Petak, 19 travnja, 2024

Sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda: Ostvareno 13 posto planiranog proračuna, uvodi se videonadzor na javnim površinama

Pod predsjedanjem predsjednika Vijeća Tončija Šangulina (HDZ), održana je deseta sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru na kojoj je od petnaestero vijećnika nazočilo deset: Ivana Stamičar (HDZ), Ante Fuzul (MODES), Ivica Kapitanović (HDZ), Angela Šarić Lončar (HDZ), Nikoleta Mustapić (HDZ), Slavica Jeličić (SDP), Marija Zrilić (HDZ), Marko Jurić (HSU), Ratko Krstinić (SDP) te Tonči Šangulin (HDZ). Izostali su Antoni Rudić (Nezavisna lista Antoni Rudić), Leo Zorica (Nezavisna lista Antoni Rudić), Toni Bogdanić (HDZ), Krsto Milačić (MODES) te Josipa Pribilović (HDZ). Uz ostale, sjednici je nazočio i zamjenik župana Zadarske županije Šime Mršić (HDZ).

Usvojeno je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Biograda za prvo polugodište ove godine. U prvom dijelu godine ostvareno je nešto više od 13 posto od planiranog iznosa ukupnog prihoda i primitaka, odnosno, približno 25,8 milijuna kuna od planiranih približno 176,8 milijuna. Razlozi proizlaze od niže ostvarenih prihoda od prodaje zemljišta, komunalnog doprinosa i pomoći iz drugih proračuna. Gradonačelnik Ivan Knez (HDZ) pravdao je projekte sufinancirane iz EU izvora, Centar za održivi aktivni turizam BioSfera, Poduzetnički inkubator Biograd na Moru, Turističko-informativni centar Biograd na Moru, Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru, problemima tvrtki u građevinskom sektoru na razini cijele države. Tako se na natječaj za izvođenje radova obnove zgrade stare škole u kojoj će biti smješten centar BioSfera nijedna kompetentna tvrtka nije javila dok je izabrana tvrtka izvođač radova gradnje novog Centra za socijalnu skrbi na Kosi u međuvremenu propala.

Slavica Jeličić (SDP) kazala je kako je ostvarenje proračuna od 13 posto „prestrašno“ te „da se ulazi u velik broj investicija a ne završi se nijedna.“ Isto tako prigovorila je na već utrošenu proračunsku zalihu za ovu godinu u iznosu od 200 tisuća kuna. U izvješću stoji da su sredstva utrošena, između ostalog, za pomoć u organizaciji izborne nastave talijanskog jezika u osnovnoj školi, za pomoć tiskanju više knjiga, organizaciji sportskih turnira, kulturno-umjetničkih manifestacija, znanstveno-stručnih skupova, za rad klimatološke postaje, stručno usavršavanje profesora matematike u srednjoj školi i tako dalje.
Prihvaćene su izmjene i dopune odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, konkretno, prostori zgrada stare škole i Centra za socijalnu skrb. Ovime izmjenama, ako se radi o davanju na uporabu fizičkim i pravnim osobama  radi realizacije projekata financiranih iz EU fondova, u ovom slučaju Centra za održivi aktivni turizam BioSfera te Turističko-informativni centar Biograd na Moru, može se produžiti trajanje korištenja i na rok do trideset godina.

