Petak, 14 lipnja, 2024

Grad Biograd na Moru osnovnoj školi osigurao dva Play Attention uređaja za jačanje koncentracije i smanjivanje impulzivnosti

Grad Biograd na Moru financirat će uporabu dva uređaja Play Attention namijenjenih učenicima Osnovne škole Biograd na Moru, a koji uz pomoć biofeedback tehnologije omogućavaju treniranje pažnje, odnosno jačanje koncentracije, lakše ignoriranje ometajućih sadržaja i bolju kontrolu unutarnjih impulsa i emocija.

Biofeedback tehnologija, odnosno sustav učenja Play Attention, pomoći će učenicima kod kojih se javlja poremećaj pozornosti i hiperaktivnost (ADHD). Uzrok ADHD-a je i danas nepoznat te se mnogi roditelji često pitaju gdje su pogriješili u odgoju, međutim, oni nisu uzrok takvog djetetova ponašanja. Danas se smatra kako je uzrok ovog poremećaja biološki a ne razvojni, odnosno, genetsko naslijeđe iako još nije pronađen odgovarajući gen koji bio mogao biti uzrok.

– ADHD je najčešći poremećaj kod školske djece, do osam posto školske djece ima taj poremećaj. Problem je u njihovoj slabijoj koncentraciji i impulzivnosti koja je kod njih puno izraženija. Simptomi su toliko izraženi da djeca ne mogu normalno funkcionirati u okruženju. – rekao nam je Marko Ferek, predsjednik udruge za razumijevanje ADHD-a „Buđenje“.
Osnovna škola Biograd na Moru prva je škola u Hrvatskoj kojoj će na raspolaganju biti čak dva ovakva uređaja. Do sada deset osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj koristi Play Attention uređaj: više škola u Zagrebu, Karlovcu, Rijeci, Kastvu, Novom Marofu, Visokom u Varaždinskoj županiji, Đakovu te kao jedanaesti – Biograd na Moru.

– Play Attention je biofeedback uređaj koji čita funkcije tijela, drugim riječima, to je uređaj koji može očitati naš intenzitet koncentracije. Za vrijeme igranja videoigrica upravljamo određenim komponentama igrice putem svoje koncentracije. Ako želimo osvojiti više bodova, onda moramo biti usredotočeniji i, razumljivo, ako smo manje koncentrirani, osvojit ćemo manje. Na taj način možemo doslovno izvježbati našu koncentraciju. Koncentracija je kao mišić: ako je treniramo često, ona će biti bolja. – pojasnio je Ferek te dodao kako jedan uređaj vrijedi 25 tisuća kuna.

Play Attention u školama omogućava učenicima s teškoćama u učenju izravan i besplatan pristup tretmanima kakve takva djeca trebaju, što ubrzava pa čak i anulira cijeli postupak uočavanja problema, slanja djeteta na obradu, postavljanje dijagnoze a zatim i slanje na neki oblik terapije. Ovaj uređaj ne koristi se samo u školama već i u klinikama, poliklinikama, na fakultetima te u raznim udrugama.
– Ovaj uređaj pomaže općenito svima, ne samo učenicima. Djeca nakon tretmana su puno više produktivnija, motiviranija, lakše mogu ignorirati ometajuće sadržaje, produljuje se vrijeme njihovog kapaciteta pisanja zadaće ili čitanja. Isto tako, može se smanjiti i impulzivnost kod djece jer im tretman omogućava stvaranje bolje kontrole nad svojim emocijama. – dodao je Ferek.
Play Attention tretman u biogradskoj osnovnoj školi provodit će se, prema preporuci udruge „Buđenje“, dva puta tjedno. Jedan tretman traje 30 minuta. Uređaj se sastoji od narukvice koja se postavlja na ruku ili nogu te od programa koji sadrži zanimljive videoigrice. Narukvica šalje podatke o moždanoj aktivnosti u igricu i na taj način dijete svojom pažnjom i koncentracijom na zadatak u potpunosti kontrolira tijek igrice. Na primjer, u Memory igri kartice korisnik otvara i okreće mislima. Nakon završetka igrice, program daje povratnu informaciju o razini djetetove pažnje. 

Skoči do alatne trake