Petak, 19 travnja, 2024

[SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAKOŠTANE] Solarna elektrana na Vlakama, UPU za luku Vrgada, širi se Servisna zona Pakoštane

Uz posebne epidemiološke mjere, pod predsjedanjem zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Pakoštane Marina Barešića (HDZ), održana je dvadeseta sjednica, posljednja u ovom sazivu, Općinskog vijeća Općine Pakoštane na kojoj je od trinaestero vijećnika nazočilo devetero: Stipe Vulin (HDZ), Mladenko Čirjak (HDZ)Lucija Lokin (HDZ), Domagoj Juričin (HDZ), Miroslav Tokić (HDZ), Luka Vulin (HSP AS), Mario Đodan (HSP-AS), Irena Andrić (HNS) te Marin Barešić (HDZ). Izostali su Slavko Maksan (HSS), Božidar Lokin (HSP AS), Dorijan Kazija (HNS) te Mile Jurić (HNS).

Prihvaćena je odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Sjeverne luke na otoku Vrgadi. Prema riječima načelnika Općine Pakoštane Milivoja Kurtova (HDZ), nakon usvajanja ovog plana uređenja, slijedi ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dogradnju i uređenje postojeće luke koja će nakon izgradnje novog lukobrana bit zaštićena od bure uz povećanje broja vezova te produbljivanje akvatorija. Radovi bi trebali biti završeni za oko dvije godine. Unutar luke planira se prihvat plovila u javnom pomorskom prijevozu, plovila za privremeni prijevoz putnika, jahti i plovila u nautičkom turizmu, ribarskih plovila uz iskrcajno mjesto te teretnih i ostalih plovila.

Milivoj Kurtov, općinski načelnik

Nadalje, usvojena je odluka o izradi petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane.
– Razlozi donošenje su usklađenje sa zahtjevima nadležnih tijela i institucija, izmjena odnosno širenje građevinskog područja, prenamjena zone pomoćnih gospodarskih objekata izvan građevinskog područja naselja u zonu proizvodne namjene izvan građevinskog područja, određenje uvjeta za sustav javne odvodnje otoka Vrgada te proširenje poslovne zone u Pakoštanima. – obrazložio je Milivoj Kurtov.
Uklonit će se dalekovod električne energije Pakoštane-Biograd na Moru te u budućnosti izgraditi podzemni vod što će otvoriti mogućnost proširenja Servisne zone Pakoštane za oko deset manjih zemljišta veličine do tisuću i petsto četvornih metara, dodao je Kurtov.

Prihvaćena je odluka o izradi izmjena i dopuna UPU-a za područje Malenica u Dragama. Ovom odlukom izmijenit će se granice lučkog području i otvoriti mogućnost gospodarenja prostorom predviđenim za buduće koncesije javnih površina u novoj luci Drage.
Usvojena je odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Solarni park Vlake. Prostornim planom uređenja Općine Pakoštane uvrštena je mogućnost izgradnje solarnih elektrana na ukupnoj površini do 25 hektara na području Vlake između mjesta Vrana i Miranja Donjih. Tvrtka Neoen Renewables Croatia d.o.o., u vlasništvu najveće francuske tvrtke za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora Neoen, gradit će na predjelu Vlake fotonaponsku elektranu snage 62,5 megavata, a na površini od 105 hektara proizvodit će 100 gigavatsata električne energije godišnje.
Odlukom vijećnika ugostiteljski objekti i drugi poslovni subjekti kojima je privremeno obustavljen rad odlukom nacionalnog stožera civilne zaštite bit će oslobođeni ugovorene najamnine, zakupnine i komunalne naknade za prvo tromjesečje ove godine.

Prihvaćeno je izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Agencije Han Vrana za 2019. i 2020. godinu kao i program rada ove javne ustanove za 2021. godinu. Jedna od planiranih aktivnosti kroz ovu godinu, naglasio je ravnatelj Agencije Han Vrana Marko Meštrov, je realizacija projekta za Mjeru 3.1 pod nazivom „Stvaranje turističkih sadržaja povezanih s ribarstvom“.
– Kroz ovaj projekt želimo uspostaviti posjetiteljski interpretacijski centar povezan s ribarstvom i arheologijom. Dugoročni nam je cilj pretvoriti ga u zavičajni muzej pod upravom Javne ustanove Agencija Han Vrana.– rekao je Meštrov.
Ukupna vrijednost projekta je 2,18 milijuna kuna s PDV-om od čega je bespovratnih 1,75 milijuna kuna.


Skoči do alatne trake