S ciljem ispravka i na prijedlog građana, usvojene su izmjene odluke o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na subvenciju troškova boravka djece u biogradskom dječjem vrtiću koja stupa na snagu od osmog dana objave u Službenom glasniku Grada Biograda na Moru a primjenjuje se od 1. rujna 2019. godine. Ovime su precizno utvrđeni rokovi podnošenja zahtjeva radi izbjegavanja eventualnih dvojbi roditelja-korisnika koji imaju prebivalište u gradu Biogradu i pripadaju kategoriji obitelji s dvoje ili više djece predškolske dobi.
Prihvaćena je odluka o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama s ciljem pružanja više razine ljudi i imovine. Praćenje javnih površina putem sustava videonadzora provodit će se radi sprječavanja oštećenja komunalne opreme i zaštićenih kulturno-povijesnih objekata, prometnih i komunalnih prekršaja, remećenja javnog reda i mira, opasnosti od požara i drugih nezgoda, nadzora nad javnim okupljanjima, počinjenja kaznenih djela i prekršaja te podizanja opće sigurnosti.
– Cilj nam je kamerama pokriti cijelo područje grada, znate i sami da na plažama Soline i Dražica imamo na godišnjoj razini oko 300 tisuća štete. I policija je uključena u ovaj projekt te s njima surađujemo kao i s izrađivačem. Ići ćemo po fazama i ono što bi bilo najbolje za nas je da ne zapošljavamo nove ljude jer to sve košta. – rekao je Knez dodavši kako će se prostorija s monitorima za praćenje smjestit u zgradi Javne vatrogasne postrojbe Biograd.
Prihvaćena je odluka o poništenju odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina odnosno građevinskog zemljišta na Grandi zapadno od srednje škole. Kako je pojasnio Knez, ovo se čini isključivo radi brže i jednostavnije kupoprodajne procedure. Podsjetimo, kupoprodajna cijena četvornog metra ponuđena je u iznosu od 210,00 eura a novi natječaj bit ponovno objavljen za oko mjesec do dva.
Izabran je najpovoljniji ponuditelj radi osnivanja prava građenja na nekretninama u Poslovnoj zoni (K2)  ukupne površine osamdeset četvornih metara s ciljem izgradnje poslovnog objekta. Radi se tvrtki Zadarska pivovara d.o.o. iz Zadra a ukupni godišnji ponuđeni iznos naknade iznosi približno 2 tisuće kuna.

Grad Biograd na Moru sudjelovat će u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika Hotel Biograd, putnička agencija d.o.o. u stečaju. Tržišna vrijednost nekretnina je približno 5,2 milijuna kuna prema procjeni sudskog vještaka. Kako Grad Biograd na Moru planira izmještanje autobusnog kolodvora i tvrtke Komunalac iz sadašnje zgrade u koju se planira smjestiti muzej, gradonačelnika se ovlašćuje da u ovom postupku može predati ponudu za kupnju. Navedene nekretnine, prema urbanističkom planu uređenja, nalaze se u prostoru obuhvata jedinstvene zone trgovačke namjene K2, autobusnog kolodvora K5 te sportske namjene R.
Prihvaćena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd površine 2.150 četvornih metara. Kupac je tvrtka Didov škver j.d.o.o. iz Biograda na Moru. Ponuđena cijena iznosi 215 tisuća kuna i bit će podmirena, prema modelu B, u tri jednake rate i planirana investicija je izgradnja objekta za proizvodnju brodica i brodske opreme te održavanje plovila.
Gradsko vijeće primilo je na znanje izvješće o poslovanju gradske komunalne tvrtke Bošana d.o.o. za 2017. godinu.
– Zadovoljan sam što je tvrtka poslovala pozitivno. Da li može bolje, to je uvijek ono što bi bilo kad bi bilo. Mogu se pohvaliti da zadnjih nekoliko godina ostvarujemo dobit i da smo jedna od rijetkih tvrtki na našem području koja djelatnicima isplaćuje trinaestu plaću. – rekao direktor Bošane Krunoslav Pešić.
Sjednica je završena zaključcima u svezi s godišnjim izvješćem o radu Dječjeg vrtića Biograda za pedagošku 2017./2018. godinu te o davanju mišljenja na prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Biograd. Prema prijedlogu upravnog vijeća vrtića u sastavu Ivan Čupić, Sanja Birkić, Drina Bešenić, Ana Đinđić i Ana Došen te poslije provedenog natječaja, ravnateljicom na četiri godine je ponovno imenovana Esma Brzić.


 

Skoči do alatne trake