Petak, 14 lipnja, 2024

[SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE PAKOŠTANE] Kreditno zaduženje za kapitalne projekte, naknada za razvoj za područje cijele općine, jednaki uvjeti gradnje na Kostelju

Pod predsjedanjem Slavka Maksana (HSS), održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Pakoštane na kojoj je od trinaestero vijećnika nazočilo jedanaestero: Domagoj Juričin (HDZ), Viktorija Stojanov (HDZ), Mladenko Čirjak (HDZ), Stipe Vulin (HDZ), Marin Barešić (HDZ), Lucija Lokin (HDZ), Irena Andrić (HNS), Luka Vulin (HSP-AS) te Božidar Lokin (HSP AS). Izostali su Matko Miočev (HNS), Mario Đodan (HSP-AS) i Dorijan Kazija (HNS).

Jednoglasno su prihvaćene odluke o dugoročnom zaduživanju Općine Pakoštane u iznosu od 6,5 milijuna kuna te, nastavno na ovaj prijedlog odluke, odluka o dopunama odluke o izvršenju proračuna Općine Pakoštane za ovu godinu. Razlozi podizanje kredita su realizacija kapitalnih projekata: kupnja zemljišta, izgradnja ulične rasvjete, izgradnja groblja, te izgradnja građevinskih objekata. Rok otplate je deset godina, efektivna kamatna stopa 1,11 posto, počeka nema, a dospijeće prve mjesečne rate je u svibnju sljedeće godine.

– Ugovor o zaduživanju moći će se potpisati nakon što se dobije suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Prema uputi Ministarstva financija, u odluci moraju stajati nazivi projekta a ne nazivi pozicija. – kazao je Milan Vulin, voditelj Referade za proračun, financije i javne potrebe.
Usvojena je odluka o naknadi za razvoj kojom se ona uvodi na područje cijele Općine Pakoštane za sve obveznike vodnih usluga.

– Ova naknada odnosi je na projekt razvoja sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracija Biograd – Pašman – Tkon u kojem sudjeluje pet jedinica lokalne samouprave: Biograd, Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Pašman i Tkon. Prva faza je ulaganje između 500 i 600 milijuna kuna i ovime bi se riješili svi vodoopskrbni problemi na području Općine Pakoštane. Izgradile bi se dvije vodospreme, jedna u Kakmi, druga u Dragama. Naš udio u ovom projektu je 10 posto, odnosno oko 50 milijuna kuna. – rekao je, između ostalog, načelnik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov (HDZ).

Jednoglasno je prihvaćena izmjena rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta hrvatskom ratnom vojnom invalidu Lujku Barešiću iz Draga. Na temelju ove odluke, Barešiću će se ustupiti u vlasništvo bez naknade građevinsko zemljište u Pakoštanima površine od 400 četvornih metara procijenjene vrijednosti od 354 tisuće kuna.
Usvojena je odluka o provedbi javnog natječaja za kupnju građevinskog zemljišta u naselju Drage. Iz razloga izgradnje puta i ostale javne infrastrukture, Općina Pakoštane kupit će zemljište u predjelu Dolac ukupne površine 290 četvornih metara po početnoj tržišnoj cijeni od 80,73 eura/m2 preračunato u kune.

Sjednica je zaključena usvajanjem odluke o ispravku tehničkih grešaka u grafičkom dijelu Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenje područja Kostelj u Pakoštanima. Naime, u kartografskom dijelu odluke koji se odnosi na način i uvjete gradnje stajala je manja katnost što je ispravljeno u veću: „Po+P+2“ to jest „podrum+prizemlje+dva kata“.

– Mislim da nemamo prvo ograničiti naše ljude u izgradnji veće kuće. Ne bi bilo korektno da ljudi ne mogu napraviti isto što i ja. Ja sam baš u toj četvrti i moja kuća ima podrum+prizemlje+2 kata. Na taj način stvaramo jednake uvjete da se ne bi dogodilo da je netko privilegiran u odnosu na drugog. – obrazložio je Kurtov.


Skoči do alatne trake