OGLAS

Pod predsjedanjem Slavka Maksana (HSS), održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Pakoštane na kojoj je od trinaestero vijećnika nazočilo jedanaestero: Domagoj Juričin (HDZ), Viktorija Stojanov (HDZ), Mladenko Čirjak (HDZ), Stipe Vulin (HDZ), Marin Barešić (HDZ), Lucija Lokin (HDZ), Irena Andrić (HNS), Luka Vulin (HSP-AS) te Božidar Lokin (HSP AS). Izostali su Matko Miočev (HNS), Mario Đodan (HSP-AS) i Dorijan Kazija (HNS).

Jednoglasno su prihvaćene odluke o dugoročnom zaduživanju Općine Pakoštane u iznosu od 6,5 milijuna kuna te, nastavno na ovaj prijedlog odluke, odluka o dopunama odluke o izvršenju proračuna Općine Pakoštane za ovu godinu. Razlozi podizanje kredita su realizacija kapitalnih projekata: kupnja zemljišta, izgradnja ulične rasvjete, izgradnja groblja, te izgradnja građevinskih objekata. Rok otplate je deset godina, efektivna kamatna stopa 1,11 posto, počeka nema, a dospijeće prve mjesečne rate je u svibnju sljedeće godine.

– Ugovor o zaduživanju moći će se potpisati nakon što se dobije suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Prema uputi Ministarstva financija, u odluci moraju stajati nazivi projekta a ne nazivi pozicija. – kazao je Milan Vulin, voditelj Referade za proračun, financije i javne potrebe.
Usvojena je odluka o naknadi za razvoj kojom se ona uvodi na područje cijele Općine Pakoštane za sve obveznike vodnih usluga.

– Ova naknada odnosi je na projekt razvoja sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracija Biograd – Pašman – Tkon u kojem sudjeluje pet jedinica lokalne samouprave: Biograd, Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Pašman i Tkon. Prva faza je ulaganje između 500 i 600 milijuna kuna i ovime bi se riješili svi vodoopskrbni problemi na području Općine Pakoštane. Izgradile bi se dvije vodospreme, jedna u Kakmi, druga u Dragama. Naš udio u ovom projektu je 10 posto, odnosno oko 50 milijuna kuna. – rekao je, između ostalog, načelnik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov (HDZ).

Jednoglasno je prihvaćena izmjena rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta hrvatskom ratnom vojnom invalidu Lujku Barešiću iz Draga. Na temelju ove odluke, Barešiću će se ustupiti u vlasništvo bez naknade građevinsko zemljište u Pakoštanima površine od 400 četvornih metara procijenjene vrijednosti od 354 tisuće kuna.
Usvojena je odluka o provedbi javnog natječaja za kupnju građevinskog zemljišta u naselju Drage. Iz razloga izgradnje puta i ostale javne infrastrukture, Općina Pakoštane kupit će zemljište u predjelu Dolac ukupne površine 290 četvornih metara po početnoj tržišnoj cijeni od 80,73 eura/m2 preračunato u kune.

Sjednica je zaključena usvajanjem odluke o ispravku tehničkih grešaka u grafičkom dijelu Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenje područja Kostelj u Pakoštanima. Naime, u kartografskom dijelu odluke koji se odnosi na način i uvjete gradnje stajala je manja katnost što je ispravljeno u veću: „Po+P+2“ to jest „podrum+prizemlje+dva kata“.

– Mislim da nemamo prvo ograničiti naše ljude u izgradnji veće kuće. Ne bi bilo korektno da ljudi ne mogu napraviti isto što i ja. Ja sam baš u toj četvrti i moja kuća ima podrum+prizemlje+2 kata. Na taj način stvaramo jednake uvjete da se ne bi dogodilo da je netko privilegiran u odnosu na drugog. – obrazložio je Kurtov.


OGLAS

ODGOVORI:

Please enter your comment!
Please enter your name here