Srijeda, 22 svibnja, 2024

Bespovratna sredstva za ruralni turizam i poljoprivredu: Potpore i do 100 posto ulaganja, sufinanciranje kroz nacionalne natječaje lakše

U Svetom Filip i Jakovu i Pakoštanima, u organizaciji LAG-a Laura, održana je prezentacija o bespovratnim sredstvima za ruralni turizam i poljoprivredu namijenjenim obrtima, tvrtkama i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Voditelj LAG-a Laura Ivan Čupić istakao je aktualni natječaj Ministarstva turizma „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ s ukupnim financijskim sredstvima od 24,6 milijuna kuna. Iznos sufinanciranja je od minimalnih 20 tisuća do maksimalnih 400 tisuća kuna, intenzitet potpore od 60 do 100 posto a prijavitelji mogu biti trgovačka društva, obrti zadruge ili OPG-ovi. Prijave se zaprimaju do 20. ožujka ove godine.
Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, za razvoj novih turističkih proizvoda, održivi razvoj, diversifikaciju ponude te korištenje novih tehnologija. Odnosi se na hotele, kampove, ostale ugostiteljske objekte kao što su, na primjer, hostel, studio apartman, apartman, soba ili objekt za robinzonski smještaj kao i na OPG koji pruža ugostiteljske ili turističke sadržaje.

Ivan Čupić

Nadalje, kroz ostale mjere dodjeljuju se financijska sredstva za razvoj posebnih oblika turizma kao što su cikloturizam, vidikovci, vježbališta, izletnički drveni brodovi tradicijske gradnje, paket aranžmani novih turističkih brodova i drugo. Zatim, Mjera C koja se odnosi na dostupnost i sigurnost a sredstva se mogu dodijeliti za ulaganje u web i mobilne aplikacije, prijevoz vode vodonoscem za ugostitelje na otocima, javno dostupnu defibrilaciju u ugostiteljskim objektima i tako dalje. Posljednja Mjera D u sklopu ovog natječaja potiče prepoznatljivost i odnosi se na hrvatske otočne proizvode: plasman otočnih proizvoda kroz turizam, opremanje prodajno-izložbenih prostora, paket aranžmani s temom „Hrvatski otočni proizvod“ i tako dalje.
Vrijedi istaknuti, prema ranije utvrđenoj definiciji kada je o potporama riječ, bilo iz nacionalnih, bilo iz EU fondova, ruralna područja su sva naselja s manje od 5 tisuća stanovnika.

Kroz natječaj „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ na raspolaganju je ukupno 187,8 milijuna kuna.
– Visina potpore po korisniku je 50 tisuća eura odnosno 375.575,00 kuna. Svoj projekt možete prijaviti do 23. travnja ove godine a svaki korisnik mora definirati nositelja diversificirane djelatnosti: za OPG nositelj ili član OPG-a, za obrt vlasnik ili suvlasnik obrta i za pravnu osobu odgovorna osoba zaposlena u pravnoj osobi. – rekao je Čupić.
Između ostalog, nositelj mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, minimalna ekonomska veličina je tisuću eura, pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenog za zadnje obračunsko razdoblje, a kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje izuzev umirovljenika.

Potpora se daje za nabavu roba, radova i usluga za novu djelatnost kao što je rekonstrukcija/opremanje objekta, kupnja zemljišta, nabava strojeva, opreme gospodarskog vozila. Za aktivnosti vezanu za gradnju, opremanje, rekonstrukciju, nabavu strojeva, opreme i vozila, iznos potpore je 70 posto, za troškove kupnje zemljišta ili objekta 10 posto koliko i za pripremu projektne dokumentacije.
Prihvatljivi sektori su sektor prerade, marketinga i izravne prodaje, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, sektor turizma i sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.
Mogući prijavitelji mogu biti jedino oni koji imaju prebivalište to jest sjedište na područjima svrstanih u turističke razrede C i D: Razred C su Vrgada, Ugrinić i Mrljane dok su razred D Benkovac, Galovac, Lišane Ostrovičke, Vrana, Polača, Stankovci, Debeljak, Gorica, Glavica, Sikovo, Raštane Gornje, Raštane Donje i Škabrnja.

Natječaj „Potpora mladim poljoprivrednicima“ cilja na poljoprivrednike od 18 do 40 godina starosti. Na raspolaganju je od 20 do 50 tisuća eura bespovratno po korisniku. Pritom ekonomska veličina OPG-a mora biti u rasponu od 8 do 49.999 eura te korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine. Prihvatljive aktivnosti odnose se na kupnju domaćih životinja, bilja, sjemena i sadnog materijala, za kupnju, gradnju i opremanje zatvorenih prostora, kupnju ili zakup zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme i tako dalje.
Na javni poziv Zadarske županije, kroz koji se može ostvariti potpora do maksimalno 40 tisuća kuna, mogu se javiti svi oni koji žele urediti i poboljšati kvalitetu poljoprivrednog zemljišta, pripremiti projektnu dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju objekata za proizvodnju i dokumentaciju za nacionalne i međunarodne fondove, razviti konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju, očuvati i proširiti stočni fond ili ostvariti potporu kroz niz još drugih sličnih mjera.

– Često ističem da je su natječaji ministarstava manje zahtjevni što se tiče dokumentacije koja se najčešće može prikupiti u nekoliko sati. Preporučujemo ovakve natječaje svima onima koji se ne mogu naći u europskim koji su zahtjevniji. – kazao je Čupić.
Sufinanciranje kroz ovaj javni poziv moguće je realizirati od 30 do 75 posto a mladi i ekološki certificirani poljoprivrednici ostvaruju dodatnih 20 posto.


 

Skoči do alatne trake