Utorak, 23 srpnja, 2024

[PONUDE ZA SMJEŠTAJ IZBJEGLIH IZ UKRAJINE] Zainteresirani vlasnici smještajnih kapaciteta mogu prijaviti ponudu i u Turističko-informativnom centru u Svetom Filip i Jakovu

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju:

Na temelju točke VI. stavka 2. Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju („Narodne novine“ broj 37/22), Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti:

dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

Poziv se odnosi na:
• vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
• vlasnike stambenih jedinica koji su po načelu solidarnosti već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će mjesno nadležne službe civilne zaštite.

Obrazac za prijavu i potvrda stožera jedinice lokalne samouprave su sastavni dio Javnog poziva.

Ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu [email protected].

Svi potrebni obrasci se mogu podignuti i popunjeni predati u Turističko-informativni centar u Sv. Filip i Jakovu od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 – 14,00 sati.
Nakon zaprimljenih zahtjeva, u najkraćem mogućem roku Stožer civilne zaštite općine Sv. Filip i Jakov provest će neposredni nadzor stambene jedinice i utvrditi vjerodostojnost ponude i prema tome izdati Potvrdu o nadzoru stambene jedinice te je dostaviti Ravnateljstvu Civilne zaštite MUP-a RH.


Prilozi:

– Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju – PREUZIMI (PDF)

– Obrazac – ponuda smještaja za raseljene osobe – PREUZMI (PDF)


Skoči do alatne trake