Srijeda, 22 svibnja, 2024

[REAGIRANJE] Priopćenje za zainteresiranu javnost Općine Sveti Filip i Jakov u povodu TV priloga Nove TV od 25. i 26. lipnja 2023. godine

Poštovani svi,

kao što znate, Općina Sveti Filip i Jakov je već duže vrijeme pod stalnim pritiskom interesnih skupina. Naime, Općina ima zakonom propisano pravo i obvezu voditi brigu o zaštiti i održavanju javnog dobra, dijelu pomorskog dobra u općoj uporabi koje se nalazi na našem području, komunalnoj infrastrukturi kao i svim ostalim javnim sadržajima, što očito ne ide u prilog pojedincima koji pod krinkom javnog interesa pogoduju osobnim probicima. Srećom, radi se o manjini uglavnom sačinjenoj od osuđivanih kriminalaca koji pokušaju nezakonitim radnjama uzurpirati pomorsko i javno dobro i od toga imati velike financijske koristi. Budući da su nemoćni u ostvarivanju svojih nemoralnih i nezakonitih ciljeva, pribjegli su javnom linču kao jedinom sredstvu koje im stoji na raspolaganju.

Unatoč pritiscima kojima smo svakodnevno izloženi, odbijamo prepustiti upravljanje Općinom spomenutoj nekolicini kako bismo zaštitili interese naših žitelja i osigurali napredak zajednice. Općina Sveti Filip i Jakov je u posljednje tri godine izgradila dva vrtića, na području Općine ne postoji lista čekanja za upis, sufinanciramo osnovno školstvo na način da je organiziran rad u jednoj smjeni, sufinanciramo plaću kuharicama kako bi djeca imala kuhani obrok, u provedbi je 3. faza projekta „ZAŽELI“, isplaćuju se božićnice umirovljenicima, izgrađene su četiri zgrade POS-ovih stanova u suradnji sa APN-om, stipendiju primaju svi redovni studenti,a osim navedenih, Općina se može pohvaliti nizom drugih projekata. Samo u posljednjih šest godina Općina sudjeluje i realizirala je projekte u vrijednosti od 56 milijuna eura (tablicu kojih dostavljamo u prilogu).

Iza svih razvojnih odluka uz Općinskog načelnika stoji Općinsko vijeće koje je sve potrebne odluke donijele jednoglasno, a među njima i Prostorni plan Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/02, 3/06, 2/14, 3/15, 2/17, 13/18, 10/19, 03/20, 2/21, 8/22 i Plan razvoja općine za razdoblje 2021.-2027. na temelju koncepta „Pametna Općina“ (kojeg je izradio ekonomski stručnjak Damir Nowotny) iz studenog 2021. godine, sve u cilju podizanja javnih prihoda kako bismo pokrili velike izdatke koje iziskuju navedeni projekti. Glede postavljanja sjenila za hlad za ugostiteljski objekt, podnesen je zahtjev Konzervatorskom odjelu u Zadru za posebne uvjete prije zaprimanja rješenja o privremenoj obustavi radova.

Sa zadovoljstvom ćemo surađivati sa svim državnim institucijama kako bi razjasnili ovaj konstruirani medijski linč pokrenut zbog privatnih interesa.

