Nedjelja, 14 srpnja, 2024

Nastavak pete i šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru: Cilj do 2021. godine smanjiti udio biorazgradivog otpada u mješovitom, Šetalište Dražica preimenovano u Šetalište Mihe-Mihovila Klaića

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru dovršilo je petu sjednicu koja nije nastavljena zbog nedostatka kvoruma nakon napuštanja sjednice oporbenih vijećnika iz prosvjeda radi, prema njima, neprikladnog jutarnjeg termina sazivanja sjednice umjesto dosadašnjeg večernjeg.
Potom je održana šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru koja je sadržavala osamnaest točaka dnevnog reda. Ovoga puta sjednicama nisu nazočili vijećnici Krsto Milačić (MODES), Antoni Rudić (Nezavisna lista grupe birača Antoni Rudić) te Leo Zorica (Nezavisna lista grupe birača Antoni Rudić).

Većinom glasova prihvaćena je odluka o preimenovanju Šetališta Dražica u Šetalište Mihe-Mihovila Klaića. Predsjednik Odbora za određivanje imena ulica i trgova Nikola Tomić obrazložio je ovaj prijedlog Zavičajnog muzeja Biograd na Moru kazavši kako se o radi o istaknutom hrvatskom političaru zaslužnom za uređenje i pošumljavanje tada makadamskog puta kroz park-šumu Soline dodajući kako su ga tadašnji stanovnici Biograda krajem 19. stoljeća ili početkom 20.-og nazivali „Klaićev put“. Vijećnici Slavica Jeličić (SDP) i Ante Fuzul (MODES) nisu se složili s ovim prijedlogom smatrajući da ima i zaslužnijih pojedinaca koji bi trebali nositi nazive biogradskih ulica, odnosno da bi trebalo pričekati formiranje neke nove ulice.

U sklopu gradskog proračuna za 2018. za program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu planira se izdvojiti ukupno milijun i 298 tisuća kuna a za program na području kulture 3 milijuna 929 tisuća i 600 kuna.
Shodno Vladinoj uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, sve komunalne tvrtke u Hrvatskoj do 1. veljače ove godine bile su dužne donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
– Svi korisnici će dobiti upitnik u pisanom obliku na koji će morati odgovoriti: Koju vrstu posudu žele i koliko puta želi da mu se prazni posuda. U roku od 15 dana će morati odgovoriti i poslati ga natrag u Bošanu. – kazao je Nikola Kusijanović, voditelj Odjela za komunalne djelatnosti tvrtke Bošana.

Cilj zakonodavca je do 2022. godine, odvajanjem otpada od strane korisnika usluge, smanjiti udio biorazgradivog u miješanom komunalnom otpadu. U suprotnom, rekao je Kusijanović, država će, odnosno jedinice lokalne samouprave, platiti kaznu. Ovom odlukom definirane su posebne posude za biorazgradivi otpad, miješani otpad, otpadni papir i otpadnu plastiku. Cijena usluge bit će sastavljena od fiksnog i varijabilnog dijela od čega će ovaj drugi ovisiti o veličini posude koja će biti mikročipirana i o broju pražnjenja.
– Za one koji žive u stambenim zgradama, cijena će biti određena prema broju članova domaćinstva. Isto tako, svi korisnici zapravo će plaćati samo mješoviti komunalni otpad a odvoz ostalog odvojenog otpada bit će besplatan kao i to da će građani imati pravo na jedan odvoz godišnje glomaznog otpada obujma do dva prostorna metra. – dodao je Kusijanović.

Za sada, otpadno staklo i otpadni metal će se moći odlagati samo u reciklažnom dvorištu i na budućim tzv. zelenim otocima. Jedinice lokalne samouprave novoj uredbi morat će se prilagoditi do 1. studenog ove godine ili tijekom dodatnih šest mjeseci nakon isteka prvog roka.
Prihvaćena je odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Jedne od mjera su učestao nadzor komunalnog redarstva stanja spremnika za komunalni otpad na lokacijama kod korisnika usluge i na javnim površinama, postavljanje znakova upozorenja i zabrani odbacivanja otpada, akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada i tako dalje.
Vijećnik Ivica Kapitanović (HDZ) kazao je kako se nepropisno odbacivanje otpada događa najčešće vikendom kada ne rade komunalni redari te predložio nabavku automatskih nadzornih kamera.

Prihvaćena je odluka o imenovanju vijeća za davanje koncesijskih odobrenja u sastavu: Ivan Knez, Marijan Stopfer i Tonči Šangulin kao predstavnici Grada Biograda na Moru, Ljiljana Perčina kao predstavnica županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva te Damir Santini kao predstavnika Lučke kapetanije.
Članovima gradskog vijeća dan je na znanje zaključak u vezi s godišnjim izvješćem Dječjeg vrtića Biograd za pedagošku 2016./2017. godinu.
Ni na ovoj  sjednici nije prihvaćen prijedlog šestero oporbenih vijećnika kandidata za potpredsjednika gradskog vijeća Ante Fuzula (MODES).
Usvojen je plan i raspored naprava na javnim površinama na području Grada Biograda na Moru za 2018. godinu. Radi se o kioscima, štandovima i ostalim napravama za stalno, sezonsko  i prigodno korištenje sa svrhom obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih, turističkih i drugih djelatnosti. Ukupno je određeno 74 lokacije a najviše ih je plaži Dražica.
Posljednja točka bila je odluka o poništenju natječaja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada za razdoblje od 2018. do 2021. godine. Na natječaj objavljen u prosincu prošle godine pristigle su dvije ponude: tvrtke Sarađen d.o.o. iz Dubrave kod Tisnog te zajednice ponuditelja Ceste Zadarske županije d.o.o. iz Zadra i obrt Golemi iz Vrane. Ponuda tvrtke Sarađen d.o.o. nije prihvaćena zbog nepotpune dokumentacije dok je ponuda zajednice ponuditelja neprihvatljiva zbog premašivanja ponuđene cijene u odnosu na planirana proračunska sredstva za razdoblje od 2018. do 2021. godine.


 

Skoči do alatne trake