Petak, 24 svibnja, 2024

[OPĆINA PAKOŠTANE] Objavljena odluka o mjerama sprječavanja virusa COVID-19; odgođeni javni događaji, ugostiteljski objekti do maksimalno 18 sati, trgovine prema uobičajenom rasporedu

Načelnik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov, dana 16. ožujka 2020. godine, donio je odluku o mjerama sprječavanja virusa COVID-19 na području Općine Pakoštane. Odluka stupa na snagu danom donošenja a traje do 30. ožujka 2020. godine. Odluku pročitajte nastavku:

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., – proč. tekst, 137/15. – ispr., 123/17. i 98/19.) članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07., 113/08., 43/09. i 130/17.) i članka 43. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“, broj 2/09., 3/09., 2/13. – proč. tekst, 1/14. i 2/18.), a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, Stožera civilne zaštite Zadarske županije te preporukama Stožera civilne zaštite Općine Pakoštane od 16. ožujka 2020. godine, općinski načelnik Općine Pakoštane donosi

Odluku o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19
na području Općine Pakoštane

I.

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Pakoštane te podizanja spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Općine Pakoštane, nalažem da se do 30. ožujka 2020. godine poštuju sljedeće mjere:

– odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kulturne priredbe i predstave i ostali javni skupovi,

– zatvaraju se svi zatvoreni sportski objekti u vlasništvu Općine Pakoštane ili u privatnom vlasništvu,

– preporučuje se građanima Općine Pakoštane da što manje koriste usluge Doma zdravlja Biograd na Moru te ostalih liječničkih ordinacija (izuzev prethodno potvrđenog termina u razdoblju trajanja predloženih mjera) radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze, a svoje liječnike mogu kontaktirati putem telefona, elektroničke pošte ili interneta,

– Dječji vrtić Gardelin Pakoštane vršit će prihvat djece roditelja o kojoj se tijekom dana nema tko brinuti (organizirat će se dežurstvo u vrtiću),

– rad sa strankama nadležnih službi Općine Pakoštane obavljat će se svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati putem telefona, pošte ili emaila (podaci dostupni na www.opcina-pakostane.hr, a na ulazu u upravnu zgradu u istom razdoblju organizirat će se dežurstvo radi obrade hitnih zahtjeva građana te za slučaj bilo kakvih drugih oblika pomoći,

– ugostiteljski objekti na području Općine Pakoštane registrirani za pripremu i usluživanje hrane i pića posluju u radnom vremenu najranije od 6,00 sati od najduže 18,00 sati,

– u objektima uslužnih djelatnosti (frizeri, kozmetičari i sl.), trgovinama i trgovačkim centrima preporučuje se međusobna udaljenost od najmanje jednog (1) metra te rad što većeg broja blagajni radi veće protočnosti,

– u svim gore navedenim javnim objektima također je potrebno pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju prostora, a na ulazima po mogućnosti postaviti dezinficijense za ruke,

– mole se svi građani Općine Pakoštane da prate obavijesti nacionalnih, županijskih i općinskog Stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije kao i da se pridržavaju uputa i preporuka koje se izdaju,

– također se mole građani da do daljnjeg ograniče svoje kretanje i da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Zadarske županije a pogotovo ne u inozemstvo,

– pozivaju se građani Općine Pakoštane koji su u proteklih 14 dana boravili u inozemstvu u poslovnih ili privatnih razloga ili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno u odgovorno te da se u skladu s preporukama struke telefonski putem jave dežurnom epidemiologu Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije na telefon 098 332 765 ili na službu 112.

II.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Pakoštane.

KLASA: 022-05/20-01/137
URBROJ: 2198/18-01-01/01-20-4
Pakoštane, 16. ožujka 2020. godine                          

OPĆINSKI NAČELNIK
Milivoj Kurtov


Skoči do alatne trake