Petak, 14 lipnja, 2024

Predupis prvašića od 25. do 29. siječnja, upis od 16. do 21. lipnja 2016. godine

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, obavješćuje roditelje (skrbnike) da su obvezni izvršiti predupis djece u prvi (I.) razred osnovne škole za školsku godinu 2016./2017. Predupis treba obaviti u pripadajućoj (najbližoj) osnovnoj školi prema mjestu prebivališta odnosno boravišta u vremenu od 25. do 29. siječnja 2016. godine.

Obvezu predupisa u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2016./2017. imaju djeca koja do 1. travnja 2016. godine navršavaju šest (6) godina života.

Školski obveznici su:

– djeca koja navršavaju šest godina života do 1. travnja 2016. godine,

– djeca kojima je za šk. god. 2015./16. rješenjem Ureda, odgođen upis u prvi razred osnovne škole,

– djeca koja su za šk. god. 2015./2016. rješenjem Ureda privremeno oslobođena od upisa u prvi razred,

– djeca koja trebaju privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole.

Za dijete koje će od 1. travnja 2016. do kraja tekuće godine navršiti šest godina života roditelj/skrbnik može podnijeti Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred Uredu državne uprave na Obrascu 6 (koji je dostupan na web stranicama Ureda pod linkom „obavijest i izvješća“). Uz zahtjev i pripadajuću dokumentaciju obvezno se dostavlja i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

 Za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (djeca sa težim oštećenjem zdravlja ili višestrukim teškoćama), roditelj/skrbnik podnosi zahtjev Uredu državne uprave na Obrascu 6.Uz zahtjev prilaže i medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljene jedinstvenog tijela vještačenja.

Ispunjeni obrazac 6 sa skeniranom dokumentacijom može se dostaviti e-mail-om [email protected], osobno ili  na adresu: Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za prosvjetu, kulturu i sport, Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20.

Za područje Ispostava Ureda zahtjev se upućuje na adresu odgovarajuće Ispostave:

– Ispostava Benkovac, Benkovac, Trg domovinske zahvalnosti 5

– Ispostava Biograd na Moru, Biograd na moru, Kralja Tvrtka 1

– Ispostava Gračac, Gračac, Park Sv. Jurja 1

– Ispostava Obrovac, Obrovac, Ante Starčevića 11

– Ispostava Pag, Pag, Bana Josipa Jelačića 8

Nakon podnošenja zahtjeva za dijete Uredu, roditelj/skrbnik obavezno se treba javiti školi radi dogovora o terminu testiranja djeteta.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2016.

Ako se dijete upisuje u osnovnu školu izvan svog upisnog područja, a postupak utvrđivanja psihofizičke sposobnosti je obavljen u školi prema upisnom području, osnovna škola koju će dijete pohađati pisanim putem će zatražiti mišljenje o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred škole.

Potrebna dokumentacija: OIB, preslik domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja), a škola ih može uz suglasnost roditelja sama pribaviti elektronskim putem.

Upisi u I. razred osnovnih škola obavit će se u vremenu od 16. lipnja do 21. lipnja 2016. godine.

Skoči do alatne trake