Četvrtak, 23 svibnja, 2024

Sjednica Općinskog vijeća Općine Pakoštane: Prvi rebalans, obrt „Loši“ ponovno koncesionar, osnovan Zavičajni muzej općine Pakoštane

Općinsko vijeće Općine Pakoštane, pod predsjedanjem Slavka Maksana (HSS), održalo je šestu sjednicu na kojoj je nazočilo devetero vijećnika, Slavko Maksan (HSS), Lucija Lokin (HDZ), Viktorija Rogić (HDZ), Mladenko Čirjak (HDZ), Domagoj Juričin (HDZ), Stipe Vulin (HDZ), Marin Barešić (HDZ), Irena Andrić (HNS) i Luka Vulin (HSP-AS), a izostali su Božidar Lokin (HSP AS), Mario Đodan (HSP-AS), Dorijan Kazija (HNS) i Matko Miočev (HNS).

Usvojeno je izvješće o radu općinskog načelnika za drugu polovicu prošle godine pri čemu je načelnik općine Milivoj Kurtov (HDZ) istaknuo, između navedenih projekata i aktivnosti u izvješću, 100-postotno sufinanciranje izgradnje Ulice Jakova Gotovca, odnosno istočnog ulaza u Pakoštane, od strane APPRR-a u iznosu od približno 1,35 milijuna kuna te najavio početak radova nakon turističke sezone. Isto tako, naveo je da se tijekom kolovoza očekuje odgovor od Agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta EU za izgradnju infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Pakoštane u iznosu od 4,5 milijuna kuna.

Realizirana je i energetska obnova upravne zgrade Općine Pakoštane, odnosno obnovljeni su prozori i krov, pri čemu je Ministarstvo regionalnog razvoja i projekata EU sudjelovalo s iznosom od 300 tisuća, a Općina Pakoštane s približno 101 tisuća kuna. Između ostalog, zaključen je ugovor o izgradnji javne rasvjete na šetnici Pakoštane-Drage, od Komunalca naručena je izgradnja produžetka uličnog cjevovoda u Ulici Alojzija Stepinca u Pakoštanima, realiziran je projekt betoniranja puteva na otoku Vrgadi sufinanciranog od Ministarstva regionalnog razvoja i projekata EU, naručena je izrada idejnog projekta radi 2. izmjena i dopuna lokacijske dozvole za luku Dugovača u Dragama, zaključen je ugovor između Državne geodetske uprave Zagreb i Geodetskog zavoda Split o javnim uslugama obavljanja geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina za k.o. Pakoštane i tako dalje.

Prihvaćen je prvi ovogodišnji rebalans općinskog proračuna kojim se njegov iznos smanjuje za približno 4,49 milijuna kuna. Razlog tome, obrazložio je voditelj Referade za proračun, financije i javne potrebe Milan Vulin, što se nije uspjelo dobiti nešto više od 6 milijuna kuna za gradnju novog groblja u Pakoštanima dok su povećani planirani rashodi u onim dijelovima gdje su nastali veći troškovi kao što su, između ostalih, naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, donacija za Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd na Moru, rashodi prema FINA-i i rashodi po sudskim presudama. Nadalje, smanjene su dvije stavke za izgradnju groblja od 6,2 milijuna, povećana je stavka protupožarni putevi za 500 tisuća kuna, zatim ostale usluge-održavanje plaže povećano je za 200 tisuća kuna, multimedijalno opremanje Maškovića hana za 64 tisuće kuna, povećana je kapitalna pomoć Komunalcu za izgradnju kanalizacije i vodovodizaciju u Pakoštanima i Dragama za 100 tisuća kuna i tako dalje.

Prihvaćena je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Pakoštane. Radi se o prijevozničkom obrtu Loši iz Pakoštana, ugovor o koncesiji bit će sklopljen na pet godina, a korisnik koncesije platit će godišnju naknadu u iznosu od 50 tisuća kuna u dva obroka.

Usvojeno je financijsko izvješće za prošlu godinu trgovačkog društva Juština d.o.o. Isto tako, prihvaćena je odluka o imenovanju Marka Meštrova za ravnatelja Javne ustanove Agencija Han-Vrana sa sjedištem u Vrani na razdoblje od četiri godine.
Vijećnici su dali suglasnost za odluku o osnivanju Zavičajnog muzeja općine Pakoštane, a sjedište će u biti u Vrani u baštinskom hotelu Maškovića han.
Radi izgradnje puta javne namjene i uređenja komunalne infrastrukture, usvojena je odluka o provedbi javnog natječaja za kupnju građevinskog zemljišta u Pakoštanima i Drage. U Pakoštanima se radi o zemljištima katarske oznake 1856 i 1858 ukupne površine 824 četvorna metra po tržišnoj cijeni od 102,82 eura po četvornom metru dok u Dragama je riječ o katastarskoj čestici broj 3309 površine 163 četvorna metra po tržišnoj cijeni od 65 eura po četvornom metru.
Na kraju sjednice obznanjeni su ovogodišnji laureati u povodu obilježavanja Dana Općine Pakoštane. Priznanja Općine Pakoštane bit će uručena učeniku Osnovne škole Pakoštane Roku Piliću, svećeniku don Thomasu Vargasu te pjesnikinju Mirandi Čirjak. Nagradu Općine Pakoštane primit će DVD Drage i DVD Pakoštane-Vrgada-Vrana.


 

Skoči do alatne trake