Općina Sveti Filip i Jakov


REDNI BROJNAZIV PROJEKTASUFINANCIRANO OD STRANEUKUPAN PRORAČUN PROJEKTA
1Izgradnja nerazvrstane ceste KRČ u TurnjuAPPRRR – EU + RH618.316,11 €
2Izgradnja dječjeg vrtića CVITIĆ u TurnjuAPPRRR – EU + RH1.186.518,09 €
3Izgradnja i opremanje RECIKLAŽNOG DVORIŠTA Općine Sveti Filip i JakovFZOEU – EU + RH393.862,20 €
4Uređenje plaže Morovićka u Turnju – kapitalni projekt FAZA 1MINISTARSTVO TURIZMA – RH170.952,09 €
5Uređenje plaže Morovićka u Turnju, FAZA 2MINISTARSTVO TURIZMA – RH149.401,09 €
7Digitalizacija kino dvorane u Sv. Filip i Jakovu – 2018MINISTARSTVO KULTURE – RH53.967,08 €
8Opremanje kino dvorane Sv. Filip i Jakovu 2019 – stoliceMINISTARSTVO KULTURE – RH32.998,21 €
9Opremanje kino dvorane Sv. Filip i Jakovu 2020 – klimatizacijaMINISTARSTVO KULTURE – RH29.860,97 €
10PROJEKT KINO – Centar za Kulturu, INovaciju i ObrazovanjeMINISTARSTVO KULTURE – EU + RH, Nositelj Udruga U pokretu278.680,74 €
11Zaželi – Sv. Filip i JakovHZZ – EU + RH121.833,22 €
12Modernizacija javne rasvjete Općine Sveti Filip i Jakov 2017.MRRFEU – RH33.088,63 €
13Modernizacija javne rasvjete Općine Sveti Filip i Jakov 2018.MRRFEU – RH32.296,77 €
14Sanacija Kule Fortica na otoku BabcuMINISTARSTVO KULTURE – RH12.831,46 €
15Izgradnja nerazvrstane ceste MEĐINE 2018.MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA – RH81.819,73 €
16II. Faza kanalizacijskog sustava Sv. Filip i JakovAPPRRR – EU + RH1.194.505,28 €
17Ugradnja kose stubišne platforme na plaži kod Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i JakovZADARSKA ŽUPANIJA22.164,71 €
18Izgradnja vodoopskrbne mreže Raštane Gornje – Tičevo – ViterinciHRVATSKE VODE – EU + RH269.595,76 €
19Ribarska manifestacija Gušti moraLAGUR LOSTURA – EU + RH13.962,14 €
20Ribarska večer Sv. Filip i JakovLAGUR LOSTURA – EU + RH3.252,84 €
21Adaptacija sanitarnih čvorova Dječji vrtić Cvit Sv. Filip i JakovMINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU – RH24.313,99 €
22Projekt razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Općina Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Galovac i ŠkabrnjaMRRFEU – EU + RH1.904.266,58 €
23IZGRADNJA NOGOSTUPA U NASELJU RAŠTANE DONJEŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE150.773,94 €
24Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže naselja Rabatin u Svetom Filip i JakovuNositelj Komunalac954.998,76 €
25Izgradnja nogostupa u naselju SikovoŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE41.667,00 €
26Izgradnja biciklističke staze uz državnu cestu oznake DC8 između mjesta Sv. Petar i TuranjHRVATSKE CESTE488.478,26 €
27Igralište malih sportova kod Vile Donat u Sv. Filip i JakovuILIRIJA D.D.117.133,15 €
28Uređenje parkinga kod Đardina u Sv. Filip i JakovuUDRUGA NAPREDAK108.832,70 €
29Uređenje dječjeg vrtića u Raštanima Gornjim 71.124,83 €
30Reflektori NK Nova Zora 72.997,54 €
31Izgradnja nadstrešnice za vozila i strojeve u vlasništvu Općine 92.905,97 €
32Proširenje groblja u naselju Sveti Petar (I. i II. faza) 172.539,65 €
33Uređenje novoformiranog puta do škole 69.452,12 €
34Uređenje šetnice uz plažu Morovićka 89.160,53 €
35Izgradnja nogostupa uz nerazvrstanu cestu u naselju Sikovo (do škole) 21.471,90 €
36Popločenje Ulice Kontrata u Turnju 48.443,83 €
37Izgradnja sanitarnog čvora na plaži Iza Banja 66.422,46 €
38Izgradnja oborinske odvodnje u Ulici Senjskih uskoka u Sv. Filip i Jakovu 69.679,47 €
39Nadstrešnica na tržnici 69.042,67 €
40Uređenje groblja u Raštanima Donjim s izgradnjom križa 53.089,12 €
41Aglomeracija Biograd – sustav vodovoda i odvodnje (za područje Općine Sveti Filip i Jakov)HRVATSKE VODE – EU + RH (nositelj Komunalac d.o.o.)26.544.561,68 €
42Izgradnja i opremanje Centra za starije osobeNPOO8.064.571,72 €
43Interpretacijski centar klapskog pjevanja Kuća na vr’ selaNPOO2.712.340,00 €
44Razvoj širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i ŠkabrnjaNositelj Općina Sukošan4.751.246,35 €
45Uređenje plaže Morovićka u Turnju – FAZA 3MMPI146.206,98 €
46Obnova kule Babac i popratni turistički sadržajiMRRFEU57.734,29 €
47Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Cvitić u naselju TuranjMinistarstvo znanosti i obrazovanja168.425,24 €
48Nabava polupodzemnih spremnikaFZOEU35.835,16 €
49Izrada projektne dokumentacije za Izgradnju i opremanje DV CVIT u Sv. Filip i JakovuMRRFEU80.297,30 €
50Izgradnja grobnica na mjesnom groblju u naselju TuranjMPGI57.007,48 €
51Projekt Dječje igralište DV CVITIĆ – Turanj 9.224,24 €
52Zaželi – Sveti Filip i Jakov, faza 3Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar, Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru i Udruga za poticanje zapošljavanja “Centar za obuku Sv. Filip i Jakov57.999,87 €
53Rekonstrukcija ispraćajne dvorane u Svetom Filip i JakovuEU+RH99.132,20 €
54GUŠTI MORA 2021.EU i RH, FLAG LOSTURA13.962,14 €
55GUŠTI MORA 2022.EU i RH, FLAG LOSTURA18.422,92 €
56Nabava teretnog vozila s podiznom platformom putem operativnog leasingaJavna nabava – Općina Sv. Filip i Jakov84.977,68 €
57Uređenje plaže Morovička u turnju, 3. fazaJavna nabava – Općina Sv. Filip i Jakov146.206,98 €
58Nabava održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2021- 2024. godinaJavna nabava – Općina Sv. Filip i Jakov387.516,59 €
59Radovi sanacije kolnika i nogostupa lokalne ceste oznake LC 63139Javna nabava – Općina Sv. Filip i Jakov544.401,42 €
60NABAVA USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PODUZETNIČKOG AKCELERATORAJavna nabava – Općina Sv. Filip i Jakov80.000,00 €
61Program društveno poticajne izgradnje (POS)RH2.200.000,00 €
  UKUPNO:55.646.771,83 €

FOTOGALERIJA

Skoči do alatne trake