Srijeda, 17 travnja, 2024

Nagradna igra: “U Bure kupi, račune skupi i Karl-a pokupi!”

Dana 28. listopada 2015. godine počinje nova “Burina” nagradna igra “U Bure kupi, račune skupi i Karl-a pokupi!”.

Glavna nagrada je osobni automobil marke Opel Karl Enjoy B1.0 XE, 5v, 55kW u vrijednosti od 78.900,00 kuna!

Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji u razdoblju od 28.10.2015. do 14.2.2016. godine do 12:00h u bilo kojoj prodavaonici priređivača na području Republike Hrvatske kupe bilo koje proizvode priređivača u vrijednosti od 500,00 kuna u svim prodavaonicama (odnosi se na vrijednost jednog ili više računa), osim u Cash&carry-u u kojem je 2.000,00 kn vrijednost jednog ili više računa. Kupci proizvoda priređivača “Bure” d.o.o. za skupljeni iznos računa dobiti će na blagajni kupon za nagradnu igru.

Ostale nagrade:

 • Poklon paket u vrijednosti od 3.000,00 kuna
 • – 4. Poklon paket (vrijednost u robi) u vrijednosti 2.000,00 kuna, 2 x 2.000,00 = 4.000,00 kuna
 • – 9. Poklon paket (vrijednost u robi) u vrijednosti od 1.000,00 kuna, 5 x 1.000,00 kuna = 5.000,00 kuna
 • – 19. Poklon paket (vrijednost u robi) u vrijednosti od 500,00 kuna, 10 x 500,00 kuna = 5.000,00 kuna
 • – 219. Poklon paket (vrijednost u robi) u vrijednosti od 100,00 kuna, 200 x 100,00 kuna = 20.000,00 kuna

 

 bure-nagradna-igra-2015-plakat

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE “U BURE KUPI, RAČUNE SKUPI I KARL-A POKUPI!”:

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10), a uz suglasnost Ministarstva financija (KLASA:  UP/I-460-02/15-01/607, UR.BROJ: 513-07-21-01/15-2), od 20. listopada 2015. god., Bure d.o.o. iz Biograda na Moru, Odranska 15, donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE “U Bure kupi, račune skupi i Karl-a pokupi”

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom “Bure” je društvo s ograničenom odgovornošću iz Biograda na Moru, Odranska 15, OIB: 30311115193.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim objektima društva «Bure» u razdoblju od 28.10.2015. do 14.02.2016.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija biti će objavljena na našim internetskim stranicama dana 27.10.2015. godine.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji u razdoblju od 28.10.2015. do 14.02.2016. godine do 12:00h  u bilo kojoj prodavaonici priređivača na području Republike Hrvatske kupe bilo koje proizvode priređivača u vrijednosti od 500,00 kuna u svim prodavaonicama (odnosi se na vrijednost jednog ili više računa), osim u Cash&carry-u u kojem je 2.000,00 kn vrijednost jednog ili više računa. Kupci proizvoda priređivača “Bure” d.o.o. za skupljeni iznos računa dobiti će na blagajni kupon za nagradnu igru. Kupon se sastoji od dva dijela.  Na kupon je potrebno upisati slijedeće podatke: ime i prezime, adresu i telefon, koji se nalaze na jednom dijelu kupona zajedno sa serijskim brojem, te taj dio treba ubaciti u kutije za izvlačenje koje će se nalaziti u svim organizacijskim jedinicama Bure. Na drugom dijelu kupona se nalazi već navedeni serijski broj koji kupac čuva kao dokaz u slučaju dobivanja nagrade.

Članak 5.

Svaki sudionik može skupiti neograničen broj ispunjenih kupona.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od:

 • Osobni automobil marke Opel Karl Enjoy B1.0 XE, 5v, 55kW – vrijednosti od 78.900,00 kuna
 • Poklon paket u vrijednosti od 3.000,00 kuna
 • – 4. Poklon paket (vrijednost u robi) u vrijednosti 2.000,00 kuna, 2 x 2.000,00 = 4.000,00 kn
 • – 9. Poklon paket (vrijednost u robi) u vrijednosti od 1.000,00 kuna, 5 x 1.000,00kuna = 5.000,00 kuna
 • – 19. Poklon paket (vrijednost u robi) u vrijednosti od 500,00 kuna, 10 x 500,00kuna = 5.000,00 kuna
 • – 219. Poklon paket – (vrijednost u robi) u vrijednosti od 100,00 kuna, 200 x 100,00 = 20.000,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 115.900,00 kuna.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.

Javno izvlačenje nagrada održat će se u dva navrata u Bure centru na adresi, Biograd na Moru, Dr. Franje Tuđmana 82, prvo izvlačenje dana 19.12.2015. godine s početkom u 12 sati, kada će se izvući dobitnici 1 x poklon bon u vrijednosti 2.000,00 kn, 3 x poklon bon u vrijednosti 1.000,00 kn i 5 x poklon bon u vrijednosti 500,00 kn. Svi kuponi koji nisu izvučeni u prvom krugu  ulaze u drugi (glavni)  krug izvlačenja koje će se održati dana 14.02.2016. godine u 16 sati. Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih kupona. U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila biti će izvučen drugi.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija u sastavu:

 1. Roberta Golem
 2. Marija Zrilić
 3. Željka Božin

koje imenuje direktor društva. Javnom izvlačenju nagrada biti će prisutan javni bilježnik. O toku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije, te isti priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.

Imena dobitnika biti će objavljena na našim internetskim stranicama u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja, a u istom roku dobitnici nagrada biti će pismeno ili usmeno obavješteni o dobivenoj nagradi.

Članak 10.

Dobitnici svoje nagrade mogu podići u sjedištu priređivača “Bure” d.o.o. u Biogradu na Moru, Odranska 15  u roku od 30 dana od dana primitka pisane ili usmene obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 11.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkom ili drugom javnom mediju.

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

DIREKTOR
Darko Eškinja

Skoči do alatne trake