Četvrtak, 18 srpnja, 2024

Pokazno-terenska vježba „Požar u školi“ Pakoštane 2018. uspješno realizirana: „Ozlijeđeni“ domar „zbrinut“, djeca i osoblje „evakuirani“

U organizaciji Općine Pakoštane i suorganizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje-Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar, u Osnovnoj školi Pakoštane održana je pokazno-terenska vježba sustava civilne zaštite pod nazivom „Požar u školi“ Pakoštane.
U vježbi s ciljem uvježbavanja, provjere i podizanja razine spremnosti operativnih snaga u slučaju požara, sudjelovali su članovi Stožera civilne zaštite Općine Pakoštane na čelu s načelnikom stožera Mladenkom Čirjakom, Državna uprava za zaštitu i spašavanje-Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar, učenici i djelatnici Osnovne škole Pakoštane, djelatnici Općine Pakoštane, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pakoštane-Vrgada-Vrana, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drage, Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na  Moru, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije-Ispostava Biograd na Moru te Policijska uprava Zadarska-Policijska postaja Biograd na Moru.

– Naša intencija je živjeti mirno i sigurno, djecu slati u školu sa spoznajom da netko vodi brigu o njima, o najmlađoj populaciji. Ovo treba biti sukus svakog civiliziranog društva i želja nam je to prenijeti s generacije na generaciju. Često se kod nas provlače teze da smo mi „majstori improvizacije“ međutim ta improvizacija često nas može odvesti na krivi put, netko odgovarati ili ne daj Bože nastradati. Postoje različiti planovi koji nas, recimo to tako, prisiljavaju da vježbe moramo napraviti, a ne napraviti plan i vježbe evakuacije škole je u najmanju ruku pogubno, bilo u moralnom ili materijalnom ili po život opasno. Iz tih razloga provodi se ova vježba koja postiže rutinu operativnih snaga zaštite i spašavanja kojeg smo svi dio. – rekao je na početku Miroslav Andrić, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove DUZS-a-Područnog ureda Zadar.

Četrdesetpetominutna vježba započela je simulacijom požara na školskoj zgradi nakon čega je domar Šime Maksan pozvao jedinstveni europski broj za hitne službe 112. Učenici u pratnji učitelja u roku tri minute bivaju evakuirani iz požarom zahvaćene zgrade na školsko igralište. Županijski centar 112 poziva sve žurne službe: prvi na mjesto nesreće dolaze vatrogasci DVD-a Pakoštane-Vrgada-Vrana, a vrlo brzo i pripadnici policije koji osiguravaju prostor nesreće te djelatnici hitne medicinske pomoći. Nakon prebrojavanja učenika i osoblja ravnatelj škole Andrija Vanjak „obavještava“ zapovjednika vatrogasaca koodinatora na lokaciji Željka Barešića da nedostaje domar. U požaru „stradava“ drugi domar Dragutin Lokin kojeg, nakon pružene prve pomoći, onesviještenog na nosilima iznose vatrogasci nakon čega mu prvu pomoć pružaju djelatnici hitne medicinske pomoći i prevoze u zdravstvenu ustanovu. Usporedo s navedenim, članovi Crvenog križa poduzimaju mjere zbrinjavanja i psihološke pomoći učenicima i djelatnicima.

U međuvremenu, vatrogascima pristiže pojačanje: pripadnici drugog DVD-a na području Općine Pakoštane – DVD Drage. Nakon uspješno ugašenog požara, zvučni signal, u ovom slučaju školsko zvono označilo je završetak opasnosti te je učenicima i djelatnicima omogućen siguran povratak u školsku zgradu. Komunikacijom između koordinatora na terenu, načelnika stožera i Županijskog centra 112 o završenim aktivnostima, vježba je uspješno privedena kraju.
Siniša Filipović, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar DUZS-a, kazao je kako prema novom Zakonu o sustavu civilne zaštite nositelj i organizator ovakvih vježbi nije više DUZS već jedinica lokalne samouprave.

– Ovo je novi način plan i provedbe vježbi za kojeg mislim da je puno bolji od prijašnjeg. Mi smo tu da pružimo pomoć kako bi to bilo na visokoj razini. Nakon ove vježbe, Općina je osposobljena samostalno obaviti i veću vježbu od ove. Ova vježba jako je bitna jer uči djecu preventivnom ponašanju kako bi u slučaju nesreće znali kako postupati kao i njihovi učitelji. – naglasio je Filipović.
Ovom vježbom Općina Pakoštana realizira plan vježbi civilne zaštite sukladno planu vježbi, odnosno, uvježbava se angažman koordinatora događaja na lokaciji, aktiviranje Stožera civilne zaštite, uspostava prijenosa informacija i donošenje odluka o angažiranju operativnih snaga.
Osnovna škola Pakoštane uvježbava zakonom propisanu evakuaciju učenika i osoblja dok je DUZS-Područni ured za zaštitu i spašavanje realizirao jednu od planiranih vježbi za ovu godinu sukladno potrebama na području Zadarske županije. 

Skoči do alatne trake