talog kave, ostaci čaja zajedno s vrećicom, suhi začini, ljuske od jaja, pokošena trava, ostaci biljaka, uvelo cvijeće i dlake. Ugljikom bogat „smeđi“ materijal je piljevina, suho lišće, papir, usitnjeni karton, slama i tako dalje.

svjetski-dan-močvarnih-staništa-jupp-vj-2016-8Drugi dio radionice će se održati u travnju kada će učenici posjetiti Ornitološki rezervat u Parku prirode Vransko jezero iz kojeg će dalekozorom moći uočiti odlagalište otpada u neposrednoj blizini rezervata. U sklopu terenskog obilaska bit će organizirana radionica pripreme samoniklog jestivog bilja na području info centra Prosika s ciljem podizanja svijesti o tradicijskom znanju o samoniklom bilju, njegovom prikupljanju i održivom korištenju.


 

Skoči do alatne trake